Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Aggresiv upphandling av Slaktgrisar

3 Jul

På många håll pågår förhandlingar för inköp av slaktgrisar som är aggresiv. Som slaktsvinsproducent behöver man inte ha bråttom eftersom det till stor del är vår marknad med knapp tillgång på slaktgrisar.
Det finns slaktare som verkar att ha drabbats av stora skälvan och använder allt annat än affärsmässiga metoder. T.ex. kan man köra med att det här pristillägget står för just nu och i morgon eller senare så blir det sämre.Med den typen av argument så skall man omgående avbryta förhandlingarna och kanske lyssna med något annat slakteri. Ett annat påstående är att det råder sekretess,vilket är ren bluff. Under en förhandling kan man behöva en rådgivare eller jurist och därmed råder ingen sekretess. Däremot kan det finnas punkter i ett ingånget avtal som kan betecknas med sekretess. Sekretess omfattas vanligen av statshemligheter banker och juridiska instanser. Och vad jag vet så tillhör inte våra slakterier någon av dessa kategorier.
Så ta god tid på Dig och lyssna runt med rådgivare kollegor och ev jurister. Det är ju inte enbart priser det rör sig om. Även leveransförhållanden, avräkningsdagar, besked om avräkningspris redan i samband med att Du anmäler Dina grisar skall vara känt och mycket annat som Du sätter värde på i ett kommande affärsförhållande.

Lycka till

Sven Jerpdal

Säg upp gällande leveransavtal!

12 Jun

För många grisproducenter går nu gällande leveransavtal ut i och med utgången av 2020. I de flesta fall har man 6 månaders uppsägning vilket ger att det är hög tid för uppsägning av befintligt avtal.Då säger man upp för omförhandling och gör det skriftligt med antingen brev med mottagningsbevis eller e-mail med begärt läskvitto.Då har man tid fram tills att det uppsagda avtalet går ut att förhandla och eller ta in offerter ifrån andra slakterier. Glöm inte övriga villkor utöver tillägg i kr och volymer. Viktigt är också smågrisförsörjning, leveranser och övriga villkor.
Vi grisproducenter har ett gyllene läge NU eftersom de närmaste åren ser mycket lovande ut.
Det förekommer att vissa slakterier pressar på så hårt att man i affekt skriver på nya avtal och ångrar sig djupt därefter. Se till att Du får tid till eftertanke och eventuella kompletteringar. Andra villkor kan vara att Du vill ha avräkningarna en vecka tidigare som det var förr och som danskarna har samt ett villkor borde vara att Du vet vilket avräkningspris Du får redan då Du anmäler grisarna till slakt.Vissa inköpare sysslar med rent ”Baggböleri”. Låt Dig ej falla i den gropen.

Flytta fram Dina positioner och Lycka till!

Sven Jerpdal

Siljans Chark består

30 Maj

För någon vecka sedan begärdes Siljans Chark i konkurs. Konkurser är alltid tråkiga men ibland nödvändiga. Efter SCAN:s utsugning av Siljans Chark så blir det nu en ny regi av lokal karaktär.Vi får verkligen hoppas att det blir en ny värdefull framtid för slakteriet och därmed dess leverantörer. Jag hoppas att man kan knyta till sig en ny partner med bra muskler att kunna slakta för t.ex KLS Ugglarps har ju bra muskler och mycket kompetent ledning. SCAN har lågt intresse att köpa slaktgrisar i norra och östra svealand och norrut varför nya leverantörer av gris kanske kan få plats vid Siljans Chark.
Siljans Chark med sina Dalaprodukter är ett starkt varumärke särskilt hos dalmasar och dalkullor. Ytterligare varumärken av lokal karaktär kan utvecklas med slakt från landskapen norr om Vänern och Mälaren.
Siljans Chark behövs verkligen,så lycka till.

Sven Jerpdal

Lönsamheten Peakar?

3 Maj

Vi har under en tid haft en hälsosam återhämtning i grisproduktionen i Sverige. Har den Peakat redan? Mycket tyder på det.Dom grisar som slaktas idag har kostat som smågrisar c:a 750 kr per styck och de smågrisar vi sätter in just nu kostar 810-825 kr styck. Det betyder en höjning med 70 kr. Samtidigt ökar foderkostnaderna med c:a 50 kr per producerad slaktgris. Foderpriset upp med för spannmål 5%, soja 20% och premix 10%. Sammanlagt gör det 120 kr högre produktionskostnad per slaktgris som för oförändrad lönsamhet behövs c;a 1,25 kr högre fläskpris.Får vi det?
De flesta slaktgrisar betalas för närvarande med 18-19 kr per kg kött och de bästa,tillika våra konkurrentländer Danmark Tyskland och även Spanien, ligger mellan 19-20 kr trots en viss nedgång de senaste tre veckorna.Smågrisarna i Tyskland gick ner med 65 kr för två veckor sedan med vad det kan betyda för kommande fläskpriser. Lean Hogs i USA återhämtar sig starkt.
Det är oerhört beklämmande att Gudruns i Stockholm med kött ifrån Skövde slakteri pressar priserna i affärerna med att fläskkarrén endast kostar 49,90 kr under innevarande grilltider.

Håll i för god lönsamhet.

Sven Jerpdal

Veterinärmakt

19 Apr

Vår näring använder oss av ett antal veterinärer av olika kaliber. Våra grisveterinärer är i allmänhet mycket skickliga på att bota ev. grisar och dessutom hjälpa oss i ett förebyggande djurhälsoarbete. Däremot är veterinärerna ofta sämre på utfodringsfrågor och då framförallt de senaste rönen som kommit ifrån Holland och Danmark. Grisproduktionens ekonomi behärskar de flesta inte alls,varför en veterinär kan föreslå förändringar som är totalt olönsamma. En annan sak som åligger veterinärerna är att kontrollera djurskydd.Det betyder att en veterinär skall kontrollera sin kund,bonden. Bland de yngre ofta nyutexaminerade veterinärerna så finns det aktivister som verkar att njuta av att få klandra vissa bönder.
Här ett exempel ur verkligheten. Slaktgrisar levererades ifrån ett stall på morgonen och ankom till slakteriet vid 16-tiden. Det var ingen djurbesiktning vid ankomst utan denna företogs påföljande morgon kl 6 och då anmärkte man på en gris som haft en svansskada. Svansskadan var avläkt vid leverans dagen innan. Däremot hade grisen i trängseln på slakteriet förlorat sårskorpan och veterinären anmärkte på detta.I skälet till skadan anges att bonden varit orsaken. Ett foto togs av en gris med en knappt synlig skada men vad värre är går det inte att identifiera varifrån grisen kom.Dessutom angavs inte något slaktleverantörsnummer i anmälan.Anmälan har via livsmedelsverket gått till Länsstyrelsen.Här gör man bonden till syndabock och skyller allt på denne.
Denna skrivbordsaktivist till besiktningsveterinär borde utbildas bättre och t.o.m.praktisera i ett slaktsvinsstall.Veterinären har i det här fallet missat att göra levandedjursbesiktning vid ankomst till slakteriet utan först 14 timmar senare utfördes den.Tjästefel!! Att sedan fotografera som veterinären gjorde är ohållbart rent rättsligt.Ett sådant här beteende är kränkande och måste stoppas i fortsättningen.

Inför praktiktvång till kommande veterinärer.

Sven Jerpdal

Förtroendeskapande

4 Apr

Svenskt kött och produktionen hos oss lantbrukare har bra förtroende hos våra kunder.
Däremot är förtroendet mellan lantbrukarna och många slaktare allvarligt skadat sedan de 20 senaste åren.Det är framförallt SCAN och Skövde slakteri som misshandlat sina leverantörer som mest. Nu vill slakterierna att grisnäringen skall satsa framåt och nyinvestera men grisproducenterna litar inte på att marknaden blir uthållig på en lönsam nivå och att slakterierna sviker igen. Då jag pratar med kollegor så säger många att man måste komma ifatt ”hålen” i ekonomin innan man klarar att gå framåt och det tar tid. Minst det här året ut. Nästa mål kan om man får med sig banken vara ny eller ersättningsinvestering. Ett annat alternativ är att några stycken vill konsolidera sig så att man har råd att sluta utan konkurs nästa gång lönsamheten viker.
Våra slakterier har alltid tänkt på sig själva först. Det har visat sig tydligt efter sviterna av 2018 års torka genom foderprisernas kraftiga ökning och avsaknad av priskompensation för fläsket Slakterierna såg till att visa vinst efter fulla avskrivningar och avsättningar. Om slaktarna hade velat vara rädda om och solidariska med oss leverantörer hade dom ledigt kunnat betala 50 öre till per kg fläsk och därmed gått med en mindre förlust detta år.Detta hade betytt c:a 100 mkr till grisuppfödarna. Ett gammalt ordspråk säger ”mycket vill ha mer och helvetet blir aldrig fullt” och stämmer bra på detta fenomen.
Om vi skall få några nysatsningar i grisnäringen så krävs betydande engagemang ifrån slaktarna med hållbara och långsiktiga leveransavtal samt ett visst risktagande ifrån slakterierna.

Alla hoppas på en bra framtid,med eller utan grisar

Sven Jerpdal.

Upp med fläskpriset!

24 Mar

Hittills i år har smågrisarna gått upp med c:a 50 kr per styck,vilket är bra och nödvändigt. Däremot så har fläskpriset inte rört sig nämnvärt. Detta trots att vissa slakterier jagar sina producenter för att få in förskottsgrisar. Skövde slakteri är värst på att jaga sina leverantörer med piska och för lite morötter. Skövde betalar 50 kr extra för en gris en vecka tidigarelagd slakt,vilket borde vara 75-100 kr. Marginalvinsten per dag = 10 kr då köttillväxten i kr reduceras med foderkonsumtionen.
I Europa så är Danmark prisledande med för dagen 22 skr per kg tätt följd av Spanien och Tyskland som ligger mellan 20-21 skr per kg. Smågrisarna i Tyskland är drygt 50 skr dyrare än i Sverige. Detta ger vid handen att med de svenska noteringarna som ligger under 18 kr så ligger vi 3 till 4 kr sämre än våra normala konkurrentmarknader.
Varför klarar inte våra slakterier av att höja priserna? Coronasmittan är inte något skäl att hålla tillbaka priserna. Att ta ett extra samhällsansvar nu är svårt att förstå mot bakgrund av 2018-2019 då torkan fullständigt utarmade svensk grisproduktion.Var fanns samhället då?

Svensk mat ger jobb och bra livsmedelskvalitet i Sverige

Sven Jerpdal

Hemsida för vem?

3 Mar

Jag har under flera år studerat slakteriernas hemsidor med skiftande kvalitet. Somliga t.ex. SCAN:s är den bästa och är mest aktuell. KLS har en bra hemsida som oftast är aktuell men innehåller en del ”skåpmat” som inte är så aktuell och bör rensas. Då vi kommer till Skövdes hemsida så blir man i många stycken mörkrädd. Här vurmar man för ”Guldgrisen” som enligt Tommy Ögren man har lagt ner. Jämförelser med noteringar är uråldriga. ex. Danmark anges 9 dkr per kg och är nu över 21 skr. Tyskland 1.37 euro vilket gällde för mer än ett år sedan. Dagsaktuellt i Tyskland är upp till 2,14 euro dvs över 22 skr per kg.Gör slakteriet dessa vilseledande prisinformationer för att lura sina leverantörer och framstå i bättre dager än man förtjänar? Vidare lägger man ut texten så otroligt ang.leveransvillkoren för slaktdjuren att man tror att man från slakteriets sida kan komma ifrån sitt ansvar enl.djurskyddslagen.
Skövde slakteris hemsida måste revideras i annat fall kan den utgå.Gör det man inte är så bra på TA ANSVAR.Eller är det som vissa rykten säger att slakteriet går dåligt och är på väg utför?

Sven Jerpdal

Baconbrist ger 20 kr fläskpris?

8 Feb

Under veckan har det uppmärksammats att det är brist på svensk bacon och div andra detaljer av griskött och att det tilltar under kommande grillsäsong. Detta har enligt rapporter ifrån Stockholm resulterat i att konsumenter har börjat hamstra griskött.
En av orsakerna är att handeln inte har velat höja våra köttpriser under 2018-19 då torkan gjorde fodret mer än 250 kr dyrare per uppfödd gris. Nu finns det nästan ingenting att importera då stora mängder går till Kina och andra länder i bortre Asien.Sent skall syndaren vakna.
Det är full fart på exporten i övriga Europa där Danmark är prisledande. I Danmark får grisföretagarna hem över 21 skr per kg. I Tyskland har affärerna kommit igång igen efter lite stiltje under Jul och Nyår. Tyskland är åter över 20 skr per kg. Spanien som också är stora grisproducenter har också priser i Tysk nivå. I Sverige ligger noteringarna strax under 18 kr förutom hos SCAN som är sämst som vanligt. De flesta slaktgrisarna genererar mellan 18-19 kr per kg till uppfödarna. Normalt skall vi ligga över Tyskland och Danmark. Det måste bara vara en tidsfråga tills vi i Sverige kommer upp över 20 kr avräknat.De handlare som inte vill betala skall heller inga varor ha.

Svensk mat ger jobb och livsmedelstillförsel i Sverige

Sven Jerpdal

Vad kan Dennis göra?

21 Jan

Återvinning är ju populärt. Varför SCAN väljer detta kan man verkligen fundera på? Dennis Matsson kommer tillbaka som sverigechef. Den finska sisun väljer att ta några steg tillbaka efter att ha haft ett par progressiva chefer i Sverige. Är den finska sisun som en gammal ardennerhäst som jobbar långsamt och utan snabba och nya grepp? Vad jag vet så tillförde Dennis inga större saker som gjorde att svensk grisproduktion kunde utvecklas. SCAN har ju en menlös ”hot dog” med buspojken Dennis på framsidan som jag hoppas inte har någon likhet med Dennis Matsson.
Det är djupt olyckligt att SCAN är ägt av finnar. I Finland har man Europas lägsta grispris och det kan man ha eftersom finska grisproducenter har betydande subventioner till sin produktion ifrån den finska staten och detta får SCAN:s prissättning i Sverige att inte kunna lyfta.
Vad göra? Låt Lantmännen köpa ut finnarna ifrån SCAN Sverige så får vi åter ett svenskt kooperativt inflytande över vår inhemska slakt.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal