Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Swevet slår igen i Uppsala

14 Jul

För oss som är kunder hos apoteket Swevet i Uppsala är det sluthandlat då någon mer eller mindre klok person fått för sig att lägga ner apoteket vi Ultuna i Uppsala. Man måste ha haft otur när man tänker i värmen eller också fått solsting. För alla oss grisbönder som är i behov av vaccin är det kört då man tänkt sig att skicka vaccin med post eller åkare. Alla i Sverige boende känner väl till att det inte går att lita på fraktföretag. Ännu sämre är det sommartid då det verkar att vara icke läskunniga vikarier på fraktföretagen.Det kommer att kastas massor av dyrt vaccin och andelen sjuka grisar kommer att öka.
Dessutom är det rena vansinnet att lägga ner apoteket som ligger intill Sveriges största veterinärcentrum. De har massor av patienter med alla sorts djur. Var skall dessa åka och köpa ordinerade mediciner? Det är som att lägga ner apoteket vid Akademiska sjukhuset. Hoppas att det kommer någon ny aktör till Ultuna.

Sven Jerpdal

Annonser

Öka takten i slaktsvinsledet!

23 Jun

Tack vare nytt avelsmaterial så kan smågrisledet ta hem betydande produktivitetsökningar med 3-4 smågrisar fler per sugga och år. Det är bara att gratulera. Detta har givit ett betydande överskott på smågrisar.
Hur reagerar slaktsvinsuppfödarna? Många sitter still och utnyttjar inte det nya avelmaterialet och de nya utfordringsrönen. Jag har själv goda erfarenheter av kvalificerad rådgivning från Danmark som givit oss ytterligare managementråd och helt nya fodernormer. Våra gamla normer som många fortsätter med är antika i första hand vad gäller aminosyrabalansen. De flesta foderrådgivarna börjar förstå hur de skall optimera för den nya tiden. Foderstaten blir lite dyrare totalt sett men ger betydande produktivitetsökningar. I vårt fall en höjning från 850 till 900 g tillväxt per dag på inköpta smågrisar, Dessutom har foder förbrukningen gått ner med 2 mj/ne per kg tillväxt. Det har givit oss 7 % produktionsökning och 40 kr lägre foderkostnad per prod slaktgris.
Jag tycker att framförallt slakterierna men även foderfirmorna skall erbjuda kvalificerad rådgivning så kan vi ta rätt på alla smågrisarna bättre.
Fortsatt trevlig midsommar

Sven Jerpdal

Veterinärer som är oense

25 Maj

Efter en tids uppehåll p.g.a. sjukdom fattar jag nu pennan igen.
Under Maj månad har jag studerat slaktstatistik lite närmare.Det jag har studerat är skillnader på grisar som gått från samma stall men en del till Kalmarslakteriet och den andra delen till Dalsjöfors slakteri. Det jag konstaterar är att slaktanmärkningarna var dubbelt så höga vid Kalmar mot Dalsjöfors. Vid andra utforskningar kommer jag till att differensen inte enbart är mellan slakterier utan framförallt mellan enskilda veterinärer. Besiktningsveterinärerna är anställd av Jordbruksverket som också har att övervaka verksamheten på slakterierna. Jordbruksverket har regelbundna fortbildningar där veterinärerna om möjligt skall ska uppnå samsyn. Det vore intressant om dessa utvärderingar kom oss till del eftersom det är ytterst vi producenter som får ta konsekvenserna och även betala kalaset genom besiktningskostnader och eventuella slaktavdrag.

Sven Jerpdal

Total marknadsbild saknas.

15 Apr

Vi har under flera år kunnat läsa Lars-Gunnar Lannhards grisportal.Den är mycket matnyttig och ger jämförande noteringar på både smågrisar och fläsk. Detta inte enbart inom Sverige utan också internationellt. Behovet av denna information är stor för alla som är verksamma inom branschen. Bankerna gillar också att läsa grisportalen.Övrig marknadsinformation är också av stor betydelse.
Jag vet att Lars-Gunnar alltemellan har svårt att få information ifrån slakterierna vilket är mycket beklagligt eftersom slakterierna ofta är dåliga att sköta sina hemsidor och eller att skicka ut informationsbrev till leverantörerna.
Om nu grisportalen upphör bör ju de kvarvarande affärstidningarna kunna se en möjlighet att ta vid. ATL verkar tyvärr att bli alltmer uddlös och det är nog en tidsfråga innan ATL upphör som papperstidning. Kanske den mer kvalitetinriktade tidningen ”Lantbrukets affärer” skulle kunna göra något bra med efterlängtade marknadsrapporter och analyser. Och detta inte enbart om grisproduktion. Inom övriga djurslag finns också behov.
Jag vet att Lars-Gunnar har haft många läsare genom åren som uppskattat det han gjort för näringen. Jag vill tacka honom för allt och om han kan är han välkommen åter.

Sven Jerpdal

Är festen över?

16 Mar

Under början av detta år upplever vi en stor lönsamhetsförsämring om 15-20 %. Prisnedgångar på både fläsknotering som smågrisnotering. Foderkostnadsökning om c:a 20 % på soja, premix, koncentrat och fodersäd. Smågrisledet försämras med mellan 40 – 50 kr per smågris och slaktsvinsledet med c:a 65 kr per slaktad gris.
Detta är svårt att förstå, då det samtidigt är uppåt i Europa med höjda priser och tilltagande brist på slaktsvin. Att vi fick en säsongsmässig nedgång i början av året kan vi han förståelse för men att försämringen fortsätter är mera obegripligt. Är det City-Gross besked om import av kött som givit slakterierna skrämselhicka? Det minsta vi kan begära är att slakterierna kommer med relevanta förklaringar. Tystnaden är förödande!
ÄR FESTEN ÖVER ? I så fall är vi åter tillbaka i en förtroendekris och nyinvesteringarna stannar av och i värsta fall kommer en ny våg av nedläggningar inom grisnäringen.
Kör med öppna kort

Sven Jerpdal

Lantmännen satsar i Ryssland

8 Mar

Härom veckan kom Lantmännens årsredovisning som säger att resultatet ökar något och därmed även utdelningen.
Däremot så är Lantmännen ute på farliga vägar igen genom sin satsning på bagerier i Ryssland. Vad skall man i Ryssland och göra? IKEA äventyrade hela sin existens då man gick in i just Ryssland som är ett mycket nyckfullt land med oklara avsikter.Dessutom har ju Lantmännen för c:a 15 år sedan spelat bort 1,1 miljard kronor i sina satsningar i Skogaholms bagerier och Schulstad i Danmark. Jag trodde faktiskt att man lärt sig läxan angående vanvettiga affärer. Förlusterna syns i Lantmännens balansräkning på posten Goodwill. Hit för man i huvudsak dåliga affärer och uppgår till 5238 milj.kr. Denna summa är 17% av balansomslutningen och har aldrig varit så hög. I jämförelse med medlemsinsatserna motsvarar det 35% av insatserna. Dessutom har aldrig Goodwillen som är 10 gånger högre än årets utdelning aldrig varit så hög och är i ökande. Goodwill avskrives med 5% om året.
Nej! Satsa kapitalet i Sverige som är till direkt gagn för medlemmarna genom utveckling av bl.a. animalieproduktionen och att Lantmännen även integrerar sig bakåt för att få bättre kontroll på de förnödenheter som vi behöver.
Gräv där Du står!

Sven Jerpdal

Oroande signaler.

18 Feb

Medan den tyska marknaden piggnar till och vädrar morgonluft så sitter ett gäng köttbranschfolk i Sverige och tänker hur vi skall utvecklas. Det är en utredning som är typiskt svensk dvs.man tror att man har mycket gott om tid. Man gör om ett klassiskt fel genom att tänka och sammanträda för att nå konsensus. Samtidigt så jobbar våra konkurrenter på för fullt och troligen som vanligt får ett stort försprång.
Samtidigt har vi slaktköer och överskott på smågrisar. Enligt uppgifter står en del slaktsvinsanläggningar stilla p.g.a.att gödselbrunnarna är fulla efter höstens svårigheter att sprida flytgödsel. SCAN utmärker sig åter på så sätt att man hämtar inte kontrakterade smågrisar bara för att man tagit in nya smågrisleverantörer som prioriteras. Enligt säker källa så hör jag att en större smågrisproducent planerar att lägga ner. Jag trodde att vi var i en expansiv fas inom grisproduktionen så att alla smågrisar nu och i framtiden skall behövas. Det kanske är så att SGF inte vill ha någon ökning utan att slå vakt om och skydda nuvarande producenter.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal