Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Ljuset återvänder

6 Okt

Nu har man äntligen fått igång de så välbehövliga avräkningsprishöjningarna. Faktum är att i Tyskland ligger man på 20 skr och drygt det vilket man har gjort i 4 månader redan. Även Danmark ligger bättre till.Konjunkturen är stabil och det räknar man med under ganska lång tid ytterligare. Allt detta beror på att Kina och deras grannländer förlorat åtskilliga miljoner grisar i Afrikanska svinpesten.Produktionen i USA är rekordhög och sväljs lätt på världsmarknaden.
I Sverige är efterfrågan mycket god och en brist har uppstått. Vid brist måste priset upp.dvs avräkningspriserna bör öka minst 2 kr ytterligare.Vissa slakterier tar in slaktgrisar i förskott men åtminstone Skövde slakteri betalar för dåligt, 50 kr, per gris en vecka tidigare leverans.Det minsta man borde betala denna vecka är 80 kr.
Vi grisbönder måste få tjäna ordentligt med pengar nu,inte minst mot bakgrund till föreg år som var brakförlust för alla producenter. De flesta slakterier gick med vinst efter fulla avskrivningar det senaste året.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Annonser

Nu får det vara nog!

16 Sep

Nu har avräkningspriserna varit för låga under en alldeles för lång tid. I Tyskland har priset legat mellan 2,50 till 4 kr högre än i Sverige under mer än 3 månader. I Danmark har priset varit mellan 1-2 kr högre hela sommaren.Vad sysslar slakterierna med i vårt land? Några få 20-öringar har vi fått under sommaren och trots att det är brist på svenskt fläsk så höjer man inte. Alla slakterier gör lika dant,varför?
SCAN som håller ner prisnivåerna till finsk nivå och finnarna har statliga subventioner. Vissa utvalda SCAN-leverantörer har över 18 kr per kg. På min fråga varför det inte kommer några höjningar har jag fått höra att slakterierna måste hålla styckarna och charkarna under armarna så att dessa inte slår igen.Där har vi en brännpunkt. Den svenska köttindustrin är småskalig och mycket orationell,varför dom inte kan konkurera. Ta slakthusområdet i Stockholm som är uråldrigt från 1930-50 talet.Små kyffiga enheter som har svårt med intern logistik,teknik och omöjliga att rationalisera.Sådana orationella företag skall vi köttbönder absolut inte hålla under armarna.Jag har haft förmånen att kunna följa styckning på Ringstedtanläggningen i Danmark.Där kan man snacka om effektivitet som är mångdubbelt effektivare än huvuddelen av svenska styckare.Lösningen:Arbetsvilliga invandrare som jobbar på rent ackord samt genomtänkt och fungerande logistik.
Vi köttbönder uppmanas hela tiden att vara på vår vakt och rationalisera och effektivisera. Detta tycks tydligen inte att gälla för styckare och charkare.
Nu har vi fått nog av allehanda bortförklaringar som syftar till att slaktarna kan behålla och öka sin profit.

Svensk mat ger jobb även till vegetarianer.

Sven Jerpdal

Sälj inte grisarna för billigt!

7 Aug

Den här veckan betalas slaktgrisarna i Tyskland med 19.20 kr till 20,60 kr i topp. Detta vid en eurokurs som idag är 10,79 skr. De flesta i Sverige får hem mellan 16 till 17 kr per kg. Då vi nu alltmer närmar oss en viss brist på grisar så uppmanar jag mina kollegor att ta ordentligt betalt för förtida leveranser av grisar. Marginalvinsten för en vecka förtida leverans är enl.följande.Grisen växer 0,75 kg kött per dag á 17 kr. Fodret koster 5,75 kr per dag. Således blir marginalvinsten; 0,75 ggr 17 kr ggr 7 dagar minskat med foder 7 dagar ggr 5,75 kr = 49 kr.Därutöver prisgaranti + 3% handelsmarginal så blir det minst 97 kr extra vid en veckas tidigarelagd leverans.Viktigt att förhandla med slakteriet. Går det ej så har Du inga grisar att leverera.
Det är ytterligt märkligt att vi i Sverige ligger näst lägst i avräkningspris i Europa. Det är bara Finland som ligger lägre men då har producenterna statliga direktstöd för sina produktionsgrenar.

Sven Jerpdal

Tommy Ögren checkar ut!

15 Jul

Redan för några år sedan gick egentligen Tommy Ögrens ”bäst före datum”ut men nu först har han kommit på att pensionera sig. Tommy har framgångsrikt byggt upp Ögrengruppen av företag inom köttsektorn som varit mer eller mindre på ”dekis”.Dessa företag hade en mycket svag finansiell styrka med mycket låga soliditetstal. Så var det också med konkursmässiga Skövde slakteri. Ganska snabbt gick soliditeten upp till mer än 80% och detta tack vare att slakteriet kunde hålla ner avräkningspriserna till bönderna.En av Tommys bästa grenar har varit att prata ner priserna till oss bönder.
Vi får nu hoppas att rekryteringen av ny VD vid slakteriet går bra och snabba besked. I det fall att Tommy inte kan rekrytera en ny VD inom sin egen sfär så hoppas jag att han kan knyta till sig en progressiv kraft som jobbar mer för producenterna än vad Tommy gjort. Vidare så måste Tommy hålla fingrarna i styr och att Ögren-gruppen kan se framtiden med tillförsikt.Om Tommy får abstinensbesvär så skulle han göra sig mycket bra som stå-upp-komiker på Norra Brunn.För prata kan han.
Jag vill önska Tommy en skön pension och god hälsa.

Sven Jerpdal

Vad bestämmer avräkningspriset?

12 Jun

Fram till 1995 bestämdes avräkningspriserna på kött av staten. Det innebar att såväl producenter som konsumenter hade garanterade prisnivåer. 1995 kom EU-intädet och då skulle marknaden klara sig själv. Då vet ju alla som har varit med sedan dess att lönsamheten gått ner kraftigt.Jag är ingen anhängare av prisregleringar,men att ha det som vi har haft det sedan år 2000 vill ingen. Nu är det slaktarna som är helt dominanta vad gäller att sätta avräkningspriserna utan att lyssna ned leverantörerna. Det finns ett lysande undantag och det är Lövsta kött i Uppsala som har regelbundna förhandlingar med sina grisleverantörer. Övriga slakterier säger att man lyssnar på marknaden och att tillgång och efterfrågan styr. Varför är det då sådana priser som endast gör små rörelser ett fåtal gånger per år och varför ligger slakterierna lika på sina prislistor? Vi som har varit med om hur många bortförklaringar som helst, för att slaktarna skall slippa att höja priserna till oss producenter, känner föga trovärdighet i undanflykterna.Det senaste jag hörde är en gammal klyscha att ”slakterierna måste ta ansvar för charkarna eftersom det går dåligt för dessa”. Det betyder att charkarna är viktigare än vi producenter. Vill inte slaktarna i Sverige längre ha svenska grisar?
Titta på Tyskland som för närvarande ligger mer än 3 kr högre än oss i Sverige. I Tyskland har man dels en internetauktion som ger ett omedelbart utslag i priserna och man har även priser som sätts i regelrätta förhandlingar med grisproducenterna. Här rör sig priserna varje vecka.Även Danmark har en rörligare prismekanism som dessutom ger producenterna en betydande årlig efterlikvid.Man måste inte ha ekonomisk förening för att lämna efterlikvid.
I Sverige måste vi få igång förhandlingar om såväl priser som övriga leveransvillkor och det med konflikträtt.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Slakterierna hånar Sveriges grisbönder

26 Maj

Efter noteringshöjning V 22 konstaterar jag att slakterierna i Sverige har höjt grisnoteringen med inemot 50 öre per kg,dvs. 3% höjning! I Europa har priset under samma period gått upp med 25%! I Tyskland slutade bästa auktionspris i fredags på 20,25 skr per kg och Danmark har passerat 18 skr-nivån. Höjning borde minst ha varit 1,50-2 kr dvs.minst 10%. Att skylla på att de svenska slaktarna inte har tillgång till asienmarknaden håller inte eftersom trycket ifrån Tyskland och Danmark är nästan obefintligt just nu.Skärpning!
Det är märkligt att de svenska slakterierna leker ”följa John” och är identiska på marknaden i prisrörelser. Detta trots att man har olika slakt och förädlingskostnader. Pågår det möjligen KARTELL-bildning? Dessutom vet jag att partipriserna på griskött har höjts med mellan 2-3 kr per kg.
Vår förhoppning är att vi genom ny styrelseordförande och förstärkning av Sveriges Grisföretagare kan sätta hårt mot hårt och tvinga fram en nyordning i det kommersiella förhållandet mellan producenter och slakterier.
Jag vill önska LYCKA TILL för den nya Grisföretagarstyrelsen.

Sven Jerpdal

Grishausse i Europa utom i Sverige

11 Maj

De senaste 6 veckornas hausse på grismarknaderna i Europa märks inte i Sverige. I Tyskland toppade priset i fredags den 10 maj med 1,88 euro ggr 10 80 skr= 20.30 kr per kg i svenska pengar. Slakten har minskat i Tyskland med c:a 750000 grisar hittills i år och marknaderna spås fortsatt att stärkas. I Danmark var senaste veckans pris per SPF smågris om 30 kg 500 danska kr = 700 Skr. Danskarnas fläskpris under veckan var 1,58 euro = 17,06 svenska kronor.Övriga länder i Europa utvecklas också starkt men Sverige verkar vara bortglömt.
Vad beror det på? Den största orsaken är slakteriernas oförmåga att ta ut priserna i en marknad där konsumenterna är mycket positiv till svenskt kött. De senaste veckornas partipriser har höjts kraftigt men oss producenter struntar man i.Slakterierna har gått med rejäla vinster och stärkt sina kassor kraftigt de senaste åren. Det är bara SCAN som p.g.a. sin oförmåga inte klarat sig så bra.För att hålla jämnan med Europa krävs en omedelbar höjning av fläskpriset med mellan 2,50 -4 svenska kronor. Lägger vi därtill det som alla säger att det svenska köttet har ett mervärde om c:a 1.50 kr per kg så förstår alla utom möjligen slaktarna att det är bråttom med rejäla prishöjningar.
Detta ”svälta räv” spel som pågår måste få ett slut om slaktarna skall kunna ha full beläggning i sina anläggningar framöver. Vad skall slaktarna ha sina fina slakterier till om dom inte får några slaktdjur i framtiden?

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige
Sven Jerpdal