Arkiv | december, 2018

Julklappstips

15 Dec

2018 är ett år där önskningarna till Jul är mycket angelägna. Här kommer tre tips.
1 Att det går att bilda en för jordbruket duglig regering.Vi kan inte leva med en obildad regering för att citera en känd komiker.
2. Att fläskpriset höjs så snabbt som möjligt efter nyår.Livsmedelshandlarna har aviserat 5% höjning av livsmedelspriserna fr.o.m. jan 2019. Det vore väl själva den om vi köttproducenter inte får med av den höjningen. Minst 1,50 kr behövs.
3. Att Ingemar Olsson meddelar sin avgång som ordförande för Sveriges Grisföretagare. Helst omgående avgång,dock senast vid stämman i sommar.
Att dessa önskningar genomförs är ett måste om vi återigen skall kunna se framåt som grisföretagare.

GOD JUL
önskar
Sven Jerpdal

Annonser

En strimma ljus i tunneln?

1 Dec

Jag har studerat marknadsrapporter ifrån Europa och det syns som en liten ljusning. Smågrispriserna i Tyskland,Danmark och Nederländerna har höjts varje vecka under tre veckor. Detta indikerar att då dessa smågrisar är färdiga för slakt om 10-13 veckor tror man på högre avräkningspris på slaktgrisar. Den aktuella slaktsvinsmarknaden betecknas som stabil med ökande slaktvikter och det talas om att Tyskland kan höja noteringarna inom kort. Danmark höjde sina avräkningsnoteringar för ett par veckor sedan.
För svensk del börjar paniken sprida sig i slaktsvinsleden. Foderkostnaderna verkar inte att avmattas utan snarare öka. Dessutom är kornet av sämre kvalitet vad gäller energiinnehåll som i sin tur betyder att grisarna behöver äta mer och kan därmed inte följa planerade tillväxtkurvor. Foderförbrukningen ökar.
Avsaknaden av relevant marknadsinformation från våra slakterier är förfärande.
En snabb prishöjning på fläsk och Ingemar Olssons omedelbara avgång kan i bästa fall rädda framtiden för svensk grisnäring.

Sven Jerpdal