Arkiv | januari, 2018

Klyftan ökar mellan priser

17 Jan

På senare tid har slakterierna sänkt avräkningspriserna på slaktgris med 50 äre per kg. Samtidigt har smågrisen gått ner med 50 öre perkg intill 23 kg levande vikt. Det betyder att en 92 kg slaktgris har sänkts med 46 kr per styck och smågrisen har gått ner med 23 kg ggr 50 öre = 11.50 kr per styck. Om vi siktar på att smågrisen ligger på knappt 50% av slaktgrispriset så borde smågrissänkningen vara 1 kr per kg.
Vad ser slakterierna för strategi i detta? Hos slaktgrisproducenterna betyder detta att man funderar om uppsvinget har kommit av sig och att en ny period med bistra tider väntar. Vi har behov av nybyggnation av slaktsvinsstallar. Kommer det av sig nu??

Sven Jerpdal

Annonser

Det går inte att köra en Ferarri på fotogen!

4 Jan

På 1930 och 1940 talen kunde vi köra T-Ford och A-Ford på fotogen. Emellertid har utvecklingen av våra bilar gått framåt och våra moderna bilar skulle möjligen hosta lite om vi idag testade med att köra på fotogen. Nej, det behövs mera högoktanigt bränsle.
Samma sak har hänt inom grisnäringen. De grisar vi idag har inom vår produktion har tack vare avel och urval blivit betydligt effektivare och kräver bättre bränsle dvs. foder. I de stora grisländerna ute i Europa, där man har försök, har man kommit till helt andra fodernormer än de vi fortfarande jobbar med i Sverige. Vår grisrådgivning vet mycket lite och foderindustrin verkar på flera håll inte fatta eller vilja ta sig an de nya rönen.Danskägda Swedish Agro verkar att vara med på galoppen.
Fram till 1960-talet fanns ett bensinbolag i Sverige som hette ESSO. ESSO hade ett tag i sin reklam ”in med en tiger i tanken” tanka ESSO.
Tänkvärda ord i dagens grisproduktion vad gäller foder till våra djur.
God fortsättning på det nya året.

Sven Jerpdal