Arkiv | september, 2017

Ta tempen på din grisproduktion!

20 Sep

Det är alltid av största vikt att kunna kontrollera tekniskt,biologiskt och ekonomiskt resultat.Hittills har de flesta känt till det ” gamla Pig-Win” som krävde ganska mycket för att kunna göra en fullständig analys. Det är naturligtvis viktigt att ha alla kostnader med i analysen, vilket inte alla har koll på i sina blandföretag som ofta innehåller växtodling,skogsskötsel och hyresintäkter.
Nu kan Gård & Djurhälsan erbjuda en ”light-version” inom Win-Pig. Det innebär att Du rapporterar Smågris antal,insättningsdag och smågriskostnad. Foderåtgång har de med blötfoder i sin foderdator samt om man varit noga med att följa råvarupriserna även totalkostnaden för fodret. Vidare skall man läsa av vad som står på Ditt omgångskort hur många grisar som har dött eller avlivats samt ev. hemslakt. Rapportera in vilket slakteri och leverantörsnummer som grisarna slaktats på så kan konsulenten på Gård & Djurhälsan ta hem slaktresultatet och redovisa biologiskt och tekniskt resultat. Det är av stor vikt att veta tillväxt gram/dag och foderförbrukning samt övrig slaktstatistik. På köpet får Du det ekonomiska måttet slaktintäkt-smågriskostnad-foderkostnad = kronor att täcka övr. kostnader. Detta mått är alltid jämförbart inom Ditt eget företag och i jämförelse med kollegor.
Det är obegripligt att man inte ifrån Gård & Djurhälsan går ut och gör reklam för denna tjänst. Är det för att det är bekvämare att leva på bidrag ifrån slaktsvinsslakten som är minst 3 kr per gris till Gård % Djurhälsan? Skärpning!!

Sven Jerpdal

Svensk slaktsvinsrådgivning får konkurrens

7 Sep

Den svenska rådgivningen är inte mycket att hänga i julgranen. Åtminstone inte för slaktsvinen. Rådgivningsbesöken har en alltför stor prägel av social samvaro och endast småsaker påpekas och råden är alltför få och oproffsiga. Ekonomin kollas men först med efterkalkyler då det egentligen behövs parametrar för att styra den pågående produktionen. Till detta behövs ”körschema” och verktyg under resans gång som stämmer av och justerar. Foderrådgivningen är i många fall gammalmodig och bygger på gamla svenska försök som idag får anses vara antika. Den nya genetiken kräver mycket av foderrådgivarna.
KLS-Ugglarps-Dalsjöfors erbjuder nu sina leverantörer rådgivare från Danmark som har ett tydligt ekonomiskt fokus. Samma möjlighet har SCAN:s leverantörer med finska rådgivare. Vad blir det då kvar för Gård & Djurhälsans rådgivare? Mycket lite och kanske borde läggas ned. Dessutom betalar slakten av grisar stora subventioner till framförallt Gård & Djurhälsan, vilket det måste bli slut på.
En bra rådgivning är värd att betala vad den kostar medan den sämre är alltid för dyr.

Sven Jerpdal