Arkiv | april, 2019

Vem tar över SGF?

20 Apr

Vi närmar oss alltmer tidpunkten då Ingemar Olsson,ordf i SGF, skall eller bör avgå. Detta innebär att valberedningen har ett tufft jobb att få tag på en ny kandidat som kan företräda alla grisföretagare i Sverige. Hittills har Ingemar varit mycket självsvåldig och långt ifrån alltid haft styrelsen med på sina göranden och låtanden. Dessutom har han ensidigt jobbat mycket med smågrissidan, som hans eget företag jobbar med. Ingemar är påläst vad gäller paragrafer och bestämmelser som div. myndigheter hittat på, men det kommersiella har han helt glömt bort. Han sitter helt passiv i Köttföretagens styrelse och går helt i LRF:s ledband.
Alla aktiva grisföretagare vet ju att det kommersiella inom näringen stadigt försämrats de senaste 15 åren och värst de senaste 6 åren. Alla leveransavtal har slakterierna försämrat på flera punkter, ex.tilläggsbetalning vid förskotts- och överstående leveranser, ersättning för leverans på obekväm arbetstid är utökad och i stort sett oförändrad ersättning samtidigt som arbetslönerna ökad kraftigt sedan ob-ersättningen infördes för snart 30 år sedan. Det är fortfarande slakterierna som förbehåller sig rätten att sätta våra avräkningspriser i efterskott och det utan förhandling med leverantörerna.För några år sedan i Falkenberg där SGF hade stämma bestämdes det att styrelsen skulle flytta fram våra positioner vad gäller det kommersiella.Detta struntade Ingemar i att driva denna fråga.
Hur skall då personen se ut som skall kunna driva VÅRA frågor framåt? Det skall vara en god förhandlare som är resultatinriktad. Eftersom vissa slaktare straffar producenter,som har synpunkter på slakteriernas framfart och sätter hårt mot hårt, med represalier eller säger upp leveranskontrakt. Därför är det nog bra med en ledare som inte har egen grisproduktion och dessutom har tiden för detta tuffa uppdrag. Styrelsen i övrigt har ju tillräckligt med kunskaper om grisproduktion.

Vår framtid står och faller med hur vi kan ta för oss.

Sven Jerpdal