Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Ännu ett stålbad väntar

24 Sep

Vid mina förfrågningar hos våra slakteriföreträdare om nuläget och framåt, får jag till svar att: ett stålbad väntar. Det verkar som att slaktarna saknar förmåga eller har givit upp strävandena för att kompensera oss för de skyhöga foderpriserna. Handeln har ju sagt att man arbetar FÖR svenskt kött och då får man betala vad det kostar. Tidigare stålbad har inneburit att grisuppfödare har upphört och eller gått i konkurs. Det samma har gällt flera inom charkindustrin. Däremot går det bara bättre för slaktarna under dessa förhållanden. Det visar soliditetsutvecklingen för de flesta slakterierna. Vad skall slakteriägarna ha sina överkonsoliderade slakterier till när slaktdjuren tryter?
En annan reflektion är att mjölken höjer,fjäderfä och ägg höjer, brödet går upp p.g.a. att mjölpriserna ökar grönsakerna har redan gått upp nästan 100% och senast idag så meddelas det att potatispriset fördubblas. Varför är det så förbaskat svårt att höja våra köttpriser???
Efter 1 oktober så går varje slaktgris med TB2 minus vilket inte är hållbart så lång stund.
Skärpning på slakterierna.

Sven Jerpdal

Annonser

Ta sikte på 20 kr för fläsket!

1 Sep

Efter en tids oro på spannmålsmarknaden så verkar en viss stabilitet ha infunnit sig. Det innebär att den spannmål som vi använder till grisarna blir 1 kr/kg dyrare mot för ett år sedan. Eftersom det åtgår 90 kg spannmål per smågris och 260 kg för en slaktgris så ger det totalt 350 kg á 1 kr = 350 kr per producerad gris eller 3,90 kr per kg fläsk. Lägger vi därtill de 80 öre som noteringen är lägre i år mot för ett år sedan så krävs 4,70 kr högre pris för kompensation och återställning av grisproducenternas lönsamhet. En lönsamhet som krävs för en utveckling av vår näring annars är vi åter i en kräftgång där ingen investerar och nya nedläggningar kommer. Slakterierna skriker efter nya slaktsvinsplatser vilket är en omöjlighet i nuläget.20 kr per kg fläsk är ett måste fr.om. V 44 i år.
Tommy Ögren framträdde på TV:s rapport denna vecka där han sa ”att om han kunde ha 2009 års skinkpriser så skulle grisnäringen klara foderprishöjningen”. Jag har kontrollerat våra avräkningar från 2009. Då betalade Skövde slakteri ut 14,50 kr per kg för V 43. Idag betalar samma slakteri 15,50 kr per kg. En stilla undran är varför betalade man inte ut vesäntligt mer 2009 eller skall man sänka priset i år om skinkpriset blir lägre i år? Det är svårt att följa Tommys eventuella logik.
Hur tänker våra slakterier? Ta bladet ifrån munnen och ge oss information. Vi kan inte producera i blindo.

Sven Jerpdal

Stäng Etanolfabriken!

18 Aug

I rådande panik efter spannmål till djuren i Sverige är det helt givet att Lantmännen stänger sin Etanolfabrik eller åtminstone inte använder svensk spannmål till sin tillverkning av etanol. Mycket av den etanol som tillverkas går som bekant på export. Om man väljer att importera spannmål till fabriken är OK. Årets svenska produktion bör öronmärkas för svensk konsumtion, både till människor och djur.
All övrig användning av spannmål till uppvärmning eller liknande bör också gå till foder åt djuren.
Skulle året ge stor minskning av animalieproduktionen så är risken att importen av kött och mejeriprodukter tar över. Ett övertag som kan bli svårt att ta tillbaka för svenska producenter. En annan aspekt är att då spannmålsproduktionen åter blir normal i landet så behövs en ännu större andel exporteras med ytterligare svaga priser på spannmålen.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i vårt Sverige

Sven Jerpdal

Vansinnesrally för foderpriserna

29 Jul

Under de senaste två veckorna har spannmålspriserna eskalerat och nått höjder som vi inte har sett på flera år. Grundorsaken är årets hemska torka och därmed kraftigt sänkt avkastning framför allt på vårsäd och vall. Vi har passerat spotpris 1,80 kr per kg av korn och fodervete och några prognosmakare tror på c:a 2 kr framöver. Detta betyder att foderkostnaden ökar snabbt och når inom kort 650 kr per gris i slaktsvinsledet. Då vi når detta inom kort så krävs det 17 kr per kg fläsk avräknat för att ha oförändrat lönsamhet. Eftersom vi tappat nästan 1 kr per kg fläsk sedan ifjol vid samma tid så behöver vi en justering av nuvarande notering med + 2 kr per kg fläsk.
Om vi blir tvungna att köpa av spannmålshandeln så tillkommer ytterligare 35 öre per kg fodersäd som i sin tur måste kompenseras med ytterligare 1 kr per kg fläsk.Hoppas att det finns någon aktör utanför de traditionella spannmålshandlarna som vill importera fodersäd och därmed kunna hjälpa till med att få konkurrensmässiga priser på foder. Det verkar som att böndernas eget Lantmännen inte vill hjälpa grisbönderna.

Äntligen REGN

Sven Jerpdal

Swevet slår igen i Uppsala

14 Jul

För oss som är kunder hos apoteket Swevet i Uppsala är det sluthandlat då någon mer eller mindre klok person fått för sig att lägga ner apoteket vi Ultuna i Uppsala. Man måste ha haft otur när man tänker i värmen eller också fått solsting. För alla oss grisbönder som är i behov av vaccin är det kört då man tänkt sig att skicka vaccin med post eller åkare. Alla i Sverige boende känner väl till att det inte går att lita på fraktföretag. Ännu sämre är det sommartid då det verkar att vara icke läskunniga vikarier på fraktföretagen.Det kommer att kastas massor av dyrt vaccin och andelen sjuka grisar kommer att öka.
Dessutom är det rena vansinnet att lägga ner apoteket som ligger intill Sveriges största veterinärcentrum. De har massor av patienter med alla sorts djur. Var skall dessa åka och köpa ordinerade mediciner? Det är som att lägga ner apoteket vid Akademiska sjukhuset. Hoppas att det kommer någon ny aktör till Ultuna.

Sven Jerpdal

Öka takten i slaktsvinsledet!

23 Jun

Tack vare nytt avelsmaterial så kan smågrisledet ta hem betydande produktivitetsökningar med 3-4 smågrisar fler per sugga och år. Det är bara att gratulera. Detta har givit ett betydande överskott på smågrisar.
Hur reagerar slaktsvinsuppfödarna? Många sitter still och utnyttjar inte det nya avelmaterialet och de nya utfordringsrönen. Jag har själv goda erfarenheter av kvalificerad rådgivning från Danmark som givit oss ytterligare managementråd och helt nya fodernormer. Våra gamla normer som många fortsätter med är antika i första hand vad gäller aminosyrabalansen. De flesta foderrådgivarna börjar förstå hur de skall optimera för den nya tiden. Foderstaten blir lite dyrare totalt sett men ger betydande produktivitetsökningar. I vårt fall en höjning från 850 till 900 g tillväxt per dag på inköpta smågrisar, Dessutom har foder förbrukningen gått ner med 2 mj/ne per kg tillväxt. Det har givit oss 7 % produktionsökning och 40 kr lägre foderkostnad per prod slaktgris.
Jag tycker att framförallt slakterierna men även foderfirmorna skall erbjuda kvalificerad rådgivning så kan vi ta rätt på alla smågrisarna bättre.
Fortsatt trevlig midsommar

Sven Jerpdal

Veterinärer som är oense

25 Maj

Efter en tids uppehåll p.g.a. sjukdom fattar jag nu pennan igen.
Under Maj månad har jag studerat slaktstatistik lite närmare.Det jag har studerat är skillnader på grisar som gått från samma stall men en del till Kalmarslakteriet och den andra delen till Dalsjöfors slakteri. Det jag konstaterar är att slaktanmärkningarna var dubbelt så höga vid Kalmar mot Dalsjöfors. Vid andra utforskningar kommer jag till att differensen inte enbart är mellan slakterier utan framförallt mellan enskilda veterinärer. Besiktningsveterinärerna är anställd av Jordbruksverket som också har att övervaka verksamheten på slakterierna. Jordbruksverket har regelbundna fortbildningar där veterinärerna om möjligt skall ska uppnå samsyn. Det vore intressant om dessa utvärderingar kom oss till del eftersom det är ytterst vi producenter som får ta konsekvenserna och även betala kalaset genom besiktningskostnader och eventuella slaktavdrag.

Sven Jerpdal