Arkiv | juni, 2018

Öka takten i slaktsvinsledet!

23 Jun

Tack vare nytt avelsmaterial så kan smågrisledet ta hem betydande produktivitetsökningar med 3-4 smågrisar fler per sugga och år. Det är bara att gratulera. Detta har givit ett betydande överskott på smågrisar.
Hur reagerar slaktsvinsuppfödarna? Många sitter still och utnyttjar inte det nya avelmaterialet och de nya utfordringsrönen. Jag har själv goda erfarenheter av kvalificerad rådgivning från Danmark som givit oss ytterligare managementråd och helt nya fodernormer. Våra gamla normer som många fortsätter med är antika i första hand vad gäller aminosyrabalansen. De flesta foderrådgivarna börjar förstå hur de skall optimera för den nya tiden. Foderstaten blir lite dyrare totalt sett men ger betydande produktivitetsökningar. I vårt fall en höjning från 850 till 900 g tillväxt per dag på inköpta smågrisar, Dessutom har foder förbrukningen gått ner med 2 mj/ne per kg tillväxt. Det har givit oss 7 % produktionsökning och 40 kr lägre foderkostnad per prod slaktgris.
Jag tycker att framförallt slakterierna men även foderfirmorna skall erbjuda kvalificerad rådgivning så kan vi ta rätt på alla smågrisarna bättre.
Fortsatt trevlig midsommar

Sven Jerpdal