Arkiv | november, 2015

LRF+Hembygdsföreningen=sant?

27 Nov

Under den senaste veckan har vi återigen blivit påminda om att vi har en organisation som heter LRF. Detta därför att avierna om årsavgift 2016 har hamnat i mångas brevlådor.
Vad har vi egentligen för nytta av LRF? På LRF har man tydligen en indisk tro eftersom man endast jobbar för de heliga mjölkkorna. Övriga produktionsgrenar gör LRF inte ett enda dugg för. Då vi hade det som värst inom grisnäringen gjordes ingenting för oss ifrån LRF.
Det som LRF slår ett slag för är att medlemmarna kan få extra rabatter på div förnödenheter, försäkringar och bilar. Hur skulle det vara om LRF hjälpte oss att få lönsamma villkor i vår näring så att vi hade råd att köpa ny bil mm.
LRF:s stora vision är att bevara, och se till att vi som arbetar på landet skall ha vår verksamhet som en livsstil. Det är just av denna anledning som LRF bör fusioneras med Hembygdsrörelsen. på en fråga från mig till VD Anders Källström om hur många som arbetar på LRF svarade han ”ungefär hälften”. Då passar det ju bra att sparka varannan medarbetare på LRF eftersom dessa enl VD ändå inte arbetar!
Det som ligger oss livsmedelsproducenter varmt om hjärtat är våra företag som vi vill utveckla och få lönsamma. Därför bör denna del anslutas till Svenskt Näringsliv. Det ligger också i linje med hur regeringen har gjort. Vi har ju inte längre varken jordbruks- eller landsbygdsdepartement efter som dessa frågor numera sorterar under näringsdepartementet.

Vi måste få starka och framåt ledare inom vår näring.

Sven Jerpdal

Ännu en grispeng

20 Nov

Vid veckans händelse på Elmia vid grisföretagardagen presenterades ännu en grispeng. Grispengen skall utbetalas till smågrisproducenter som ökar produktiviteten med ytterligare avvanda smågrisar per sugga och år. Pengen är 5 resp 10 kr per smågris.Målet är att så många som möjligt skall nå 30 smågrisar per sugga och år. Målet är relevant men behöver man verkligen tillföra dessa ”småpengar” då lönsamheten i att öka smågrisantalet är jättelönsamt. Med dagens smågrispris så överstiger marginalvinsten mer än 400 kr per smågris. 400 kr är betydligt mer än 10 kr!
Varför har inte rådgivarna klargjort och propagerat för att ökningen är uppenbart mycket lönsam.
Den enda som är riktigt glad är troligtvis Terese Strand på Pig som ser hur anslutningen till Win-Pig sugg bör öka. Vi drar igång ännu en reglering som kommer att kräva kontroller för att undvika fusk. Vem skall betala kalaset? Att ta det på avräkningspriset för fläsk är uteslutet då full lönsamhet i slaktsvinsledet fortfarande är avlägset. Kom igen då vi nått 18,50 kr per kg som årsmedeltal. Att ta ut det på smågrisar som förmedlas är lika fel då de integrerade besättningarna även omfattas av grispengen.
Det måste finnas många framförallt inom LRF som älskar regleringar. Vi vet ju att alla regleringar är i längden skadliga då de lätt förvrider marknader.

Sven Jerpdal

Dahlbergs och Skövde slakteri halkar efter

11 Nov

Vid en närmare studie av avräkningsprislistorna så ger det vid handen att Dahlbergs och SCAN ligger klart lägst. Lägger vi därtill leveranstilläggen så blir det bättre för de större producenterna inom SCAN men ser vi till Skövdes tillägg så halkar man efter de stora och Ginsten. Således betalar Dahlbergs och Skövde slakteri sämst just nu. Frågan är hur ser det ut framåt. Mot bakgrund av de stora investeringarna som Dahlbergs och Skövde slakteri genomför så får man räkna med att åtminstone på kort sikt ha sämre betalningsförmåga än de som idag ligger högre i avräknat pris.
Avsaknaden av en uttalad affärsidé är något allvarligt och måste efterfrågas. Vid ett samtal med VD Konradsson under våren 2014 nämnde han att Ögren-gruppen, där Skövde slakteri ingår, är en koncern, men man arbetar inte på det viset. Varje företag inom den koncernen drar åt varsitt håll och jobbar artistiskt, dvs. man gör det man tror är bra för stunden.
Som grisproducent är det naturligtvis viktigt att välja rätt affärspartner som ger klirr i kassan både på kort och längre sikt. Korrekta avtal är mycket viktiga och skall hållas PSC.

Sven Jerpdal

LRF-styrelsen består av främlingar

4 Nov

På sista tiden har vi kunnat läsa i vår lantbrukspress att LRF:s förbundsstyrelse skall fara på en resa till USA för 700000 kr. Officiellt för att styrelsen skall lära känna varandra. Det låter mera som en nöjesresa och bör tas upp som en skattepliktig förmån. Några ledamöter har varit så förståndiga att de har bestämt sig för att inte följa med. En av dessa är LRF:s VD Källström som genom sina alltför många uppdrag utanför LRF inte kan åka med. Hockey verkar att vara viktigare. Annika Bergman med sina totalt 17 uppdrag har inga skrupler vad gäller sina engagemang inkl.USA-resan. Det är svårt att förstå hur många av dessa mångsysslande ledamöter kan koncentrera sig på sitt huvuduppdrag särskilt med tanke på att dessa människor har ju inte mer än 24 timmar per dygn, precis som alla övriga människor på jorden.

Inställ resan och ge förbundsstyrelseledamötena en vecka överlevnadskurs med lite redskap och en ask tändstickor, förslagsvis med destination Gotska Sandön i oktober eller november. Då kommer dessa människor definitivt att lära känna varandra.

LRF måste se till sitt grunduppdrag och ägna sig åt ALLA bönders plånboksfrågor.

Sven Jerpdal