Arkiv | juli, 2017

Julgrisar utan guldkant

27 Jul

Det är ett stort överskott på smågrisar för närvarande. Detta trots att det är nu som kommande julslakten skall sättas in i slaktsvinsstallarna. Jag har aldrig under mina 28 år i branschen upplevt detta.
I förra veckan lämnade slakterierna en teori och det är att den nya genetiken har börjat slå igenom i smågrisproduktionen.Dessutom har de investeringar som gjorts under de senaste åren gällt utökat antal modersuggor. Dessa positiva besked ger ett ökat antal smågrisar.
Dessutom har insättningarna av smågrisar inte ökat i samma takt. Jag vet att slaktsvinsuppfödarna kör i samma takt som alltid eftersom avräkningspriserna på julgrisar påverkas för lite. Fram till för tre år sedan stimulerade slakterierna till ökade insättningar av julomgångar och även vid andra obalanser i marknaden. Detta gjorde man genom utslaktningsstöd för tidigarelagd insättning. Vidare så höjde man priset till julslakten fr.o.m.november och kompenserade för sänkta slaktvikter så att inte smågriskostnaden ökade per kg slakt.
Slakterierna är med och stimulerar ökning av grisproduktionen och då måste man vara med och ta ansvaret och marknadsanpassa. I annat fall riskerar den positivism hos grisföretagarna som är i ökande att svalna.
Svenskt kött ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Annonser

ICA samarbetet för vem?

21 Jul

För några år sedan skapade LRF fördjupade kontakter med framför allt ICA. Då skapades också Svensk Kött-märkningen. Det mottogs mycket positivt från framförallt köttproducenternas sida. Alla trodde på en ökad inhemsk både nötkött och grisköttsproduktion. Tyvärr har boomen inte kommit. Varför?
Producenterna vet inte om man kan lita på detta långsiktigt,dvs mer än i tre år. Bankerna är mycket återhållsamma och rädda. Dessutom utbildas det inte tillräckligt många nya kvalificerade djurskötare och förmän. ICA som i stort bestämmer priserna måste släppa till så att fläskpriset kan komma upp till 18-19 kr per kg till bonden och detta uthålligt.
Vi vet att handeln aktivt vill pressa nötköttspriserna genom ökad import. Detta ger slaktköer och pressade priser i Sverige. Näst på tur kanske grisköttet står och vad händer då? Jag var i en större ICA butik härom veckan och till min förvåning såg jag Ungerst griskött. Då tänkte jag: är man inte riktigt klok på ICA som importerar från Ungern som bl.a. har afrikansk svinpest. Så sent som idag läste jag på text-TV att man befarar afrikansk svinpest även i Sverige. Vi är bara en macka med importerad korv på ifrån att få pesten i Sverige.
ICA och övriga handeln: ta Ert ansvar för svenskt kött om Ni menar allvar med samarbetet med svenska bönder.

Sven Jerpdal

Positiv korvutveckling

7 Jul

Den svensktillverkade korven får allt bättre rykte. Utbudet har ökat mycket och då framförallt på kvalitetssidan. Man kan iaktta att de billiga korvarna som Lithells,SCAN och div emv hos Ica,COOP och Axfood trängs undan. Detta med all rätt då dessa korvar har låg kötthalt och är ”pölsiga” mycket beroende på att de innehåller bl.a. kolunga och andra mindre attraktiva ingredienser. Dessa korvar utspisas ofta våra yngsta med vilket är helt uppåt väggarna.
De modernare tillverkarna ökar kötthalten ända upp till 99% och strukturen på köttet är grövre vilket gör korvarna matigare. Det finns ett otal kryddblandningar som gör att var och en kan få efter sin smak. Gudruns har länge haft en korv som kallas för Stockholmare som byter namn till Skaraborgare då den passerar Tiveden är ett bra exempel på ett gott val. Per Karlssons Slaktarkorv som enbart består av hela grisdelen är utmärkt. Stenåkra har också ett gott sortiment med bl.a.ramslök i sin korv. Dessutom finns det ett antal lokala charkföretag som har jättegoda korvar,vilket gör det väl värt att besöka deras affärer då de inte finns representerade i våra affärskedjor.
Slutsatsen blir vi behöver alls inte köpa importkorv och att man får det man betalar för.

Sven Jerpdal