Arkiv | oktober, 2015

Rådgivningen under lupp igen!

27 Okt

Vid mitt besök i Gård&Djurhälsans monter på Elmia i onsdags hörde jag att man arbetar med att se över grisrådgivningen ännu en gång. Att åsikterna om rådgivningens utformning går isär kraftigt, framgick tydligt.
Den nuvarande grisrådgivningen påminner mest om en historiebeskrivning av den typen som Herman Lindqvist skriver om.
Den nya rådgivningen måste gå in för att likna den man har på växtodlingen. Man gör upp en plan för produktionsmedlen och har kontinuerlig uppföljning tillsammans med rådgivaren,med tanke på utveckling,ev sjukdomar,rätt foderanvändning och slutligen rätt utslaktningsstrategi etc. Därefter summerar man och gör en efterkalkyl som ställs mot den förkalkyl man naturligtvis har gjort. Vidare tittar man på vad som varit dåligt för att förbättra samt att repetera det som varit bra.Pig-Win-programen skall ingå i rådgivningen och vara enskilda samt att aldrig publiceras offentligt. Vem får veta vad en Volvo-bil kostar att producera innan man ev.köper en dylik.

Sven Jerpdal

Ett urvattnat ELMIA

23 Okt

Den ,förr så ståtliga och välrenomerade ELMIA-utställningen pågår, men ack så urvattnat. Vid mitt besök i dagarna två fick jag se mycket fina nöt av köttraser och mjölkraser samt finfina får. En eloge till dess ägare och utställningsarrangemanget. Tyvärr var det mycket lite för grisproducenter trots att man säger sig se ljuset i tunneln. Slakterierna var mycket aktiva och hade stor genomströmning av producenter och övriga.
På teknik inomgårds var det tunt. En hel del för mjölk och nötkött, knappt något för gris.Kanske beroende på att det är LRF-styrt jippo med grisföretagardagar på ELMIA om en månad. Övrig teknik inomgårds saknade många av de större tillverkarna av spannmålsutrustning vilket åtskilliga besökare var irriterade över.
Besöksantalet på mässan under onsdagen var endast något över 3000 människor. Att utställningen, om den skall vara kvar, behöver reformeras är helt klart. I nuvarande form är den endast besöksvärd för de som gillar att se välskötta och fina djur.

Sven Jerpdal

SCAN skapar slaktköer

14 Okt

Vi hör från de flesta slakterier att efterfrågan på vårt svenska fläsk är mycket gott. Undantaget verkar att vara SCAN som har en växande slaktkö hos de svenska producenterna!Varför? Är det återigen problem för SCAN att sälja? Vi har hört om listeriautbrottet på tyskimporterad skinka som SCAN:s dotterbolag Pärssons misslyckats med. Vi vet också att SCAN skickar mycket sida till Polen för skivning och konsumenter funderar om det verkligen är svenskt kött som kommer tillbaka.
Det senaste är att man importerar tusentals finska grisar för slakt i Sverige. Vilka garantier har konsumenterna för att dessa grisar inte hamnar under SCAN-märket? De importerade finska grisarna tar naturligtvis plats i slakterierna där annars SVENSKA grisar borde ha slaktats. Vidare får det effekten att SCAN pressar avräkningspriserna hos leverantörerna.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Sven Jerpdal

Inför proteinbetalning även på foderärtor

9 Okt

För några nummer sedan beskrev jag optimeringen av fodersäd som gav vid handen att för varje %-enhet som proteinhalten ändrar sig så betyder det 5 öre per kg spannmål i skillnad.
Vid optimeringen för foderärtor där maxgränsen 15 % av energin kommer från ärtor blir förhållandet detsamma dvs 5 öre per %-enhet och kg. Vid optimeringen jämfördes ärtor 20,2 % proteininnehåll med ärtor som innehöll 17,2 % protein.
Det är således av största vikt att införa proteinbetalning på alla grödor som går till foder. Idag blir det avdrag på låg rymdvikt för fodersäd.Ett avdrag som vi aldrig ser som köpare av samma spannmål.
I växtodlingsrådgivningen lägger man stor vikt vid proteinhalten i vall och veteodlingen och beräknar ekonomin i detta. Då är det samma sak med foderspannmålen.
Börja med att proteinbetala korn med 5 öre per %-enhet och låt 10 % protein vara utgångspunkten. På ärtor gäller också 5 öre per kg och % med 20 % protein som utgångspunkt.
Som köpare är Du KUND och begär analys på det Du köper och betala därefter.

Köp Svenskt

Sven Jerpdal

LRF jagar bloggare

2 Okt

Läste i ATL att en blogg som brukar finnas i Land.se blir nedstängd. Orsaken är att bloggaren skriver sådant som LRF inte gillar.
Kritiska insändare till Land har alltid fallit för censuren. Det minsta en skribent kritiserar LRF eller de ekonomiska föreningarna har Land eller andra LRF-tidningar alltid refuserat inlägget.
Från LRF anser man sig tydligen fullkomlig. Hade man nu varit det så borde medlemmarna,alltså vi bönder ha det mycket bättre än vad vi har det idag. Det är konstigt att LRF inte vill ha eller tar åt sig kritik från något håll. Beror det på att man tycker att vara bonde skall vara en livsstil?
Min blogg Grisgeneralen anses inte ifrån LRF-håll att vara acceptabel. Därför är det skönt att vara fristående och min blogg kommer i alla fall inte LRF åt.
Vi har ju faktiskt grundlagsskyddad yttrandefrihet än så länge i Sverige.
Leve det fria ordet.

Sven Jerpdal