Arkiv | januari, 2019

Vem stödjer slaktgrisledet?

31 Jan

Nu är krisen för slaktgrisproducenterna värre än på länge.Detta beroende på de höga spannmålspriserna. En slaktgris äter c:a 230 kg spannmål som är en krona dyrare än för ett år sedan.En smågris äter c:a 75 kg. En spannmålsuppfödd slaktgris kostar idag 725 kr per styck i foderkostnad. Det är mer än 200 kr upp mot ifjol. Slaktgrispriset är 50 öre lägre mot förra året.Det innebär att slaktintäkt minus smågris minus foder = 125 kr, vilket är på tok för dåligt. En slaktgrisuppfödare med nybyggda stallar behöver 400 kr per gris. Således saknas 275 kr eller 3 kr per kg fläsk.
Vem bryr sig?? ICA-handlarna har just höjt köttpriserna i sina butiker med 25% dvs 12-20 kr per kg. Vad får vi med av detta? Nu måste slakterierna höja för att undvika konkurser i stil med den som skett utanför Skara i denna vecka.
Innan Sveriges grisföretagare bildades så fanns en förening som hette SFI dvs. Sveriges Fläskproducenters Intresseförening som tillvaratog just slaktgrisproducenternas intressen. I dagens SGF är det enbart smågrisproduktionen som står i fokus. Det blir naturligtvis så eftersom avgående ordf. Ingemar Olsson fokuserar på sin egen smågrisproduktion inom SGF. Det kanske är dags att återgå till de gamla ordningarna med en ren fläskproducentförening som inte sitter i knäet på varken LRF eller Köttföretagen?

Sven Jerpdal

Grisens år 2019

5 Jan

I Kina år det grisens år i år. Dock härjar Afrikanska svinpesten svårt i en del områden i Kina samtidigt tror man sig få fram en gris som på sikt skall kunna bli resistent mot sjukdomen. I Europa härjar pesten bland vildsvinen på många håll. Vi kanske bara är en importerad salamikorvskiva ifrån samma farsot i Sverige?
Vad gäller svenska marknaden så lägger sig lugnet efter julen och för många människor är januari fattigmånad. För våra slakterier så pågår fortsatt konsolidering på bekostnad av grisproducenternas negativa lönsamhet. Det vi kan önska oss är lite mer solidaritet ifrån våra slaktare så att går det dåligt för oss så måste slaktarna sänka sina marginaler till förmån för våra avräkningspriser.
Livsmedelshandlarna som hyllar svenskt kött smyghöjer köttpriserna och skälet är att vi bönder har haft ett svårt torrår.Problemet är bara det att inte ett öre hamnar hos oss av det som handeln höjer.Höj omgående minst 1,50 per kg griskött till oss slaktsvinsbönder.
I övrigt hänvisar jag till Grisgeneralens förra inlägg ang.julklappstips och ser fram emot Ingemar Olssons avgång i SGF.
God fortsättning på det nya året.

Sven Jerpdal