Arkiv | februari, 2018

Oroande signaler.

18 Feb

Medan den tyska marknaden piggnar till och vädrar morgonluft så sitter ett gäng köttbranschfolk i Sverige och tänker hur vi skall utvecklas. Det är en utredning som är typiskt svensk dvs.man tror att man har mycket gott om tid. Man gör om ett klassiskt fel genom att tänka och sammanträda för att nå konsensus. Samtidigt så jobbar våra konkurrenter på för fullt och troligen som vanligt får ett stort försprång.
Samtidigt har vi slaktköer och överskott på smågrisar. Enligt uppgifter står en del slaktsvinsanläggningar stilla p.g.a.att gödselbrunnarna är fulla efter höstens svårigheter att sprida flytgödsel. SCAN utmärker sig åter på så sätt att man hämtar inte kontrakterade smågrisar bara för att man tagit in nya smågrisleverantörer som prioriteras. Enligt säker källa så hör jag att en större smågrisproducent planerar att lägga ner. Jag trodde att vi var i en expansiv fas inom grisproduktionen så att alla smågrisar nu och i framtiden skall behövas. Det kanske är så att SGF inte vill ha någon ökning utan att slå vakt om och skydda nuvarande producenter.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Annonser

Stiltje!

7 Feb

Efter några veckors ledighet så fattar jag åter pennan. Det är skrämmande tyst på grismarknaden. Detta är illavarslande eftersom vi i Sverige tror att vi kan slå oss till ro. Vi skall veta att våra konkurrenter jobbar på för fullt med att bli duktigare än oss och ta marknadsandelar.
Vad gör våra slakterier och vilken strategi har man framöver. Julskinkeförsäljningen går bakåt och något måste göras. Fortsatt produktutveckling mot mer förädlade produkter är nödvändigt och grillsäsongen blir allt viktigare. Jag tror att avräkningsprisrörelserna i ökad utsträckning kommer att efterlikna Europas alltmer.
Reformera livdjurshandeln! Idag köper vi fortfarande kalvar och grisar i säcken. Jag återupprepar kravet på varudeklarerade smågrisar som skall tala om smågrisarnas förhållanden där de är födda. Det skall förutom vaccinationsstatus innehålla hur grisarna är uppväxta stallsystem, temperatur i stallet, utfodring torrt eller blött och gärna hur mycket grisarna konsumerar i Mj/dag. För detta är det värt att smågrisuppfödaren får mellan 5-7 kr extra per gris.
Jag kan inte för mitt liv förstå att det är så svårt att genomföra enkla självklara saker inom vår näring. Är det slaktarna som bromsar eller?

Sven Jerpdal