Skövde slakteri hotar sina leverantörer

3 Jan

Från Skövde slakteri avslutar man året med ett ej underskrivet hotfullt brev till sina grisleverantörer. I brevet uppmanar man förutom att hålla ett gott vinterväglag på gårdarna att ALLA grisar till leverans skall vara ute i utlastningsutrymme före lastningen börjar. I det fall att dessa delvis nya påhitt inte är uppfyllda så skall Skövde slakteri utfärda BÖTER mot leverantören.Vad jag vet så är det enbart rättsvårdade myndigheter som kan utverka böter i Sverige. Skulle det dessutom påverka slakten i Skövde så tänker slakteriet begära skadestånd för stillestånd i slakteriet. Under pågående avtalsperiod är dylika tilltag inte gångbara utan betecknas som varande avtalsbrott,PSC.Dessutom blir det allt vanligare med nattlastning av grisar utan skälig ersättning till producenten. Varför är man så här desperat vid Skövde slakteri och vem har satt ihop den här skrivelsen?
Som leverantör finns det bara en sak att göra. Säg upp avtalen för omförhandling med Skövde slakteri alternativt byt slakteri så snabbt som möjligt.
Från 1 februari kommer en ny VD (vilken i ordningen går inte att hålla reda på). Vi får hoppas att ägarfamiljen kan hålla fingrarna i styr och inte återigen förstöra för en arbetande VD.
Till alla seriösa kollegor
ETT GOTT NYTT ÅR

Sven Jerpdal

Bästa Julen på länge

14 Dec

Julen 2019 kan gå till historien då svensk grisproduktion äntligen kan börja se framåt med viss optimism. Avräkningspriserna når för de flesta grisproducenter över 18 kr nivån vilket vi inte har haft sedan 1997 under en månad då svinpesten härjade i Tyskland,Nederländerna och Danmark.Dessutom ser det ut att inte bli nedjusteringar av priset på andra sidan nyår, utan tvärtom utlovade höjningar.Smågrisarna betalas med över 700 kr per styck.
Internationellt ligger vi fortfarande efter alla länder ute i Europa som fortfarande har priser på 20-21 kr per kg. Smågrisarna i Tyskland noteras till c:a 770 skr. Utsikterna för 2020 ser positiva ut och förväntas vara goda i upp till 3 år ytterligare.
De svenska handlarna och därmed konsumenterna får vänja sig vid att grisköttet kommer att kosta alltmer och ha dessa produkter som extrapris blir alltmer sällsynta.

Grisgeneralen vill önska sina läsare
GOD JUL

Sven Jerpdal

Grisbörs för vem?

26 Nov

I dessa goda tider så har ett antal grisproducenter höjt rösten och ropar efter en grisbörs. Det är lättförståeligt eftersom vi ligger mellan 3-4 kr efter Tyskland och Danmark i avräkningspris. En börs fungerar ofta bra vid stor efterfrågan och brist men då överskott uppstår,vad händer då? Då går priserna i botten och kanske varorna blir helt osålda. En börs som i Tyskland kompletterad med golvpris (Vereinungspreis) som är förhandlat mellan slakterier och grisproducenter kan vara en framkomlig väg.
I Sverige har vi för litet antal slaktgrisar samt för få köpare, vilket gör att börsen blir urvattnat. Ett exempel var när ICA förstörde hela Mäster Gröns upplägg med bl.a. auktionsklocka. Detta resulterade i att Mäster Grön upphörde och nya konstelationer uppstod men utan börsförfarande.
Att vi måste få ett nytt avräkningsprissystem råder det inget tvivel om efter alla år då slaktarna självsvåldigt bestämt priserna är SJÄLVKLART. Dessutom måste vi grisproducenter kunna veta vad vi får för avräkningspris senast vid anmälan till slakt.

Sven Jerpdal

Sent skall syndaren vakna!

2 Nov

Äntligen är det mycket god efterfrågan på våra slaktgrisar. Vad händer då? Det finns enskilda slaktare som gnäller att vi producenter inte får fram slaktgrisar i tillräcklig mängd och dessutom går man ut hos för slaktaren ej kontrakterade leverantörer och bjuder upp 2 kr per kg fläsk mot vad deras egna leverantörer får i betalning. Sent skall syndaren vakna.
Det är mycket märkligt att slaktare som varit med mycket länge inte har lärt sig vilken tröghet det är som är inneboende i grisarnas biologi. Det tar minst ett år innan man kan få igång nya suggor som ger nya smågrisar. Genom att slaktarna enbart har tänkt kortsiktigt på sina vinster har man sänkt för mycket då producenterna behövt förstärkning som bäst.
Då det är dåliga tider måste slaktarna sänka eller ta bort vinstkrav och även minska avskrivningarna på samma sätt som vi producenter tvingas till.Vissa slaktare handlar helt ansvarslöst mot oss bönder.Då vi hade slakteriföreningar så funkade marknadsbalansen betydligt bättre.
Förtroendet mellan vissa slaktare och bönder är djupt skadat efter år av misshandel varför det måste till stora och LÅNGSIKTIGA spelregler för att återfå större investeringslust.

Skärpning slaktare

Sven Jerpdal

Ljuset återvänder

6 Okt

Nu har man äntligen fått igång de så välbehövliga avräkningsprishöjningarna. Faktum är att i Tyskland ligger man på 20 skr och drygt det vilket man har gjort i 4 månader redan. Även Danmark ligger bättre till.Konjunkturen är stabil och det räknar man med under ganska lång tid ytterligare. Allt detta beror på att Kina och deras grannländer förlorat åtskilliga miljoner grisar i Afrikanska svinpesten.Produktionen i USA är rekordhög och sväljs lätt på världsmarknaden.
I Sverige är efterfrågan mycket god och en brist har uppstått. Vid brist måste priset upp.dvs avräkningspriserna bör öka minst 2 kr ytterligare.Vissa slakterier tar in slaktgrisar i förskott men åtminstone Skövde slakteri betalar för dåligt, 50 kr, per gris en vecka tidigare leverans.Det minsta man borde betala denna vecka är 80 kr.
Vi grisbönder måste få tjäna ordentligt med pengar nu,inte minst mot bakgrund till föreg år som var brakförlust för alla producenter. De flesta slakterier gick med vinst efter fulla avskrivningar det senaste året.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Nu får det vara nog!

16 Sep

Nu har avräkningspriserna varit för låga under en alldeles för lång tid. I Tyskland har priset legat mellan 2,50 till 4 kr högre än i Sverige under mer än 3 månader. I Danmark har priset varit mellan 1-2 kr högre hela sommaren.Vad sysslar slakterierna med i vårt land? Några få 20-öringar har vi fått under sommaren och trots att det är brist på svenskt fläsk så höjer man inte. Alla slakterier gör lika dant,varför?
SCAN som håller ner prisnivåerna till finsk nivå och finnarna har statliga subventioner. Vissa utvalda SCAN-leverantörer har över 18 kr per kg. På min fråga varför det inte kommer några höjningar har jag fått höra att slakterierna måste hålla styckarna och charkarna under armarna så att dessa inte slår igen.Där har vi en brännpunkt. Den svenska köttindustrin är småskalig och mycket orationell,varför dom inte kan konkurera. Ta slakthusområdet i Stockholm som är uråldrigt från 1930-50 talet.Små kyffiga enheter som har svårt med intern logistik,teknik och omöjliga att rationalisera.Sådana orationella företag skall vi köttbönder absolut inte hålla under armarna.Jag har haft förmånen att kunna följa styckning på Ringstedtanläggningen i Danmark.Där kan man snacka om effektivitet som är mångdubbelt effektivare än huvuddelen av svenska styckare.Lösningen:Arbetsvilliga invandrare som jobbar på rent ackord samt genomtänkt och fungerande logistik.
Vi köttbönder uppmanas hela tiden att vara på vår vakt och rationalisera och effektivisera. Detta tycks tydligen inte att gälla för styckare och charkare.
Nu har vi fått nog av allehanda bortförklaringar som syftar till att slaktarna kan behålla och öka sin profit.

Svensk mat ger jobb även till vegetarianer.

Sven Jerpdal

Sälj inte grisarna för billigt!

7 Aug

Den här veckan betalas slaktgrisarna i Tyskland med 19.20 kr till 20,60 kr i topp. Detta vid en eurokurs som idag är 10,79 skr. De flesta i Sverige får hem mellan 16 till 17 kr per kg. Då vi nu alltmer närmar oss en viss brist på grisar så uppmanar jag mina kollegor att ta ordentligt betalt för förtida leveranser av grisar. Marginalvinsten för en vecka förtida leverans är enl.följande.Grisen växer 0,75 kg kött per dag á 17 kr. Fodret koster 5,75 kr per dag. Således blir marginalvinsten; 0,75 ggr 17 kr ggr 7 dagar minskat med foder 7 dagar ggr 5,75 kr = 49 kr.Därutöver prisgaranti + 3% handelsmarginal så blir det minst 97 kr extra vid en veckas tidigarelagd leverans.Viktigt att förhandla med slakteriet. Går det ej så har Du inga grisar att leverera.
Det är ytterligt märkligt att vi i Sverige ligger näst lägst i avräkningspris i Europa. Det är bara Finland som ligger lägre men då har producenterna statliga direktstöd för sina produktionsgrenar.

Sven Jerpdal

Tommy Ögren checkar ut!

15 Jul

Redan för några år sedan gick egentligen Tommy Ögrens ”bäst före datum”ut men nu först har han kommit på att pensionera sig. Tommy har framgångsrikt byggt upp Ögrengruppen av företag inom köttsektorn som varit mer eller mindre på ”dekis”.Dessa företag hade en mycket svag finansiell styrka med mycket låga soliditetstal. Så var det också med konkursmässiga Skövde slakteri. Ganska snabbt gick soliditeten upp till mer än 80% och detta tack vare att slakteriet kunde hålla ner avräkningspriserna till bönderna.En av Tommys bästa grenar har varit att prata ner priserna till oss bönder.
Vi får nu hoppas att rekryteringen av ny VD vid slakteriet går bra och snabba besked. I det fall att Tommy inte kan rekrytera en ny VD inom sin egen sfär så hoppas jag att han kan knyta till sig en progressiv kraft som jobbar mer för producenterna än vad Tommy gjort. Vidare så måste Tommy hålla fingrarna i styr och att Ögren-gruppen kan se framtiden med tillförsikt.Om Tommy får abstinensbesvär så skulle han göra sig mycket bra som stå-upp-komiker på Norra Brunn.För prata kan han.
Jag vill önska Tommy en skön pension och god hälsa.

Sven Jerpdal

Vad bestämmer avräkningspriset?

12 Jun

Fram till 1995 bestämdes avräkningspriserna på kött av staten. Det innebar att såväl producenter som konsumenter hade garanterade prisnivåer. 1995 kom EU-intädet och då skulle marknaden klara sig själv. Då vet ju alla som har varit med sedan dess att lönsamheten gått ner kraftigt.Jag är ingen anhängare av prisregleringar,men att ha det som vi har haft det sedan år 2000 vill ingen. Nu är det slaktarna som är helt dominanta vad gäller att sätta avräkningspriserna utan att lyssna ned leverantörerna. Det finns ett lysande undantag och det är Lövsta kött i Uppsala som har regelbundna förhandlingar med sina grisleverantörer. Övriga slakterier säger att man lyssnar på marknaden och att tillgång och efterfrågan styr. Varför är det då sådana priser som endast gör små rörelser ett fåtal gånger per år och varför ligger slakterierna lika på sina prislistor? Vi som har varit med om hur många bortförklaringar som helst, för att slaktarna skall slippa att höja priserna till oss producenter, känner föga trovärdighet i undanflykterna.Det senaste jag hörde är en gammal klyscha att ”slakterierna måste ta ansvar för charkarna eftersom det går dåligt för dessa”. Det betyder att charkarna är viktigare än vi producenter. Vill inte slaktarna i Sverige längre ha svenska grisar?
Titta på Tyskland som för närvarande ligger mer än 3 kr högre än oss i Sverige. I Tyskland har man dels en internetauktion som ger ett omedelbart utslag i priserna och man har även priser som sätts i regelrätta förhandlingar med grisproducenterna. Här rör sig priserna varje vecka.Även Danmark har en rörligare prismekanism som dessutom ger producenterna en betydande årlig efterlikvid.Man måste inte ha ekonomisk förening för att lämna efterlikvid.
I Sverige måste vi få igång förhandlingar om såväl priser som övriga leveransvillkor och det med konflikträtt.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Slakterierna hånar Sveriges grisbönder

26 Maj

Efter noteringshöjning V 22 konstaterar jag att slakterierna i Sverige har höjt grisnoteringen med inemot 50 öre per kg,dvs. 3% höjning! I Europa har priset under samma period gått upp med 25%! I Tyskland slutade bästa auktionspris i fredags på 20,25 skr per kg och Danmark har passerat 18 skr-nivån. Höjning borde minst ha varit 1,50-2 kr dvs.minst 10%. Att skylla på att de svenska slaktarna inte har tillgång till asienmarknaden håller inte eftersom trycket ifrån Tyskland och Danmark är nästan obefintligt just nu.Skärpning!
Det är märkligt att de svenska slakterierna leker ”följa John” och är identiska på marknaden i prisrörelser. Detta trots att man har olika slakt och förädlingskostnader. Pågår det möjligen KARTELL-bildning? Dessutom vet jag att partipriserna på griskött har höjts med mellan 2-3 kr per kg.
Vår förhoppning är att vi genom ny styrelseordförande och förstärkning av Sveriges Grisföretagare kan sätta hårt mot hårt och tvinga fram en nyordning i det kommersiella förhållandet mellan producenter och slakterier.
Jag vill önska LYCKA TILL för den nya Grisföretagarstyrelsen.

Sven Jerpdal