Arkiv | februari, 2016

Investeringsdagsför smågrisar!

24 Feb

På senare tid har vi kunnat läsa att flera projekt för smågrisproduktion görs och planeras. Två av dessa projekt tillhör två styrelseledamöter i SGF. Sitter dessa på informationer som övriga kollegor inte känner till?

Om man gör en företagsekonomisk analys så ger det vid handen att med god produktivitet, 27-28 smågrisar per sip och år, och nuvarande goda prisbild för smågrisar så är det klart lönsamt att investera i nya suggplatser. Är det dessutom utbyggnad av redan befintliga anläggningar så når man flera storleksfördelar och andra synergieffekter.

För slaktsvinsproduktionen har vi ännu inte nått break-even-Point. Där fattas det fortfarande drygt 1 kr per kg fläsk, utan att smågrisarna blir dyrare, för att investeringarna skall gå hem. Den tidigare balansnoteringen strävade efter att smågrispriset skulle vara c:a 45% av slaktsvinspriset. För närvarande ligger balansen på 48,5%.

Det känns ändå bra att griskonjunkturen är till vår fördel och vi har ännu några år med låga räntor.Dessutom verkar det som att bankerna börjar vakna ur sitt ide och förstår att köttproduktionen i Sverige har en framtid.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Annonser

Bucht gillar kött

10 Feb

I veckan har återigen diskuterats köttskatt.

Ett antal envisa journalister tycker att vår landsbygdsminister skall i den framtida livsmedelsstrategin införa restriktioner för köttätandet. Journalisterna begriper inte att köttproduktionen ingår i kretsloppet. Nötens gaser,framförallt koldioxid, tas genom fotosyntesen upp av alla gröna växter där nötens foder kommer ifrån. Har journalisterna sovit på biologilektionerna under sin skolgång?

Sven-Erik Bucht lämnar svar på tal och tycker att vi svenska medborgare gör våra egna val av vad vi vill äta. Definitivt ligger inte detta ansvar på landsbygdsministern. Tänk själv om staten skulle begränsa våra möjligheter att resa.

För första gången på länge känns det som att vi har en landsbygdsminister som står på jordbrukets sida. Det är på tiden att vi får längre spelregler att jobba efter då livsmedelsstrategin skall läggas fram.

Nu tar Grisgeneralen en kortare ledighet och återkommer om två veckor.

Sven Jerpdal

 

Uppåt i slalteribranschen?

4 Feb

Det är på tiden att lönsamheten kommer.

Vi kunde härom veckan läsa att Skövde slakteri aldrig haft så bra resultat någonsin. Det kan vi gratulera dom för men hur har det gått till? Faktum är att slakteriet har haft ett lägre avräknat pris till bönderna än vad de flesta övriga slakterier avräknat. Så det är väl ingen större prestation av Skövde slakteri.

Följden borde bli att Skövde slakteri borde lämna en efterlikvid till leverantörerna i likhet med vad de gamla ekonomiska föreningarna gjort. Vi talar om 20 öre per kg fläsk och 50-75 öre på nötkött.

Svenskt kött ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal