Arkiv | december, 2017

Vem är bäst grisproducent?

21 Dec

Alltsedan Jordbruksverket fastställde de nya djurskyddsreglerna för grisar har det varit mycket snack.
En grupp skrivbordsbundna akademiker, mer eller mindre självutnämnda experter, tror inte att de svenska grisföretagarna kan leva upp till de nya reglerna att kunna avvänja smågrisarna upp till en vecka tidigare än tidigare. Experterna lever kvar i dogmer ifrån 2002 och har inte uppfattat att utvecklingen vad gäller avel, utfodring och management har gått framåt med stora steg. Hur många av experterna skulle överhuvudtaget klara av att sköta grisar i praktiken?
Några debattörer tror att vi skall tappa konkurrenskraft mot importen genom att man tror att den svenska konsumenten skall tappa förtroendet för det svenska fläsket. Vi skall veta att danskar och tyskar sitter inte stilla i sina ambitioner och kan vi inte vara konkurrenskraftiga mot dem så tappar vi. Detta är den stora utmaningen och där hjälper de nya reglerna i kombination med de aktiva duktiga grisföretagare som bestämt sig för att vara med framöver att göra svensk grisnäring livskraftig.
Grisgeneralen önskar framtidens grisföretagare en GOD JUL.

Sven Jerpdal

Förbättra precisionen

8 Dec

Då det är lite bättre tider är det lätt att luta sig bakåt och tro att man inte behöver bli bättre i sin produktion. Ingenting kan vara mera fel eftersom det alltid finns massor att förbättra.
Här är några exempel. Större saker kan vara att se över foderanläggning och utfodringsanläggning i syfte att bli mer exakt i utfodringen och förhindra driftstopp. Driftstopp förorsakar oro bland grisarna och försämrat foderutnyttjande. Se till att kvarnar fungerar att foderfickor görs ren med högst tre månaders mellanrum. Byt ut framförallt centralt placerade membran i foderventiler med högst två års mellanrum. Analysera fodret så att det grisen äter verkligen har rätt näringsinnehåll. Ta siktanalys där fraktionen under 1 mm skall vara minst 60%. Ett försämrat foderutnyttjande med 1% i grisen betyder mellan 4-6 kr per gris.Noggrann foderkontroll i stallet måste göras dagligen och är extra viktigt till nyinsatta grisar. Beräkna minst 1 gång per vecka hur mycket grisen äter i stallet Mj per gris och dag. Se över utfodringsstrategin. Fyra utfodringar per dygn i stället för tre ger bättre utbyte och lugnare grisar. Tidsintervallet skall vara 5,5 tim mellan utfodringarna.
Storlekssortera grisarna inom två veckor efter insättning så får man jämnare tillväxt och färre småväxta grisar. Kontrollboxar som vägs minst en gång per vecka gör produktionen säkrare och om foderkurvorna anpassas efter detta så får man en bättre produktion
Se över ventilation! Bygg rymliga utlastningsrum som kan ge utrymme för 50-100 slaktgrisar. En dansk modell är att bygga en loftgång utanför stallet som blir billigt och ändamålsenligt.
Fasta rutiner gör att precisionen ökar och är lätt att få personal att följa.
Sätt upp mål för effektivisering och att tjäna 50 kr till per slaktsvin skall vara fullt möjligt för de flesta grisproducenterna.Passa på NU!

Sven Jerpdal