Arkiv | november, 2017

Hur blir 2018?

24 Nov

Under veckan har det varit grisföretagardag i Jönköping. Den var mycket välbesökt och med mycket god stämning. Framtidstron verkar att vara på väg tillbaka i grisnäringen.
Hur blir då 2018? Jag vet att smågrisökningen fortsätter tack vare de nya avelsgenerna och att vi fått nya djurskyddsregler som ger uppfödarna ett ökat förtroende.
Marknaden vad gäller priser kommer att bli mycket likt innevarande år utom om man frågar de snålaste slaktarna, som alltid vill ha prissänkningar. Internationellt pressas priserna men i Sverige tror man att den positiva ”svenskköttrenden” skall hålla i sig. För att få igång utökning av slaktsvinsplatser behövs att slaktgrispris minus smågrispris måste öka för att komma i närheten av ”break-even point” för investering i nya stallar. Det verkar som att några banker äntligen har vaknat och förstår att även svensk grisproduktion har en god framtid.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Lövsta kött isolerar sig

12 Nov

Lövsta kött i Uppsala, det enda kommersiella slakteriet med egen förädling och varumärken, väljer att inte vara med i branschorganisationen Köttföretagen. Man är heller inte med i Svenskt kött varför man inte kan utnyttja Svensk-kött-märkningen. Att inte vara med i köttföretagen innebär att leverantörerna inte bidrar till det gemensamma som är Gård & Djurhälsan, kadaverhanteringen och seminaveln.Det betyder f.n. 3,50 kr per slaktad gris. Jag hoppas att Lövsta kötts leverantörer får göra rätt för sig genom högre avgifter till ovan nämnda funktioner.
Vid övriga slakterier betalar vi genom avdrag om 1,50 kr per gris för en katastrofförsäkring som är mycket värdefull om olyckan är framme. Har Lövsta kött denna funktion?
SLF-avgiften om 1 kr per gris struntar Lövsta kött också i. Svensk lantbruksforskning går härmed miste om minst 20000 kr ifrån Lövsta kött. Forskningen sker till mycket stor del vid SLU. SLU är hyresvärd till Lövsta kött. Alla slaktdjur som produceras på SLU:s anläggningar i Funbo-Lövsta levereras till Lövsta kött. SLU borde sluta med all slakt vid Lövsta kött tills slakteriet rättar in sig i det normala ledet som branschen har accepterat.
Snålheten bedrar visheten

Sven Jerpdal

JO friar JV

2 Nov

JV,dvs Jordbruksverket JO-anmäldes för handläggningen av de nya djurföreskrifterna. Anmälan gjordes av ett gäng stollar som helst av allt vill förstöra för svensk animalieproduktion. Försämringen består i att vår konkurrenskraft mot omvärlden skall bli sämre. För några veckor sedan skrev jag om ”de tios gäng” på SLU som självutnämnda experter, anser att Jordbruksverkets underlag för den nya djurskyddsförordningen är för dåligt underbyggd. JO tar inte upp ärendet och ger JV rätt och underkänner därmed stollarnas argument.
Vad kan vara bättre underbyggt än de noggranna undersökningarna som gjorts i flera besättningar och som ligger till grund för JV:s beslut. JV gör veklig BONDENYTTA.

Sven Jerpdal