Arkiv | november, 2016

Grisgeneralen 5 år

25 Nov

Det har nu gått 5 år sedan jag startade Grisgeneralen. Under den tiden har generalen besökts mer än 53000 gånger och 267 publicerade inlägg.
Flera inlägg har upprört några slaktare och befattningshavare. Meningen har varit att påtala felaktigheter och framhålla det som är bra. Bankerna verkar att inte förstå kritik.
Det är mycket som har blivit bättre inom slakterierna främst beroende på att slaktarna måste anstränga sig lite mera nu för att köpa slaktdjur. Informationen ifrån slaktarna vad gäller det som är aktuellt är fortfarande knapphändig och t.o.m. saknas hos framförallt KLS-Ugglarp-Dalsjöfors som i egenskap av att vara marknadsledare måste öppna sig mera. Överlag är alla hemsidor utom SCAN:s synnerligen inaktuella.
Det som förvånar mig är att så många grisproducenter är passiva. Det är nu som man måste utveckla och förändra sin produktion. Potentialen är betydande, vilket jag bl.a. såg på EURO-tier i förra veckan och att de som vill se mera mässa så är det Herning i Danmark i instundande.
Grisgeneralen kommer att nöta på ett tag till.
Svenskt kött ger jobb och öppna landskap i SVERIGE!

Sven Jerpdal

EURO-tier 2016

18 Nov

Kort rapport till mina läsare ifrån mässan EURO-tier i Hannover i Tyskland. Mässan är gigantisk och Elmia kan slänga sig i väggen. Under denna vecka har denna utställning pågått och jag var där onsdag. Då mässan är stor så koncentrerade jag mig på det som i huvudsak berörde grisproduktionen. Ett flertal avelsbolag fanns där och hade i huvudsak samma budskap fast med resp. företags avelslinjer. Man talar inte ens om det vi håller på med i Sverige dvs. alternerande återkorsningar p.g.a. av att smågrisarna blir av mycket ojämn kvalité och tillväxtförmåga.
På inredningssidan fanns massor med lösningar med snälla spaltgolv som vi inte får ha i Sverige. Kina är ett land på frammarsch med sina inredningar och utrustningar som inte såg så tokiga ut.
Vad gäller utfordringsutrustningar så verkar det som att man i Europa alltmer lämnar blötfoder och med hjälp av ny mer sofistikerad teknik så finns det många olika lösningar för torrfoder.
Diverse mindre hjälpmedel för slaktbedömning såsom vågar och scannigutrustning ifrån Japan såg intressant ut. Eldrivna kadaverkärror är annat nytt. Uppgradering av olika datafoderprogram för fjärrstyrning vi telefon är annat som kan vara bra.
En sak som var helt lika med Elmia var att bönderna även på denna mässa stod i vägen i stora klungor och snackade, varför det kunde vara svårt att ta sig fram utan vassa armbågar.
Jag återkommer mer ang.vad som fanns i ”foderladorna”.

Sven Jerpdal

Matmässa utan svenska slakterier.

11 Nov

Under denna vecka pågår den traditionella matmässan i Stockholm. Den brukar vara välbesökt, med min. 40000 besökare.
Min reflektion efter att ha sett förteckningen över mässområdet är att slakterier med Mellansverige som marknadsområde saknas helt. Varken Svenskt Kött, LRF kött eller Köttföretagen finns där. Varför? Vi producenter betalar stora pengar för att våra produkter skall synas. Lägger man därtill vad slakterierna borde satsa så borde våra produkter synas på en så här välbesökt mässa. Om våra företrädare tror att vi kan slå oss till ro bara för att det är uppåt inom köttsektorn just nu, så är det mycket beklagligt men tyvärr också typiskt svenskt.
Marknadsföring är en ständigt pågående företeelse som man aldrig kan slå av på takten med. Passa på att öka ansträngningarna även på forskning och produktutveckling. Enl.ATL i början på veckan är det skrämmande låga ansträngningar på FOU inom livsmedelssektorn.
Om vi producenter skall våga satsa framåt så måste vi ha progressiva slaktare, styckare och charkfabriker annars blir vi alla förlorare.

Veckan har bjudit på mängder med snö 40 cm, BRRRR

Sven Jerpdal

Slakteriernas hemlighetsmakerier

4 Nov

Slakterierna förbehåller sig rätten att bestämma avräkningspriserna och det i senaste laget. Alla leverantörer har redan anmält slakt för att i bästa fall få reda på vad priset blir 3 dagar senare.
Dessutom är marknadsinformationen dålig ifrån de flesta. SCAN, Skövde slakteri och i viss mån Ginsten lämnar veckorapporter i @-gris. KLS säger aldrig något. Tittar man på slakteriernas hemsidor så är det bara SCAN som får godkänt. Övriga slakterier kunde faktiskt lägga ner den urgamla information som har gått att läsa det senaste året.
Informationen är jätteviktig för att vi leverantörer skall veta hur och vad vi skall leverera för slaktdjur. Även marknadsutsikter och prisinfo är mycket viktigt. Utan information så uppstår skitsnack och ryktesspridning som enbart förvillar det samarbete som är av yttersta vikt för att få allt att fungera så bra som möjligt.
Fram för mer öppenhet.

Sven Jerpdal