Arkiv | november, 2018

Ingemar Olsson måste AVGÅ NU !!

18 Nov

Vid ett möte med Halländska grisföretagare uppmanar Sveriges Grisföretagares ordförande Ingemar Olsson slakterierna att inte höja avräkningspriserna på griskött. Vem f-n företräder Ingemar egentligen? Han borde uppmana slakterierna att ta ur sina balansräkningar för att klara och kunna behålla oss grisproducenter längre fram. Vad skall slakterierna ha sina välkonsoliderade slakterier till om det inte finns några slaktdjur att köpa?
Ännu en fråga är det torkstöd som regeringen har utlovat. Där finns det två huvudförslag. Det ena skulle det gå pengar till mjölken och diselskatteåterbetalning. I det andra talas det om att grisnäringen skulle kunna få ett visst stöd. Den som har varit tillfrågad här är den enväldige Ingemar Olsson och då har han på eget bevåg föreslagit att det enbart skall utgå stöd till smågrisproduktionen. Och vad sysslar Ingemar med, jo smågrisproduktion! Nu får det faktiskt vara nog med korruption inom näringen!
Enligt några av Ingemars styrelsekamrater i SGF så är han mycket självsvåldig och utrymme för andras åsikter inom styrelsen är mycket begränsad. Vi får hoppas att valberedningen efter några års letande, kan hitta en bra ersättare till Ingemar. Om inte så bör Ingemar AVGÅ så snart som möjligt då han långt ifrån representerar alla grisföretagare.
Jag gick ur för några år sedan då jag insåg hur värdelöst det är att vara med i SGF. Jag uppmanar fler att gå ur!

Sven Jerpdal