Arkiv | december, 2015

Sent skall syndaren vakna

29 Dec

Såg på TV:s Rapport ikväll att det råder köttbrist i Sverige. Detta medför att det importeras kött från bl.a. Tyskland och Polen som har mycket högre antibiotikaanvändning till djuren vilket i sin tur ger betydligt högre förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i det köttet än vad som förekommer i svensk produktion.
Från LRF:s håll så beklagar Lennart Nilsson och har ingen idé om hur vi kan förse de svenska konsumenterna med inhemskt kött. Förresten har LRF inte i modern tid gjort ett förbannat dugg för svensk köttproduktion. Detta gör att vi som är medlemmar i LRF verkligen bör tänka till mer än en gång innan vi betalar 2016 års medlemsavgift till organisationen.
Även handeln ojar sig och verkar inte att förstå hur det har blivit så här. Vi är många grisproducenter som påtalat risken för den ohämmade import som handeln har sysslat med. Sent skall syndaren vakna.
Vad kan vi göra? På längre sikt krävs investeringar som för grisnäringen kräver avräkningsnoteringar på 18-19 kr per kg fläsk. Dessutom måste vi kunna få längre pålitliga kontrakt samt att bankerna som verkar ha gått i ide måste vakna. På kort sikt skulle vi kunna höja slaktvikterna på grisarna med 10 kg så är det 10% högre produktion. På nötsidan kan vi upphöra med kalvköttsproduktionen och föda upp djuren till ungnöt samt att vara noga med att endast slakta slaktmogna djur med fettgrupp 3 till 4. Betäck alla kvigor, som inte är till rekrytering inom mjölk- eller dikoproduktion, med en lätt köttras, ex Aberdeen Angus, efter det slaktas kvigorna som ungko vilket är ett utmärkt kött.

GOTT NYTT kött-ÅR

Sven Jerpdal

Annonser

Hur blir 2016?

22 Dec

2015 är snart till ända och har avslutats på ett klart bättre sätt än föregående år. Alla produkter verkar att vara sålda till jul med gott resultat. Inför 2016 börjar prisnivåerna klart högre än för ett år sedan. Mycket talar för att det kan hålla i sig med svenskt i köttdiskarna och att vi håller i den trend som vuxit sig stark under 2015. Inom EU lämnar man bidrag till privatlagring av griskött fr.o.m. januari -16. Kritiken mot Rysslands ockupation av Ukraina svalnar och det kan leda till att bojkotten mot Ryssland lättar och exporten dit kan komma igång igen. Även exporten mot Kina och Sydkorea kan växa. Vi har också fått en ny marknadsledare i form av KLS-Ugglarp-Dalsjöfors som verkar att ha hyggliga muskler. Det är mycket som pekar på att vi kan få ett bra 2016.
Frågan är om det kommer att trigga till nya investeringar? Vi har stort behov av ersättningsinvesteringar för nedslitna anläggningar och det bör finnas utrymme även för en ökad produktion i Sverige. En fortsatt lönsamhetsförbättring bäddar för grisnäringen. Det största hindret är svenska BANKER. Där verkar det som att man hamnat i en ”Törnrosasömn”. Det är dags att de sk. lantbruksansvariga vid bankerna sätter sig in i hur vår framtid ljusnar. De stora bankerna verkar att vara helt toppstyrda medan de mindre oftast lokala sparbankerna har uppfattat att vår näring är på G.

Grisgeneralen önskar härmed sina läsare en GOD JUL

Sven Jerpdal

Lövsta kött slipar knivarna

17 Dec

Jesper Gunnarsson Berg blir fr.o.m. 4 jan 2016 ny VD för Andersson och Tillman i Uppsala. I koncernen ingår även slakterierna Lövsta kött och Faringe kött som han även blir VD för.
Jesper kommer närmast ifrån Värmlands chark där han varit VD. Före det har han varit kategorichef vid Hilton Food Group i Västerås.
Ola Nordström, ordförande och delägare i koncernen är mycket nöjd med rekryteringen av Jesper. Valet av Jesper skall ge de bästa förutsättningarna för den fortsatta kraftiga expansionen som koncernen befinner sig i , säger Ola Nordström.
Jesper ser fram emot att få fortsätta utvecklingen av koncernen som slaktar lokalproducerat i Uppland. Den mesta försäljningen sker i närområdet där även Stockholm räknas in.
Vi önskar Andersson och Tillman till med sina satsningar.

Sven Jerpdal

PK-faschismen hindrar utvacklingen

9 Dec

I Sverige har det växt fram ett förhållningssätt där man måste vara Politiskt Korrekt ,PK. Det innebär att Du skall ansluta Dig till åsikter och värderingar som våra makthavare och press radio och TV framför. Gör Du inte det så är Du ute! Du skall vara foglig och inte avvika vilket gör att Louise Hoffstens visa ”Only the dead fish follow the strem” säger allt om hur Du skall uppföra Dig.Allt detta innebär en alltför långsam utveckling inom många sektorer i vårt samhälle.
Det är många gånger just de avvikande och udda åsikterna som ger snabb utveckling. Att komma med förslag som ej är PK kan innebära att Du och Din verksamhet stannar av t.o.m. kan upphöra. För Dig personligen kan det betyda ren utfrysning. Inom vår näring borde vi inom olika branscher ha tankesmedjor. Det räcker inte med branschföreningar eftersom dessa jobbar på tok för långsamt och skall alltid uppnå consensus i alla frågor, stora som små.

Sven Jerpdal

Effektivisera grisleveranserna

3 Dec

Det är känt att grisleveranser sker på många olika sätt. En del leverantörer har bra och rymliga utlastningsrum eller liknande medan andra inte har tillstymmelse till bra utlastningsmöjligheter. För djurens bästa skall hanteringen vara skonsam men ändå med bra fart. Här några exempel. De bästa har så välordnat att man med lätthet kan lasta 150 till 250 grisar per timme förutom väl genomförda förberedelser. Det värsta jag har hört att det tagit 4 timmar att lasta 100 grisar på en tömning. Många gårdar struntar i förberedelser och till och med stämplar grisarna i samband med lastningen. Vi har alla förbundit oss att inte senare än ett dygn före leverans stämpla eller på annat sätt oroa grisarna. Dessutom får grisarna inte utfordras närmare än 4 timmar före avgång från gården.
På mejerisidan ställer man krav på leverantörerna att mjölkbilen med lätthet skall kunna komma till för mjölkhämtningen. Dessutom har Du inte fri gårdshämtning på alltför små kvantiteter. Vid hämtning av spannmål måste lastbilarna komma till på ett bra sätt och leveranser som går över idealtiden,ofta c:a 40 min, kostar det extra för leverantören,
Jag tycker att köttföretagen skall göra gemensamma krav där djurleveranserna skall ske skonsamt och får ta en maxtid och därefter skall det göra skillnad för leverantören. Den skillnaden bestäms i avtalet och kan betyda 10 till 15 öre per kg fläsk.

Svensk julmat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal