Vem törs säga något?

Det har alltid hänt mycket bakom kulisserna inom grisnäringen.

Det höjs röster för att det skall grävas av journalister mer inom vår bransch. Tyvärr så saknas det personer som vill ägna sig åt detta eller också så är det ointressant.

Om en grisleverantör hävdar sin rätt mot ett slakteri så riskerar denne att få sitt leverantörskontrakt uppsagt. Det finns åtskilliga exempel på oredovisade slaktdjur, avräkningar som inte stämmer samt varjehanda intermezzon i affärerna med slakterierna. Det finns också uppsägningar som har haft grund då leverantören vägrar att uppfylla de villkor som satts upp i leveransvillkoren.

Då jag i mitten på 1980-talet ringde till valberedningens ordförande för Farmek och föreslog en kandidat till styrelsen som jag ansåg vara lämpligare än valberedningens förslag  så fick jag till svar” jag tycker inte att du skall lägga dig valberedningens arbete för det är lugnast för din produktion”.

Idag törs endast ett fåtal säga någonting om ev.skojeri inom jordbruket. Även om enskilda slaktproducenter säger något till en journalist så är vi så få att många av motparterna skulle kunna spåra källan. Alla uppgiftslämnare har ju källskydd hos journalister.

Det vore av stort värde om något allvarligt fall kunde prövas i domstol. Detta borde det tafatta LRF sponsra.

Sven Jerpdal

 

%d bloggare gillar detta: