Arkiv | mars, 2018

Är festen över?

16 Mar

Under början av detta år upplever vi en stor lönsamhetsförsämring om 15-20 %. Prisnedgångar på både fläsknotering som smågrisnotering. Foderkostnadsökning om c:a 20 % på soja, premix, koncentrat och fodersäd. Smågrisledet försämras med mellan 40 – 50 kr per smågris och slaktsvinsledet med c:a 65 kr per slaktad gris.
Detta är svårt att förstå, då det samtidigt är uppåt i Europa med höjda priser och tilltagande brist på slaktsvin. Att vi fick en säsongsmässig nedgång i början av året kan vi han förståelse för men att försämringen fortsätter är mera obegripligt. Är det City-Gross besked om import av kött som givit slakterierna skrämselhicka? Det minsta vi kan begära är att slakterierna kommer med relevanta förklaringar. Tystnaden är förödande!
ÄR FESTEN ÖVER ? I så fall är vi åter tillbaka i en förtroendekris och nyinvesteringarna stannar av och i värsta fall kommer en ny våg av nedläggningar inom grisnäringen.
Kör med öppna kort

Sven Jerpdal

Lantmännen satsar i Ryssland

8 Mar

Härom veckan kom Lantmännens årsredovisning som säger att resultatet ökar något och därmed även utdelningen.
Däremot så är Lantmännen ute på farliga vägar igen genom sin satsning på bagerier i Ryssland. Vad skall man i Ryssland och göra? IKEA äventyrade hela sin existens då man gick in i just Ryssland som är ett mycket nyckfullt land med oklara avsikter.Dessutom har ju Lantmännen för c:a 15 år sedan spelat bort 1,1 miljard kronor i sina satsningar i Skogaholms bagerier och Schulstad i Danmark. Jag trodde faktiskt att man lärt sig läxan angående vanvettiga affärer. Förlusterna syns i Lantmännens balansräkning på posten Goodwill. Hit för man i huvudsak dåliga affärer och uppgår till 5238 milj.kr. Denna summa är 17% av balansomslutningen och har aldrig varit så hög. I jämförelse med medlemsinsatserna motsvarar det 35% av insatserna. Dessutom har aldrig Goodwillen som är 10 gånger högre än årets utdelning aldrig varit så hög och är i ökande. Goodwill avskrives med 5% om året.
Nej! Satsa kapitalet i Sverige som är till direkt gagn för medlemmarna genom utveckling av bl.a. animalieproduktionen och att Lantmännen även integrerar sig bakåt för att få bättre kontroll på de förnödenheter som vi behöver.
Gräv där Du står!

Sven Jerpdal