Arkiv | maj, 2016

Förbättra hemsidorna!

31 Maj

I förra veckan hade jag skrivkramp. Men mot slutet av veckan hade vår grisförening sommarmöte och var då förstärkt av hjärntrusten från Ring 65 i Skåne. Det var en inspirerande resa i Södermanland med gårdsbesök och allt vad därtill hör. Inte minst en mycket trevlig grillkväll på Rocklunda gård. Efter detta kom skrivklådan tillbaka.
En sak som jag länge har studerat är de olika slakteriernas hemsidor. SCAN och KLS-Ugglarp har fina och aktuella hemsidor medan de övriga slakterierna verkar att sköta sina hemsidor med lillfingret. Aktuella avräkningsprislistor dröjer ibland alltför länge och några slakterier saknar helt dessa noteringar. På några sidor hittar man på förstasidan ofta s.k. nyheter som ibland är alltför gamla. I något fall ända ifrån 2011. Om slakterierna nu skall hålla sig med hemsidor så är grundkravet att man sköter dessa och håller dem aktuella.
Vidare vill jag uppmana alla aktörer i grisbranschen att hörsamma L-G Lannhards uppmaning att till honom meddela nyheter och inte minst noteringarna bättre än nu. Öppna slakterier på Grisportalen är den bästa reklamen för det egna slakteriet så slipper det vara så mycket korridorsnack om vad som händer här och där. Vi skall väl inte ha någon syjunta?

Sven Jerpdal

Annonser

Öppet brev till 2016 års grisföretagarstämma

18 Maj

Allt sedan LRF kött anslutit Sveriges Grisföretagare händer det ännu mindre än tidigare. LRF blir allt tafattare vad gäller svenskt jordbruk och framförallt produktionen. Man har gjort några mindre lyckade utspel för mjölkproduktionen och grisproduktionen verkar det som att LRF tror att vi inte finns till.
Jag vill peka på tre av alla saker som SGF borde göra något åt. 1. Se till att driva på köttföretagen att ta upp kampen om grisköttet med hänsyn till vad danskarna planerar i offensiva satsningar. Marknadsföring är en hela tiden pågående verksamhet där det gäller att ligga i framkant. Vi skall inte tro att, bara för att vi just nu har det relativt hyggligt, kunna slå oss till ro. Anfall är bästa försvar. 2.Om vi skall ha de branschgemensamma kostnaderna, ”grisskatten”,kvar så måste den omfördelas så att hälften hamnar på smågrisproduktionen och den andra hälften med att ta ut det i slaktledet. Förslag ; för smågrisar tas ut via semindoserna och för slaktsvin som nu via slaktavräkningen. 3. Kräv via köttföretagen att grisnoteringarna, både smågris och slakt, publiceras senast i början på veckan före slaktveckan. Det är ett högst rimligt krav att man känner till priserna innan man anmäler grisar till försäljning. En löntagare vill veta lönen in han eller hon ingår ett avtal.
Lycka till med årsstämman!

Sven Jerpdal

Kreditvärdighet efter förlustår?

12 Maj

De flesta av oss grisproducenter börjar så smått att resa oss efter de många åren vi gått i mörker med stora förluster och en del med konkurser. Då vi nu vill påbörja allehanda investeringar i inventarier och reparationer så krävs det lånat kapital. Vi bedöms helt på historiska siffror och många kreditbedömare fattar tydligen inte att vi är på väg uppåt nu.
Ett exempel är då vi under senare tid arbetat med att byta en maskin hos Lantmännen Maskin. Vi skall erlägga halva köpeskillingen med inbyte och kontanter. Resterande vill vi ha finansierat via Lantmännen Finans AB. Handläggaren, Lars Ekeling har efter alltför lång handläggningstid avböjt. Vi skickade in aktuella siffror ifrån vårt företag som visar en kraftig resultatförbättring men det hjälpte inte. Våra tidigare förluster i bolag ,som kom ifrån ett tidigare arrende, var inte acceptabla. Företagets historia passade inte Lantmännen Finans och dess VD. En VD som kommer ifrån Handelsbanken. En bank som aldrig begripit jordbruksdrift.
Det är anmärkningsvärt hur Lantmännen kan anställa slipsnissar som inte har det minsta kännedom om lantbruk. Nu och några år framåt är det nötkött,griskött och kyckling som är motorn i svenskt jordbruk. Det verkar som att i Lantmännens värld är det bara många tunnland som gäller och sedan struntar man i lönsamheten.Jag trodde att Lantmännen är för medlemmar och bönder inte emot!

Vem är intresserad att investera i framtiden?

Sven Jerpdal

Lek med varumärken

5 Maj

För någon tid sedan lanserades ny svenskmärkning, ”från Sverige”. Det skall som det heter innehålla i huvudsak råvaror ifrån Sverige. I och med detta så skrotar man det väletablerade ”Svensk-kött-märket”. Det nya märket skall man kunna använda lite var som helst. Förutom mat andra produkter som tillverkats i Sverige av i huvudsak svenska råvaror, ex trägolv m.m. Jag tycker att det är förenat med risker att ta bort det märket som stod för fött,uppfött och slaktat i Sverige. Det är väl som vanligt LRF som ligger bakom med sina idéer. Det finns redan ” svenskodlat-märken”, sigill och div etablerade varumärken för odlingssidan.
Inom köttet har vi det mest kända SCAN-märket som man tyvärr har börjat nagga i kanten genom att processa en del svenskt kött i Polen och blanda upp en del varor med grönsaker,korvish. Gudrun är ju också känt i Stockholm med kött ifrån Skövde slakteri. Vid Gudruns har man också varor där man blandar upp charkvaror med importerat hästkött,ex munsökorven.
Det är dyrt att bygga varumärken och det krävs att man vårdar dessa.
Lästips: http://www.Foodmonitor.se kan man läsa en ledare som påstår ”Att Skövde slakteri bör stängas”
Idag är det folknykterhetens dag och då passar det väl att grilla!

Sven Jerpdal