Arkiv | juni, 2019

Vad bestämmer avräkningspriset?

12 Jun

Fram till 1995 bestämdes avräkningspriserna på kött av staten. Det innebar att såväl producenter som konsumenter hade garanterade prisnivåer. 1995 kom EU-intädet och då skulle marknaden klara sig själv. Då vet ju alla som har varit med sedan dess att lönsamheten gått ner kraftigt.Jag är ingen anhängare av prisregleringar,men att ha det som vi har haft det sedan år 2000 vill ingen. Nu är det slaktarna som är helt dominanta vad gäller att sätta avräkningspriserna utan att lyssna ned leverantörerna. Det finns ett lysande undantag och det är Lövsta kött i Uppsala som har regelbundna förhandlingar med sina grisleverantörer. Övriga slakterier säger att man lyssnar på marknaden och att tillgång och efterfrågan styr. Varför är det då sådana priser som endast gör små rörelser ett fåtal gånger per år och varför ligger slakterierna lika på sina prislistor? Vi som har varit med om hur många bortförklaringar som helst, för att slaktarna skall slippa att höja priserna till oss producenter, känner föga trovärdighet i undanflykterna.Det senaste jag hörde är en gammal klyscha att ”slakterierna måste ta ansvar för charkarna eftersom det går dåligt för dessa”. Det betyder att charkarna är viktigare än vi producenter. Vill inte slaktarna i Sverige längre ha svenska grisar?
Titta på Tyskland som för närvarande ligger mer än 3 kr högre än oss i Sverige. I Tyskland har man dels en internetauktion som ger ett omedelbart utslag i priserna och man har även priser som sätts i regelrätta förhandlingar med grisproducenterna. Här rör sig priserna varje vecka.Även Danmark har en rörligare prismekanism som dessutom ger producenterna en betydande årlig efterlikvid.Man måste inte ha ekonomisk förening för att lämna efterlikvid.
I Sverige måste vi få igång förhandlingar om såväl priser som övriga leveransvillkor och det med konflikträtt.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal