Arkiv | januari, 2017

Helena Jonsson avgår!

17 Jan

Härom veckan fick vi reda på att LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson skall avgå från sin post.Bra eller dåligt? Vi hade en annan Jonsson för ett antal år sedan och vem minns honom? Helena har uppträtt lugnt och sakligt på ett vänligt sätt men vad har hon egentligen uträttat? Kontakterna med myndigheter och regering verkar att ha fungerat på ett lugnt och intetsägande sätt. Däremot har LRF vingklippt ett flertal organisationer och buntat ihop dessa i LRF mjölk och LRF kött. Instrument som varit tandlösa och inte givit något till animaliebönderna. De enda man inte rått på är Spannmålsodlarföreningen och det är bra.Dessvärre har en politisk vridning mot ”Åsa-Nisse-partiet” blivit alltför stark och en ambition att LRF skall vara en miljörörelse har uttalats. Böndernas plånboksfrågor har kommit alltmer i skymundan. Vad värre är så har LRF höjt medlemsavgifterna till alltför höga nivåer för passiva medlemmar.
Framtiden måste bli mycket tydligare för de livsmedelsproducerande bönderna annars bör dessa liera sig med Svenskt Näringsliv. De övriga medlemmarna kan fortsätta sin knätofsdans och gå ihop med Hembygdsföreningen. Det måste till en ny stark kraft som kan peka med hela handen då det behövs.
Tack för de här åren Helena!
Nu tar Grisgeneralen ett par veckors ledighet.
Sven Jerpdal

Annonser

Landsbygdsutredningen på gång

6 Jan

Lagom till trettonhelgen presenterades Regeringens Landsbygdsutredning. Den tar ett större grepp om landsorten utanför framförallt storstäderna. Utöver landsortsbefrämjande åtgärder så vill man stimulera svensk matproduktion ,som man vill skall öka. Självförsörjningsgraden på livsmedel bör öka. För animalieproduktionen aviseras att offentlig upphandling, dvs. stat ,kommun och landsting skall begära att vid anbud begära att matleverantörerna skall garantera att maten skall uppfylla svenska krav på produktion. Det innebär att om grisarna inte är uppfödda enligt svenska djurskyddsbestämmelser så kan sådana anbud avvisas.
Det är första gången på mycket länge som det kommer förslag som är positiva för svenskt lantbruk. Det som Sven-Erik Bucht tagit fram hittills under sina 2 år i regeringen överstiger med råge vad hans företrädare Eskil Erlandsson presterade under 8 år som landsbygdsminister. LRF gnällde nyligen över Bucht men det var nog vanligt gnäll på politiker. LRF:s koppling till Åsa-Nisse-partiet dvs Centern ä olycklig och leder bara till käbbel.
Då nu landsbygdsutredningen skall ut på remiss får vi hoppas att den inte drunknar i en massa politiskt käbbel. Det finns många punkter bland de 75 i utredningen som skulle göra gott åt Sverige.

Sven Jerpdal