Arkiv | juni, 2017

Johan Andersson gör comeback

30 Jun

Sedan en månad tillbaka är Johan Andersson ordförande för Köttföretagen. Han efterträder Göran Holm. Johan började sin bana inom slakten vid Skanek för att gå vidare till Ugglarps slakteri som förvärvade KLS och som idag är marknadsledare efter fusionen med Dalsjöfors slakteri. Johan arbetade en tid som chef för Lantmännen lantbruk där han rörde om i grytan till det bättre för oss medlemmar. Det verkar att ha stannat av något sedan Johan slutade vid Lantmännen lantbruk. Johan ville leva upp till en fullvärdig medlemsorganisation enligt Lantmännens ändamålsparagraf.
Jag tror att det kan bli riktigt bra med Johan som ordförande i köttföretagen utav flera skäl. Han är väl insatt i slaktbranschen och drivande samt att han är helt fristående ifrån något av medlemsföretagen som ingår i Köttföretagen.
Det man kan önska sig är att Johan driver frågor som kastar gamla arbetssätt på sophögen. Jag tänker då bl.a.på trögheten inom information, flera av slakteriernas hemsidor är inaktuella. Avräkningsprisinformationen är på tok för sen och måste tidigareläggas. Att fjutta med 20-öringar då det gäller höjningar är antikt och bör ändras. Det finns säkert åtskilligt att kasta nytt ljus på.
Jag önskar Johan lycka till i detta viktiga värv!

Sven Jerpdal

Sommarstiltje i grissverige

23 Jun

Det är total stiltje i vårt land vad gäller utveckling på grisfronten. Priser på såväl grisar som foder ser ut att inte röra sig något den närmaste månaden. Det bara tuffar på.
Men nu inför midsommarhelgen kanske vi får se upp och veta skillnaden mellan svin och grisar. Den mest kännetecknande skillnaden är att svin har två ben och grisar har fyra ben.

Ha en trevlig midsommar vid grillarna och smågrodornahoppen.

Sven Jerpdal

Tjänstemannaansvar

16 Jun

Lite då och då kan vi läsa hur beslut fördröjs och på andra sätt blockeras. Fallen är otaliga då det gäller handläggningen av EU-stöd. Då är det oftast tjänstemän på våra länsstyrelser som felar. Dessa tjänstemän gör sig oanträffbara,framförallt runt jul och nyår då ordinarie stöd skall verkställas. Detta hände i Uppsala län senaste årsskiftet. Chefen för länsstyrelsen dvs. landshövdingen, brydde sig inte.
Vid senaste miljökontroll från kommunen vid vårt företag så fick vi frågor om oljetankar som vi inte har ansvarat för på 5 år. Härom veckan kom ett brev från länsstyrelsen angående uppgradering av adresser o.dyl. för Upppig AB. Det företaget gick som bekant i KK i maj 2013 och avregistrerades. Med hänsyn till alla register och div handlingar borde dessa förfrågningar aldrig komma. Alla misstag faller tillbaka på försumliga tjänstemän. Att behöva utsättas för allt vad en del tjänstemän utför är onödigt och stjäl tid för oss företagare.
Tjänstemän lyder under lagar med tjänsteansvar och borde prövas juridiskt. I offentlig förvaltning kan vi JO-anmäla och i grava fall så kan t.o.m. tjänstemän hamna i finkan. Varför testar inte LRF några av alla fall som berör EU-stöd till medlemmarna?

Sven Jerpdal

Tvättrobot,oekonomisk investering

9 Jun

Det har nu tillverkats och sålts s.k. tvättrobotar i Sverige i nästan 20 år. Företaget som idag heter Envirologic, tidigare Ramsta robotics, har utvecklat, tillverkat och marknadsfört denna maskin. Är det egentligen en riktig robot? Nej det är en programerbar tvättmaskin för lokaler. För att få kallas robot så skall användaren kunna mata in en ritning över lokalen och därefter gör roboten jobbet.
Jag var med och köpte en maskin i den första serietillverkningen för 18 år sedan. Då kostade den 220000 kr + serviceavtal. Vår användning var c:a 700 timmar drifttid per år och vi sparade in c:a 200 arbetstimmar netto. Med dessa parametrar, maskin + serviceavtal + underhåll av maskinen så kom vi till att vi behövde 10 års pay-off tid för investeringen, vilket är på tok för lång tid. Dessutom upphörde serviceavtalet ifrån Ramsta robtic, att utan uppsägning, att gälla. Därefter ville Ramsta robotic inte befatta sig med vår ”tvättmaskin”. Det enda man ville var att sälja en ny maskin.
Den nya maskin som Envirologic säljer, sägs ha högre prestanda men i övrigt är samma maskin, kostar 400000 kr! Så mycket har inte arbetslönerna gått upp under 20 år. Slutsatsen är att för att nå 10 års pay-off tid så krävs mer än 1000 tim drifttid. Då är maskinen slut efter 5 år, varför investeringen är mycket olönsam.
Det finns bättre investeringsobjekt.

Sven Jerpdal

SGF 6 år efter sin tid

2 Jun

För några veckor sedan avhöll Sveriges Grisföretagare sin årliga stämma. En stämma som är en ”pratjunta” med mycket snack och mycket lite verkstad.
Vid detta möte så minskades styrelsen med en delegat till att vara sex personer fram till nästa årsstämma. Att notera är att man behandlat en motion rörande att svenska slakterier är för långsamma att meddela nästkommande veckas avräkningsnoteringar för gris. Detta spörsmål antogs vid det s.k.Jönköpingsmötet redan 2011,dvs. för 6 år sedan. För er som inte vet vad Jönköpingsmötet var, så var vi ett 60 tal grisbönder som samlades för att uttrycka våra åsikter och krav och detta rent spontant. Att SGF vaknar 6 år senare kan vi konstatera, bättre sent än aldrig.
Det är mycket beklagligt att SGF har satt sig i knäet på LRF som innebär att SGF är bakbundet och måste gå i LRF:s ledband. SGF måste lösgöra sig från detta ok och i betydligt större utsträckning ta tag i grisföretagarnas plånboksfrågor och driva dessa stenhårt.

Sven Jerpdal