Arkiv | augusti, 2018

Stäng Etanolfabriken!

18 Aug

I rådande panik efter spannmål till djuren i Sverige är det helt givet att Lantmännen stänger sin Etanolfabrik eller åtminstone inte använder svensk spannmål till sin tillverkning av etanol. Mycket av den etanol som tillverkas går som bekant på export. Om man väljer att importera spannmål till fabriken är OK. Årets svenska produktion bör öronmärkas för svensk konsumtion, både till människor och djur.
All övrig användning av spannmål till uppvärmning eller liknande bör också gå till foder åt djuren.
Skulle året ge stor minskning av animalieproduktionen så är risken att importen av kött och mejeriprodukter tar över. Ett övertag som kan bli svårt att ta tillbaka för svenska producenter. En annan aspekt är att då spannmålsproduktionen åter blir normal i landet så behövs en ännu större andel exporteras med ytterligare svaga priser på spannmålen.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i vårt Sverige

Sven Jerpdal