Arkiv | februari, 2017

Därför vägrar bankerna lån till grisstallar

20 Feb

Det borde vara byggbom på våra grisgårdar men bankerna fegar ur. Efter ett samtal med en lantbruksansvarig vid en av våra storbanker får jag höra. De flesta fastigheter blir ”överbyggda” dvs. värdet av nybyggnationen blir för stort i förhållande till fastighetens totala värde. Det betyder att endast stora egendomar kan vara aktuella för utbyggnad och dessa har sällan det behovet eftersom man är redan lönsam. Kan man sätta upp byggnader med bra alternativ användning så underlättar det. På min fråga, hur gör man om man vill expandera? Bygg ut lite i taget och låna kortare pengar.
Det är konstigt att om jag vill köpa lantbruksmaskiner för miljontals kronor är det inga problem. Jag behöver inte visa någon affärsplan utan endast skriva mitt namn på ett köpekontrakt. Till maskiner kan man låna stora pengar med 120 månaders avbetalning till räntor som i många fall understiger 1%-enhet. Det verkar som att bankerna värderar äganderättsförbehåll i traktorer och skördetröskor som varande bättre än säkerhet i en bra produktionsanläggning.
Vem skall utveckla grisproduktionen?

Sven Jerpdal

Annonser

Finnarna har ledsnat på Göran Holm

9 Feb

HK SCAN är inte nöjd med utvecklingen i SCAN-Sverige, varför styrelsen väljer att sparka Göran Holm. Göran har varit mycket offensiv på produktutveckling och marknadsföring och inte i onödan slumpa bort varor som SCAN gjort tidigare. Däremot har det inte vidtagits nödvändiga åtgärder för att rationalisera bland anställda och då framförallt minska antalet tjänstemän.
HK SCAN i Finland har brottats med en större korruptionsskandal som säkert har kostat mycket. Köpet av den svenska slaktdelen framstår alltmer som ett stort misstag. I Finland har deras grisbönder nationella subventioner, varför SCAN i Finland betalar mindre för slaktdjuren till bonden. Med detta faktum säger det sig själv att den svenska delen med högre avräkningspriser inte blir konkurrenskraftig med Finland förrän dessa subventioner är borta. Konstigt att de som gjorde upp försäljningen av Swedish Meats inte insåg detta.
Nu har ju Lantmännen gått in i HK SCAN efter att ha köpt röststarka aktier av Sveriges Djurbönder. Hoppas att HK SCAN kan bli proffsigare eller avveckla svenskdelen och sälja den till Lantmännen.
Grisgeneralen har varit ledig ett par veckor och dessutom bytt ut den gamla datorn till nya ”skarpare” grejer.

Sven Jerpdal