Arkiv | september, 2018

Ännu ett stålbad väntar

24 Sep

Vid mina förfrågningar hos våra slakteriföreträdare om nuläget och framåt, får jag till svar att: ett stålbad väntar. Det verkar som att slaktarna saknar förmåga eller har givit upp strävandena för att kompensera oss för de skyhöga foderpriserna. Handeln har ju sagt att man arbetar FÖR svenskt kött och då får man betala vad det kostar. Tidigare stålbad har inneburit att grisuppfödare har upphört och eller gått i konkurs. Det samma har gällt flera inom charkindustrin. Däremot går det bara bättre för slaktarna under dessa förhållanden. Det visar soliditetsutvecklingen för de flesta slakterierna. Vad skall slakteriägarna ha sina överkonsoliderade slakterier till när slaktdjuren tryter?
En annan reflektion är att mjölken höjer,fjäderfä och ägg höjer, brödet går upp p.g.a. att mjölpriserna ökar grönsakerna har redan gått upp nästan 100% och senast idag så meddelas det att potatispriset fördubblas. Varför är det så förbaskat svårt att höja våra köttpriser???
Efter 1 oktober så går varje slaktgris med TB2 minus vilket inte är hållbart så lång stund.
Skärpning på slakterierna.

Sven Jerpdal

Ta sikte på 20 kr för fläsket!

1 Sep

Efter en tids oro på spannmålsmarknaden så verkar en viss stabilitet ha infunnit sig. Det innebär att den spannmål som vi använder till grisarna blir 1 kr/kg dyrare mot för ett år sedan. Eftersom det åtgår 90 kg spannmål per smågris och 260 kg för en slaktgris så ger det totalt 350 kg á 1 kr = 350 kr per producerad gris eller 3,90 kr per kg fläsk. Lägger vi därtill de 80 öre som noteringen är lägre i år mot för ett år sedan så krävs 4,70 kr högre pris för kompensation och återställning av grisproducenternas lönsamhet. En lönsamhet som krävs för en utveckling av vår näring annars är vi åter i en kräftgång där ingen investerar och nya nedläggningar kommer. Slakterierna skriker efter nya slaktsvinsplatser vilket är en omöjlighet i nuläget.20 kr per kg fläsk är ett måste fr.om. V 44 i år.
Tommy Ögren framträdde på TV:s rapport denna vecka där han sa ”att om han kunde ha 2009 års skinkpriser så skulle grisnäringen klara foderprishöjningen”. Jag har kontrollerat våra avräkningar från 2009. Då betalade Skövde slakteri ut 14,50 kr per kg för V 43. Idag betalar samma slakteri 15,50 kr per kg. En stilla undran är varför betalade man inte ut vesäntligt mer 2009 eller skall man sänka priset i år om skinkpriset blir lägre i år? Det är svårt att följa Tommys eventuella logik.
Hur tänker våra slakterier? Ta bladet ifrån munnen och ge oss information. Vi kan inte producera i blindo.

Sven Jerpdal