SCAN sänker svensk grisnäring

14 Mar

Denna vecka sänker SCAN fläskpriset med 25 öre per kg och smågrisarna med 10 kr per styck.Dessutom sänker man slaktvikterna och allt skyller man på ”marknaden”.Det är ynkedom att SCAN återigen visar sin oduglighet vad gäller priskurage. SCAN har fina varor i snygga förpackningar och med rätt marknadsföring borde SCAN vara prisledande.
Allt detta innebär att SCAN sätter ännu fler spikar i kistan mot svensk grisnäring. Vi vet att priserna så sakteliga är på väg upp i Europa och de tunga länderna ligger över svensk notering.
Eftersom SCAN är ett företag som alltmer lider av innanröta så kan man rekommendera leverantörerna att begära bankgaranti för minst en månads slaktleveranser.
Ett önskescenario är att Lantmännen omvandlar sitt aktieinnehav i HK Scan till att köpa den svenska delen och driva den till sina medlemmars bästa. Idag kastar Lantmännen bort pengar i ett mycket osäkert Ryssland. Man skall gräva där man står.
Den prissättningsmekanism som gäller idag är förödande för svensk grisproduktion. Slakterierna är enväldiga och straffar ut svenska producenter.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i SVERIGE!

Sven Jerpdal

Annonser

Dags att höja avräkningspriserna!

16 Feb

Under V 7 har ett flertal av Europas länder höjt avräkningspriserna med motsvarande 30-40 öre per kg fläsk. Fler höjningar väntas i närtid.
I Sverige verkar det som att slakterierna har vänt grisproducenterna ryggen.Man har alla skäl till att inte höja.Exempel för mycket fläsk i frysarna, stundande sportlov och detaljhandelns ovilja att gå med på prishöjningar. Mycket är ren bluff! Affärerna höjer kontinuerligt och flera produkter höjer man i partiprislistorna fast att slaktarna nekar till detta. Höjningar på enskilda produkter om 10-25% förekommer.När får VI producenter del av kakan? Läget för många grisföretagare är prekärt så det är dags för branschen i övrigt att vara med och ta ansvar även för primärledet om vi nu skall ha någon svensk grisproduktion. Slakterierna kan inte vara enväldiga i prissättningen.
Att SGF:s ordförande Ingemar Olsson motarbetar oss är ju mycket besvärande och måste åtgärdas med att han får sparken och ersätts med en proffsig förhandlare som inte springer LRF:s, slakteriernas och div myndigheters ärenden.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Gudruns höjer Baconpriset!

8 Feb

Vid mitt besök hos ICA-handlaren i Bålsta köpte jag bl.a. Gudruns Bacon som vanligt är. Priset var 40 kr för 3 paket om 140 gr per st. Det är en höjning ifrån V 1 i år med 25%. Då kostade 3 paket 32 kr. Kilopriset den 28 januari är således 95 kr. Detta har föranlett mig att gräva lite i detta. Enligt uppgift ifrån Gudruns har inga prishöjningar gjorts. Då jag kollar med butiken så får jag reda på att Gudruns höjde Baconpriset den 31 jan med 1 kr per paket vilket är 7 kr per kg!
Efter kontakt med andra handlare så har konsumentpriserna på kött gått fram och tillbaka den senaste tiden med en klar trend mot höjda priser.
Varför hålla tillbaka avräkningspriserna på gris som för övrigt är 50 öre lägre per kg än föregående år.
Slakterierna måste inte följa Ingemar Olssons förhastade uttalande ifrån nov-18 där han sa att fläskpriserna inte får höjas.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Vem stödjer slaktgrisledet?

31 Jan

Nu är krisen för slaktgrisproducenterna värre än på länge.Detta beroende på de höga spannmålspriserna. En slaktgris äter c:a 230 kg spannmål som är en krona dyrare än för ett år sedan.En smågris äter c:a 75 kg. En spannmålsuppfödd slaktgris kostar idag 725 kr per styck i foderkostnad. Det är mer än 200 kr upp mot ifjol. Slaktgrispriset är 50 öre lägre mot förra året.Det innebär att slaktintäkt minus smågris minus foder = 125 kr, vilket är på tok för dåligt. En slaktgrisuppfödare med nybyggda stallar behöver 400 kr per gris. Således saknas 275 kr eller 3 kr per kg fläsk.
Vem bryr sig?? ICA-handlarna har just höjt köttpriserna i sina butiker med 25% dvs 12-20 kr per kg. Vad får vi med av detta? Nu måste slakterierna höja för att undvika konkurser i stil med den som skett utanför Skara i denna vecka.
Innan Sveriges grisföretagare bildades så fanns en förening som hette SFI dvs. Sveriges Fläskproducenters Intresseförening som tillvaratog just slaktgrisproducenternas intressen. I dagens SGF är det enbart smågrisproduktionen som står i fokus. Det blir naturligtvis så eftersom avgående ordf. Ingemar Olsson fokuserar på sin egen smågrisproduktion inom SGF. Det kanske är dags att återgå till de gamla ordningarna med en ren fläskproducentförening som inte sitter i knäet på varken LRF eller Köttföretagen?

Sven Jerpdal

Grisens år 2019

5 Jan

I Kina år det grisens år i år. Dock härjar Afrikanska svinpesten svårt i en del områden i Kina samtidigt tror man sig få fram en gris som på sikt skall kunna bli resistent mot sjukdomen. I Europa härjar pesten bland vildsvinen på många håll. Vi kanske bara är en importerad salamikorvskiva ifrån samma farsot i Sverige?
Vad gäller svenska marknaden så lägger sig lugnet efter julen och för många människor är januari fattigmånad. För våra slakterier så pågår fortsatt konsolidering på bekostnad av grisproducenternas negativa lönsamhet. Det vi kan önska oss är lite mer solidaritet ifrån våra slaktare så att går det dåligt för oss så måste slaktarna sänka sina marginaler till förmån för våra avräkningspriser.
Livsmedelshandlarna som hyllar svenskt kött smyghöjer köttpriserna och skälet är att vi bönder har haft ett svårt torrår.Problemet är bara det att inte ett öre hamnar hos oss av det som handeln höjer.Höj omgående minst 1,50 per kg griskött till oss slaktsvinsbönder.
I övrigt hänvisar jag till Grisgeneralens förra inlägg ang.julklappstips och ser fram emot Ingemar Olssons avgång i SGF.
God fortsättning på det nya året.

Sven Jerpdal

Julklappstips

15 Dec

2018 är ett år där önskningarna till Jul är mycket angelägna. Här kommer tre tips.
1 Att det går att bilda en för jordbruket duglig regering.Vi kan inte leva med en obildad regering för att citera en känd komiker.
2. Att fläskpriset höjs så snabbt som möjligt efter nyår.Livsmedelshandlarna har aviserat 5% höjning av livsmedelspriserna fr.o.m. jan 2019. Det vore väl själva den om vi köttproducenter inte får med av den höjningen. Minst 1,50 kr behövs.
3. Att Ingemar Olsson meddelar sin avgång som ordförande för Sveriges Grisföretagare. Helst omgående avgång,dock senast vid stämman i sommar.
Att dessa önskningar genomförs är ett måste om vi återigen skall kunna se framåt som grisföretagare.

GOD JUL
önskar
Sven Jerpdal

En strimma ljus i tunneln?

1 Dec

Jag har studerat marknadsrapporter ifrån Europa och det syns som en liten ljusning. Smågrispriserna i Tyskland,Danmark och Nederländerna har höjts varje vecka under tre veckor. Detta indikerar att då dessa smågrisar är färdiga för slakt om 10-13 veckor tror man på högre avräkningspris på slaktgrisar. Den aktuella slaktsvinsmarknaden betecknas som stabil med ökande slaktvikter och det talas om att Tyskland kan höja noteringarna inom kort. Danmark höjde sina avräkningsnoteringar för ett par veckor sedan.
För svensk del börjar paniken sprida sig i slaktsvinsleden. Foderkostnaderna verkar inte att avmattas utan snarare öka. Dessutom är kornet av sämre kvalitet vad gäller energiinnehåll som i sin tur betyder att grisarna behöver äta mer och kan därmed inte följa planerade tillväxtkurvor. Foderförbrukningen ökar.
Avsaknaden av relevant marknadsinformation från våra slakterier är förfärande.
En snabb prishöjning på fläsk och Ingemar Olssons omedelbara avgång kan i bästa fall rädda framtiden för svensk grisnäring.

Sven Jerpdal