Arkiv | juli, 2019

Tommy Ögren checkar ut!

15 Jul

Redan för några år sedan gick egentligen Tommy Ögrens ”bäst före datum”ut men nu först har han kommit på att pensionera sig. Tommy har framgångsrikt byggt upp Ögrengruppen av företag inom köttsektorn som varit mer eller mindre på ”dekis”.Dessa företag hade en mycket svag finansiell styrka med mycket låga soliditetstal. Så var det också med konkursmässiga Skövde slakteri. Ganska snabbt gick soliditeten upp till mer än 80% och detta tack vare att slakteriet kunde hålla ner avräkningspriserna till bönderna.En av Tommys bästa grenar har varit att prata ner priserna till oss bönder.
Vi får nu hoppas att rekryteringen av ny VD vid slakteriet går bra och snabba besked. I det fall att Tommy inte kan rekrytera en ny VD inom sin egen sfär så hoppas jag att han kan knyta till sig en progressiv kraft som jobbar mer för producenterna än vad Tommy gjort. Vidare så måste Tommy hålla fingrarna i styr och att Ögren-gruppen kan se framtiden med tillförsikt.Om Tommy får abstinensbesvär så skulle han göra sig mycket bra som stå-upp-komiker på Norra Brunn.För prata kan han.
Jag vill önska Tommy en skön pension och god hälsa.

Sven Jerpdal