Arkiv | juli, 2016

Köp inte smågrisen i säcken

28 Jul

Det är hög tid att vidareutveckla den öppna smågrishandeln. På 1990-talet infördes treraskorsningar på den svenska marknaden. Det skulle på sikt ersätta de renrasiga och tvåraskorsningarna. För detta hade man ett differentierat pris med 30-40 kr mer per treraskorsningsgris, vilket också var motiverat. Vi har nu hamnat i samma läge då den ”nya genetiken” kommit. Dessa nya grisar är värda det som prislistorna anger medan de grisar med den äldre genetiken bör vara 35-50 kr billigare per st. Dessutom ger suggor av den nya genetiken fler smågrisar med 3-5 st per år.
Förutom detta är det dags att varudeklarera de smågrisar som går i handeln. En sådan varudeklaration kan innehålla: högst 10% av modersuggorna i smågrisbesättningen får vara äldre än 5 år. Köparen behöver dessutom veta smågrisarnas vaccinationsstatus, uppfödningssystem, utfodringssystem och utfodringsmängdmängd vid leveranstillfället samt stalltemperatur och strömedel i sitt tillväxtstall. Kontaktuppgifter till säljaren med telefon eller mailadress är självklarheter. Dessa uppgifter har hjälpt oss som köpare vid flera tillfällen.
Som köpare är det DU som är kund. Om alla smågrisköpare begär prisskillnad på den nya och gamla genetikens smågrisar och en varudeklarerad gris i sina kommande avtal så skulle det hjälpa till att fortsatt föra grisnäringen framåt.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Annonser

Dags för nya leveransavtal för 2017

20 Jul

Mot bakgrund av att efterfrågan på smågrisar och slaktsvin ökar så vill slakterierna redan nu teckna leveransavtal inför 2017. Prisnivåerna är svåra att förutse men lägre än dagens priser borde det inte bli. Flera slakterier har differentierade leveranstillägg beroende på årsleverans och avstånd till slakteri. Ju närmare till slakteriet desto högre tillägg, vilket väl märks i Skåne.
Det finns många producenter som önskar sig garantipriser. Förra gången det fanns var det enbart en kortsiktig lösning eftersom marknaden kantrade helt efter denna period.
Till aktuella avtal bör man binda smågrispriset genom balansnotering till grisköttspriset. Balansen bör ligga mellan 45-48% och vara olika för om smågrisarna tillhör den moderna genetiken kontra äldre gener. Det är en stor skillnad både i smågris- och slaktgrisledet. Vidare kan man tänka sig fleråriga avtal med omförhandlingsklausul. Även ettåriga avtal kan ha en kontrollstation där man ser över villkoren. Om Du är osäker över juridiken så konsultera en affärsjurist. Det har varit en hel del svårigheter med avtalsefterlevnad hos något slakteri i Sverige de senaste åren. Vänta inte för länge med att skriva avtal. Här om året fick de som skrev sist de sämsta avtalen.
Just nu vet jag att det finns något slakteri som köper ”extragrisar” och betalar 18-19 kr per kg.
Lycka till

Sven Jerpdal

SCAN både bäst och sämst

15 Jul

SCAN:s produktutveckling framstår som bäst i branschen med många inovasioner och nyheter. Det är inte allt som lyckas. Korvish är ett riktigt bottennapp medan råkorven är en fullträff. Grillsortimentet innehåller både nytt och äldre märkesvaror. Dessutom har SCAN marknadens bästa och snyggaste förpackningar. De flesta varorna lovar gott inför framtiden.
Däremot betalar SCAN sämst i branschen för både slaktgrisar och smågrisar. SCAN:s smågrisar i öppna förmedlingen håller ofta sämre klass än motsvarande hos konkurrenterna. SCAN:s urusla behandling av tidigare leverantörer sitt hårt i dessa producenters minne. Det krävs krafttag ifrån SCAN för att komma igen. Kanske upptäcker Nihlén och co att det finns fortfarande fina grisar i Mälardalen.
En förklaring att avräkningspriset är så lågt,t.o.m. under tysk notering kommande vecka, kan vara den dyra produktutvecklingen och kostbar marknadsföring. Dessutom höjer man lönen skapligt till VD Göran Holm. HK SCAN:s internationella verksamhet kanske är som i ARLA, det drar ner avräkningspriset.

Sven Jerpdal

Rosévinfestival i Visby

8 Jul

Under denna vecka pågår den så kallade politikerveckan i Visby på Gotland. Veckan har fått oanade höjder. Det trodde väl aldrig Olof Palme som började med att hålla ett tal i Almedalen då han ändå var på semester på Fårö.
Numera är det ju inte enbart politiker som är där utan massor av människor som tillhör någon organisation eller är journalister. Det vimlar av för praktiskt arbete arbetsskygga människor som vill babbla och frottera sig. Budskapen är oftast kända och totalt innehållslösa.
Vad gör LRF där?? Så mycket pengar som LRF satsar på detta är helt oförsvarligt. Man borde redovisa kostnaderna och nyttan av spektaklet för medlemmarna. Har LRF politiska ambitioner och tänker ställa upp i nästa riksdagsval?
En sak är emellertid säker och det är att Gotlänningarna gör lysande affärer på dumma fastlänningar. Grattis! Alkoholen flödar och nattlivet prunkar och deltagarna snor åt sig en extra och betald semestervecka. Den är väl förmånsbeskattad hoppas jag.
Sluta pladdra och gör någon nytta.

Sven Jerpdal