Arkiv | maj, 2019

Slakterierna hånar Sveriges grisbönder

26 Maj

Efter noteringshöjning V 22 konstaterar jag att slakterierna i Sverige har höjt grisnoteringen med inemot 50 öre per kg,dvs. 3% höjning! I Europa har priset under samma period gått upp med 25%! I Tyskland slutade bästa auktionspris i fredags på 20,25 skr per kg och Danmark har passerat 18 skr-nivån. Höjning borde minst ha varit 1,50-2 kr dvs.minst 10%. Att skylla på att de svenska slaktarna inte har tillgång till asienmarknaden håller inte eftersom trycket ifrån Tyskland och Danmark är nästan obefintligt just nu.Skärpning!
Det är märkligt att de svenska slakterierna leker ”följa John” och är identiska på marknaden i prisrörelser. Detta trots att man har olika slakt och förädlingskostnader. Pågår det möjligen KARTELL-bildning? Dessutom vet jag att partipriserna på griskött har höjts med mellan 2-3 kr per kg.
Vår förhoppning är att vi genom ny styrelseordförande och förstärkning av Sveriges Grisföretagare kan sätta hårt mot hårt och tvinga fram en nyordning i det kommersiella förhållandet mellan producenter och slakterier.
Jag vill önska LYCKA TILL för den nya Grisföretagarstyrelsen.

Sven Jerpdal

Grishausse i Europa utom i Sverige

11 Maj

De senaste 6 veckornas hausse på grismarknaderna i Europa märks inte i Sverige. I Tyskland toppade priset i fredags den 10 maj med 1,88 euro ggr 10 80 skr= 20.30 kr per kg i svenska pengar. Slakten har minskat i Tyskland med c:a 750000 grisar hittills i år och marknaderna spås fortsatt att stärkas. I Danmark var senaste veckans pris per SPF smågris om 30 kg 500 danska kr = 700 Skr. Danskarnas fläskpris under veckan var 1,58 euro = 17,06 svenska kronor.Övriga länder i Europa utvecklas också starkt men Sverige verkar vara bortglömt.
Vad beror det på? Den största orsaken är slakteriernas oförmåga att ta ut priserna i en marknad där konsumenterna är mycket positiv till svenskt kött. De senaste veckornas partipriser har höjts kraftigt men oss producenter struntar man i.Slakterierna har gått med rejäla vinster och stärkt sina kassor kraftigt de senaste åren. Det är bara SCAN som p.g.a. sin oförmåga inte klarat sig så bra.För att hålla jämnan med Europa krävs en omedelbar höjning av fläskpriset med mellan 2,50 -4 svenska kronor. Lägger vi därtill det som alla säger att det svenska köttet har ett mervärde om c:a 1.50 kr per kg så förstår alla utom möjligen slaktarna att det är bråttom med rejäla prishöjningar.
Detta ”svälta räv” spel som pågår måste få ett slut om slaktarna skall kunna ha full beläggning i sina anläggningar framöver. Vad skall slaktarna ha sina fina slakterier till om dom inte får några slaktdjur i framtiden?

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige
Sven Jerpdal