Arkiv | maj, 2018

Veterinärer som är oense

25 Maj

Efter en tids uppehåll p.g.a. sjukdom fattar jag nu pennan igen.
Under Maj månad har jag studerat slaktstatistik lite närmare.Det jag har studerat är skillnader på grisar som gått från samma stall men en del till Kalmarslakteriet och den andra delen till Dalsjöfors slakteri. Det jag konstaterar är att slaktanmärkningarna var dubbelt så höga vid Kalmar mot Dalsjöfors. Vid andra utforskningar kommer jag till att differensen inte enbart är mellan slakterier utan framförallt mellan enskilda veterinärer. Besiktningsveterinärerna är anställd av Jordbruksverket som också har att övervaka verksamheten på slakterierna. Jordbruksverket har regelbundna fortbildningar där veterinärerna om möjligt skall ska uppnå samsyn. Det vore intressant om dessa utvärderingar kom oss till del eftersom det är ytterst vi producenter som får ta konsekvenserna och även betala kalaset genom besiktningskostnader och eventuella slaktavdrag.

Sven Jerpdal