Gudruns höjer Baconpriset!

8 Feb

Vid mitt besök hos ICA-handlaren i Bålsta köpte jag bl.a. Gudruns Bacon som vanligt är. Priset var 40 kr för 3 paket om 140 gr per st. Det är en höjning ifrån V 1 i år med 25%. Då kostade 3 paket 32 kr. Kilopriset den 28 januari är således 95 kr. Detta har föranlett mig att gräva lite i detta. Enligt uppgift ifrån Gudruns har inga prishöjningar gjorts. Då jag kollar med butiken så får jag reda på att Gudruns höjde Baconpriset den 31 jan med 1 kr per paket vilket är 7 kr per kg!
Efter kontakt med andra handlare så har konsumentpriserna på kött gått fram och tillbaka den senaste tiden med en klar trend mot höjda priser.
Varför hålla tillbaka avräkningspriserna på gris som för övrigt är 50 öre lägre per kg än föregående år.
Slakterierna måste inte följa Ingemar Olssons förhastade uttalande ifrån nov-18 där han sa att fläskpriserna inte får höjas.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Annonser

Vem stödjer slaktgrisledet?

31 Jan

Nu är krisen för slaktgrisproducenterna värre än på länge.Detta beroende på de höga spannmålspriserna. En slaktgris äter c:a 230 kg spannmål som är en krona dyrare än för ett år sedan.En smågris äter c:a 75 kg. En spannmålsuppfödd slaktgris kostar idag 725 kr per styck i foderkostnad. Det är mer än 200 kr upp mot ifjol. Slaktgrispriset är 50 öre lägre mot förra året.Det innebär att slaktintäkt minus smågris minus foder = 125 kr, vilket är på tok för dåligt. En slaktgrisuppfödare med nybyggda stallar behöver 400 kr per gris. Således saknas 275 kr eller 3 kr per kg fläsk.
Vem bryr sig?? ICA-handlarna har just höjt köttpriserna i sina butiker med 25% dvs 12-20 kr per kg. Vad får vi med av detta? Nu måste slakterierna höja för att undvika konkurser i stil med den som skett utanför Skara i denna vecka.
Innan Sveriges grisföretagare bildades så fanns en förening som hette SFI dvs. Sveriges Fläskproducenters Intresseförening som tillvaratog just slaktgrisproducenternas intressen. I dagens SGF är det enbart smågrisproduktionen som står i fokus. Det blir naturligtvis så eftersom avgående ordf. Ingemar Olsson fokuserar på sin egen smågrisproduktion inom SGF. Det kanske är dags att återgå till de gamla ordningarna med en ren fläskproducentförening som inte sitter i knäet på varken LRF eller Köttföretagen?

Sven Jerpdal

Grisens år 2019

5 Jan

I Kina år det grisens år i år. Dock härjar Afrikanska svinpesten svårt i en del områden i Kina samtidigt tror man sig få fram en gris som på sikt skall kunna bli resistent mot sjukdomen. I Europa härjar pesten bland vildsvinen på många håll. Vi kanske bara är en importerad salamikorvskiva ifrån samma farsot i Sverige?
Vad gäller svenska marknaden så lägger sig lugnet efter julen och för många människor är januari fattigmånad. För våra slakterier så pågår fortsatt konsolidering på bekostnad av grisproducenternas negativa lönsamhet. Det vi kan önska oss är lite mer solidaritet ifrån våra slaktare så att går det dåligt för oss så måste slaktarna sänka sina marginaler till förmån för våra avräkningspriser.
Livsmedelshandlarna som hyllar svenskt kött smyghöjer köttpriserna och skälet är att vi bönder har haft ett svårt torrår.Problemet är bara det att inte ett öre hamnar hos oss av det som handeln höjer.Höj omgående minst 1,50 per kg griskött till oss slaktsvinsbönder.
I övrigt hänvisar jag till Grisgeneralens förra inlägg ang.julklappstips och ser fram emot Ingemar Olssons avgång i SGF.
God fortsättning på det nya året.

Sven Jerpdal

Julklappstips

15 Dec

2018 är ett år där önskningarna till Jul är mycket angelägna. Här kommer tre tips.
1 Att det går att bilda en för jordbruket duglig regering.Vi kan inte leva med en obildad regering för att citera en känd komiker.
2. Att fläskpriset höjs så snabbt som möjligt efter nyår.Livsmedelshandlarna har aviserat 5% höjning av livsmedelspriserna fr.o.m. jan 2019. Det vore väl själva den om vi köttproducenter inte får med av den höjningen. Minst 1,50 kr behövs.
3. Att Ingemar Olsson meddelar sin avgång som ordförande för Sveriges Grisföretagare. Helst omgående avgång,dock senast vid stämman i sommar.
Att dessa önskningar genomförs är ett måste om vi återigen skall kunna se framåt som grisföretagare.

GOD JUL
önskar
Sven Jerpdal

En strimma ljus i tunneln?

1 Dec

Jag har studerat marknadsrapporter ifrån Europa och det syns som en liten ljusning. Smågrispriserna i Tyskland,Danmark och Nederländerna har höjts varje vecka under tre veckor. Detta indikerar att då dessa smågrisar är färdiga för slakt om 10-13 veckor tror man på högre avräkningspris på slaktgrisar. Den aktuella slaktsvinsmarknaden betecknas som stabil med ökande slaktvikter och det talas om att Tyskland kan höja noteringarna inom kort. Danmark höjde sina avräkningsnoteringar för ett par veckor sedan.
För svensk del börjar paniken sprida sig i slaktsvinsleden. Foderkostnaderna verkar inte att avmattas utan snarare öka. Dessutom är kornet av sämre kvalitet vad gäller energiinnehåll som i sin tur betyder att grisarna behöver äta mer och kan därmed inte följa planerade tillväxtkurvor. Foderförbrukningen ökar.
Avsaknaden av relevant marknadsinformation från våra slakterier är förfärande.
En snabb prishöjning på fläsk och Ingemar Olssons omedelbara avgång kan i bästa fall rädda framtiden för svensk grisnäring.

Sven Jerpdal

Ingemar Olsson måste AVGÅ NU !!

18 Nov

Vid ett möte med Halländska grisföretagare uppmanar Sveriges Grisföretagares ordförande Ingemar Olsson slakterierna att inte höja avräkningspriserna på griskött. Vem f-n företräder Ingemar egentligen? Han borde uppmana slakterierna att ta ur sina balansräkningar för att klara och kunna behålla oss grisproducenter längre fram. Vad skall slakterierna ha sina välkonsoliderade slakterier till om det inte finns några slaktdjur att köpa?
Ännu en fråga är det torkstöd som regeringen har utlovat. Där finns det två huvudförslag. Det ena skulle det gå pengar till mjölken och diselskatteåterbetalning. I det andra talas det om att grisnäringen skulle kunna få ett visst stöd. Den som har varit tillfrågad här är den enväldige Ingemar Olsson och då har han på eget bevåg föreslagit att det enbart skall utgå stöd till smågrisproduktionen. Och vad sysslar Ingemar med, jo smågrisproduktion! Nu får det faktiskt vara nog med korruption inom näringen!
Enligt några av Ingemars styrelsekamrater i SGF så är han mycket självsvåldig och utrymme för andras åsikter inom styrelsen är mycket begränsad. Vi får hoppas att valberedningen efter några års letande, kan hitta en bra ersättare till Ingemar. Om inte så bör Ingemar AVGÅ så snart som möjligt då han långt ifrån representerar alla grisföretagare.
Jag gick ur för några år sedan då jag insåg hur värdelöst det är att vara med i SGF. Jag uppmanar fler att gå ur!

Sven Jerpdal

Huggsexa efter torkstöd

28 Okt

Under den senaste veckan har det talats allt mer om de statliga pengar som djurbönder kan ansöka om. De som gnäller mest är häst och getmänniskor. Eftersom de flesta av häst och getmänniskorna har detta som en ren hobby så förstår jag inte vad dessa gnäller om.Skall människor som har kaniner också börja gnälla? Den totala potten är blygsam och till de större nöt och får besättningarna är det bara som en droppe i havet.
Det skall ju bli en ny möjlighet i vår. Att spannmålsbönderna inte kan få något måste vara klart då spannmålspriserna har höjts med 1 kr eller mer. De som fått lägre har ju sig själva att skylla eftersom man prissäkrat på en lägre nivå. Det är som att spela på börsen och ingår i ett risktagande. Däremot drabbas grisnäringen fullt ut utan att några prishöjningar aviserats. För oss som har varit med ett tag så minns vi att under första delen av 90-talet fick grisnäringen statligt stöd p.g.a. dåliga tider i grisnäringen. Det var betydelsefullt då och dessutom helt nödvändigt.Vad händer nu? Det verkar som att SGF har gått i säng med LRF-kött och sover djupt. VAKNA!!

Sven Jerpdal