Arkiv | december, 2016

Dammberg hutar åt storbankerna

30 Dec

I veckan har vi kunnat läsa att näringsminister Mikael Dammberg kallar till sig storbankerna för att reda ut varför bankerna är så dåliga på att låna ut pengar till småföretagare.
Aktiespararna tycker att ministern har fel och skyller allt på för höga skatter. Företagarna inom svenskt näringsliv är positiva. Således är det som vanligt en massa käbbel när man vill göra något i Sverige.
För jordbruket är det mycket välkommet då investeringsbehovet inom framför allt animalieproduktionen är stort. Till detta behövs långa krediter med 20-30 års löptider. Varför inte göra som i några av våra konkurrentländer, låta pensionsfonderna ge lån till jordbruket?
Att bankerna är fega och avvaktande beror sannolikt på att en ny generation handläggare kommit in i bankväsendet som framförallt saknar kompetens inom svenskt lantbruk. De tidigare lantbruksansvariga är många pensionärer. Några banker är tidigare rena affärsbanker och är bra på det, och nu vill man in även i lantbruket. Vi får hoppas att alla banker skärper sig och ökar sin kompetens och inte jämför oss hela tiden med förräntnigen inom industri, handel och tjänstesektor.
Svenskt lantbruk ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Gott Nytt ÅR

Sven Jerpdal

Annonser

Så blir 2017 i grisbranschen?

23 Dec

Lagom till jul kom årets första noteringssänkning på gris och med hela 50 öre per kg! Samtidigt sänks smågrispriset med 30 kr per st. Hur dramatiskt är detta? Är detta ett trendbrott?
2017 börjar på en något högre nivå än januari 2016 vad gäller officiella noteringar. Dessutom vet de flesta grisproducenter med nya kontrakt att leveranstilläggen är någon eller några tioöringar högre mot 2016. Vi har fortfarande en stark marknad för svenskt kött som borgar för en uppåtgående trend även om den kanske inte blir lika stark detta år mot 2016. Lägger vi också till att våra konsumenter blir alltmer upplysta om vikten av antibiotikaanvändningen till våra djur som är mycket låg, så blir det svenska köttet ett självklart val.
Priserna i Tyskland och Danmark har mattats en del de senaste 2 veckorna. Dessa länder stärker sin export utanför Europa samtidigt som produktionen mattas något i dessa länder. Trycket på importen bör i varje fall inte öka speciellt.
Det vi gemensamt måste göra är att slå vakt om våra konsumenter och försöka öka produktionen av kött så att självförsörjningsgraden kan öka. Slaktare och styckare måste rationalisera och komma ur sina delvis gammeldags teknik och bli lönsammare.
Sven-Erik Bucht har dessutom lovat att under 2017 komma med regeringens utredning om den framtida livsmedelsförsörjningen. Det blir spännande och förhoppningsvis stärkande för svenskt lantbruk.
Allt detta sammantaget gör att jag ser positivt på 2017 och önskar mina läsare en
GOD JUL

Sven Jerpdal

Bästa julskinkan 2016

16 Dec

Som vanligt så testas många julskinkor så här års. Den jag har tittat på finns i det senaste numret av ALLT om MAT. Ett tiotal har avsmakats av en panel bestående av bl.a. kockar.Skinkorna har belönats med 1 till 5 gafflar, varvid 5 är bäst.
Även i år har SCAN:s rapsgrisskinka placerats högst med 5 gafflar men i år i sällskap med Hälsingestintans gårdsrelaterade skinka. Änglamarks ekologiska får 4 gafflar. 2 och 3 gafflar har skinkor hos ICA, COOP, LIDL, City Gross och Garant erhållit. Sämst med 1 gaffel placerar sig en skinka ifrån UGGLARP som juryn ansåg vara rå, alltså inte färdigkokt.
Dessutom finns det ett flertal lokala tillverkare t.ex. Nibbleskinkan, skinka ifrån Lövsta kött i Mälarregionen. Troligtvis finns det ett stort antal varianter i hela Sverige. Lägger vi därtill gamla och nya recept som de som köper färsk skinka arbetar med så är varianterna jättemånga och säkert mycket goda.
Var och en är salig på sin julskinka!

Sven Jerpdal

Foder på EURO-Tier

9 Dec

Som jag tidigare bloggat om så skall jag återkomma med rapport om vad som fanns i foderhallarna vid Euro-tier i Hannover i år.
Det var mycket som rörde veterinärpreparat till de olika djurslagen vilka många inte är tillåtna i Sverige. Det samma gällde allsköns tvättmedel och desinfektionsmedel. Effektiva flugmedel fanns också , men som inte är tillåtna i vårt land.
För övrigt var det som att komma in i en jättestor hälsokostbutik. Många specialfoder till riktigt unga djur som var höghygieniserade. En del var högintressanta men tillverkarna tycker att Sverige är en för liten marknad och att den svenska rådgivningen, framförallt veterinärerna, tror inte på dessa fodermedel. Tyvärr är konservatismen hos våra veterinärer stor och kallar dessa fodermedel för hokuspokus. Det går ju att prova! Frånsett dessa specialfoder så hittade jag inget nytt som var värt att ta med hem.

Borta bra men hemma bäst

Sven Jerpdal

Swedbank flirtar

2 Dec

Sent skall syndaren vakna! Det har kommit signaler om att Swedbank ser positivt på grisnäringen. Kontakter tas mellan Swedbank centralt och Köttföretagen med Hans Agné och Tommy Ögren som förkläde. Tommys kunskaper om primärproduktionen är begränsad men som förhandlare kanske han har något att ge. Nu gäller det att det blir mycket verkstad och inte bara snack. Slakterierna måste ta ett ökat ansvar i de nya investeringarna. Kommer man att göra det? Det finns fortfarande många grisföretagare som har ”gamla sår” i form av kapitalunderskott och kraftigt eftersatt underhåll som behöver kapitaltillskott till befintlig produktion. Vilken support kan dessa företag få innan dessa planerar utbyggnader?
Det vi får hoppas är att satsningen med Swedbank smittar av sig på andra banker. SEB satsar ökat på lantbruk och med Joakim Larsson, tidigare inom grisbranschen, finns en ny möjlighet. LF.bank verkar fortfarande livrädda och norr om Mälaren är man helt kass med synnerligen inkompetenta lantbrukssakkunniga.
Hoppas att det äntligen kan komma något gott ur detta initiativ.
Lycka till!

Sven Jerpdal