Arkiv | mars, 2016

Landsbygdsuppror för vem?

30 Mar

I förra veckan startades ett landsbygdsuppror i flera städer i Sverige. Av och för vem? Initiativet var bra men de som borde ha varit med saknades. LRF som säger sig värna om landsbygden och dess innevånare sover sin törnrosasömn. Det är skandal att LRF är så tafatta att man inte med ett ord deltar i denna manifestation. Är det enbart Helena Jonsson som är talesperson för LRF? Helena kan omöjligt räcka till och det märks att hon är hårt sliten. Övriga förbundsstyrelseledamöter verkar uddlösa och för praktiskt arbete arbetsskygga.
Var fanns ”Åsa-Nisse-liberalerna” dvs.centerpartisterna. Dessa säger sig vara för landsbygden och vill utveckla den. Även där sover partiledningen djupt.
Vad är det som skall göras för att uppmärksamma landsbygden och vårt fina svenska jordbruk? Civil olydnad är en sak och konsumentsympatier är en annan. Se på hur bönderna gör ute i Europa, så fort dessa vill framföra sitt budskap. Där tassar man inte i korridorerna som LRF gör i Sverige utan där går man handgripligt till väga. Vilken organisation stödjer verkligen svensk landsbygd??

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Sven Jerpdal

Veterinärmaktmissbruk?

23 Mar

Vi ser på senare tid allt fler anmälningar om brister på våra slaktdjur, utförda av besiktningsveterinärerna vid våra slakterier i Sverige. Är verkligen slaktdjuren i så mycket sämre skick nu emot för bara något år sedan?

Besiktningsveterinärerna tolkar reglerna ungefär som ”fan läser bibeln”. Orsakerna ligger i huvudsak på oerfarna veterinärer som i en del fall dessutom har en personlig övertygelse kommen ifrån diverse aktivisthåll.

Jag har varit besöksvärd för veterinärstudenter i 27 år och ser en mycket allvarlig attitydförändring i kombination av mycket låg erfarenhet av lantbrukets djur. Idag är det endast ett fåtal som har erfarenhet av våra husdjur och veterinärutbildningen har hela tiden minskat de praktiska övningarna för studenterna. Kunskaperna i djurhantering är mycket låga hos de färska veterinärerna och ännu mindre i djurens beteenden.

En veterinär bör likt hundarna förstå att man biter inte den hand som föder en!

Sven Jerpdal

Varudeklarera smågrisarna

16 Mar

Att köpa smågrisar på marknaden har alltid varit behäftat med dålig information om varan,smågrisar.

Idag kostar smågrisarna runt 700 kr per styck, vilket motsvarar nästan 50% av slaktgrisvärdet. Därför är det inte en dag för tidigt att köparen får med information om de inköpta smågrisarna. Avelsprogrammen är i allmänhet mycket bra då seminanvändningen slagit igenom. Djurhälsovården bör göra så att hälsostatusen hos djuren är god. Tyvärr så upplevde vi att en post med smågrisar var behäftade med skabb. Sånt får absolut inte förekomma år 2016!

Vad bör varudeklarationen innehålla? Uppgifter om vaccinationer, uppfödningssystem (storbox eller konv),temp i stallet de kommer ifrån, utfodringssystem,blött eller torrt och gärna utfodringsnivå i kg eller Mj/ne. Kontaktuppgifter till säljaren är viktigt.Dessa uppgifter ger möjlighet att välkomna och starta upp omgången med mindre miljöstörningar.

Vem skall genomföra detta? Självklart är det den som förmedlar grisarna med SGF som petar på. Som köpare kan Du sätta upp det som ett köpevillkor.

Sven Jerpdal

Irländskt salmonellakött till salu!

10 Mar

Återigen hör vi om att salmonellasmittat kött sålts i butiker.För vilken gång i ordningen vet ingen då vi har tappat räkningen.

ICA har importerat irländskt nötkött som är salmonellasmittat. Många har köpt av det och resten försöker ICA återkalla. Vad som värre är så har man även blandat upp svenskt griskött med den irländska smörjan och säljer det som blandfärs. Hur rimmar det med ICA:s lojalitet mot svenskt kött? Återigen tar ICA-handlarnas girighet överhand. I sanningens namn skall sägas att även Axfood och COOP gör likadant allt emellanåt. Heder åt CITY-gross och LIDL som håller sin profil med svenskt färskt kött.

En grupp svenska bönder var för några år sedan på studiebesök på ett slakteri på Irland. Där fick besökarna frågan om vi är mycket fattiga i Sverige eftersom vi enbart köpte det billigaste och därmed de sämsta kvaliteterna? Kvaliteter som ingen överhuvudtaget köper på Irland. I Tyskland köper man hög kvalitet på nötkött ifrån Irland och då är det premiumkött på de tyska matborden.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Sven Jerpdal

Mjölkbönder till LRF-akuten

4 Mar

LRF startar akutmottagning för mjölkbönder.

Under flera år har mjölkbönderna fått kännas vid prissänkningar på mjölk. Redan för 4-6 år sedan började det att gå utför och många bönder har de senaste två åren tvingats i konkurs eller på annat sätt sluta med livslånga skulder som följd. Det är ren tragedi för många familjelantbrukare som LRF säger sig ha värnat om.

Återigen visar LRF upp en häpnadsväckande flathet och sent om sidor så öppnar LRF en ”akut” för mjölkbönder. Det är en akut helt i LRF:s anda där bonden skall få prata. Vad hjälper det , då skadan redan skett.

Med tanke på alla svåra år vi har haft inom grisnäringen,var fanns LRF då?

Jag tror att de ansvariga inom LRF har stort behov av att söka in på ”tafatthetsakuten” och där behöver de intensivvård. Därefter kan man fusionera med hembygdföreningen.

Sven Jerpdal