Arkiv | september, 2015

Investeringsdags?

25 Sep

För halvannan vecka sedan uttalade tre glada grisföretagare att nu är det ”plättar och punsch”,så sätt igång investeringar och expansioner. Rätt eller fel visar sig efteråt. Faktum är att av dessa tre företagarna är två av dem ekologiska. Det är fullt möjligt att det inom ekologiska produktionen finns lönsamhet eftersom marknaden talar om stor brist på ekologiskt griskött.
Då det gäller svensk normalproduktion fattas det ännu c:a 2 kr per kg fläsk till lönsamhet med 4% vinst. Just nu får de flesta hem ungefär 16 kr per kg. I samma ATL skrev också en större smågrisproducent att lönsamheten ännu ej var tillfredsställande, och att såren efter det senaste deceniet ännu ej läkts.
Om du har full lönsamhet på den investering du vill göra, så verkställ. Lämpligare kan vara att se över anläggningarna med underhåll som syftar till att modernisera och effektivisera och som har snabb ”pay-off-tid” max 3-5 år.
För större investeringar som t.ex.nybyggnationer måste du ha längre garantier från t.ex.slakterier eller foderfirmor.Du måste ha någon som du kan lita på.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Hutlös handelsmarginal på fodervete

18 Sep

Då jag under veckan fick för mig att blanda i fodervete till grisarna borde vara en bra sak, både ekonomiskt och för att höja koncentrationsgraden i framförallt fas-1 fodret.
Spannmålsodlaren har ett spotpris på fodervete denna vecka om 98 öre per kilo. Till detta kommer att leverantören får betala såväl frakt,5-10 öre per kg, som övriga avdrag som betyder 3-5 öre per kg. Således får odlaren hem 85 öre per kg fodervete.
Spannmålsköparen tillika grisbonden får ge 1,29 kr per kg samt att ordna frakten själv. Ingen analysgaranti på proteinhalten går att få. Priset fritt grisbonden överstiger 1,35 kr per kg.

Spannmålsfirman gör att handelsmarginalen från spannmålsodlaren till animalieproducenten blir över 50 öre per kg, dvs. över 50% påslag.50 öre per kg vete betyder att fläskpriset bör kompensera med 1,50 kr per kg, vilket marknaden inte tar någon hänsyn till.
Utnyttja ditt läge som kund. Spannmålshandlare som beter så här HUTLÖST måste vara klara över vem som är kund!!

Sven Jerpdal

SCAN förstör sitt varumärke

10 Sep

Under den gångna helgen fick Sverige veta att SCAN-ägda Pärssons tunna skivor sålt tyskt skivat kött som var smittat med listeria. Listeria blir man allvarligt sjuk av och nedsatta personer kan det gå mycket illa för. Att som SCAN säga att kunderna som köpt skräpet skall komma tillbaka med varan är endast en klen tröst. Hur skall kunden göra som redan ätit av det tyska skräpet?
För en tid sedan fick jag även höra att SCAN importerar australiskt nötkött till COOP:s premiumsortiment.
SCAN har ju alltid stått för SVENSK råvara men nu i girighetens namn verkar Göran Holm att göra vilka suspekta affärer som helst.
Jag har hört att flera konsumenter ifrågasätter SCAN:s trovärdighet vad gäller råvaran och dess kvalitet. Om SCAN bränner sitt varumärke så skulle det betyda mycket negativt för svensk produktion. Om konkurensverket idag säger ja till samgåendet mellan KLS-Ugglarp och Dalsjöfors så får vi en ny marknadsledare som förhoppningsvis skall intensifiera sitt arbete för svensk köttproduktion.
Fy skäms SCAN!

Sven Jerpdal

Inför proteinbetalning för foderspannmål

2 Sep

I tisdagens ATL finns rubriken ”Foderpris ljusning i mörkret” med fet stil. Detta är emellertid en sanning med modifikation eftersom proteinhalterna i årets spannmål är betydligt lägre än normalt. Visserligen är kornpriset under skörd 10-15 öre lägre per kg än i fjol men proteinnivåerna drar ner värdet i foderstaten.
Jag lät Lena Classon, pigforsäljare vid Lantmännen, göra en optimering till slaktsvin. Förutsättningarna är kornpris 1 kr per kg oavsett proteinhalt och 4,25 kr per kg för sojamjölet. Det ena kornet innehöll 11% protein och det andra 9% protein.Optimeringen ger vid handen att det proteinsvagare kornet gör att man måste kompensera med protein, i det här fallet med soja, och gör att dessa grisar kostar 22-23 kr mer att föda upp ifrån 30 kg smågris till slakt.
Slutsats; för varje % skillnad i protein så är värdet 5 öre per kg korn. Härav måste en proteinbetalning av fodersäd och foderärtor införas. Enl. uppgift så har proteinhalter i korn om 7% skördats i södra Sverige. Sådan vara har endast användbarhet som bränslekärna.
Än idag hör man spannmålshandlare säga om dålig spannmål ”att spannmålen duger alltid till foder”,vilket säger ganska mycket om personerna som säger så.
Då Du skall köpa foderspannmål så bör Du begära foderanalys och betala därefter.TÄNK PÅ ATT DU ÄR KUNDEN!!

Sven Jerpdal