Arkiv | augusti, 2015

Dalsjöfors visar vägen

27 Aug

I det senaste leveransavtalet som gäller för 2016 så anslår Dalsjöfors en ökad betydelse av samarbetsavtal med oss leverantörer. I avtalet har man tagit bort flera punkter,bl.a. punkten kring hur eventuella tvister skall lösas. Den gamla förhatliga punkten som säger att tvister skall lösas vid skiljedomsförfarande är borta.Hurra!! Detta är ett krav som rests av många och bl.a. vid Jönköpingsmötet för några år sedan. Det följer också vad Percy Barnevik skriver i sin bok,”200 råd till företagare”, hänvisar man till ev skiljedom i ett affärsavtal är det samma sak som att avtalet är nog bra men vi litar inte på Dig.
Vidare säger Cato Gustavsson att Dalsjöfors kommer att lägga i en växel till för att få igång investeringarna inom grisnäringen. Troligtvis gör man något tillsammans med KLS-Ugglarp.Det känns helt rätt och en expansion i branschen kräver att slakten är med på ett aktivt sätt. Det finns inte utrymme för giriga slaktare längre. Avtalsmodeller som industrin har som är långa ramavtal med kontrollpunkter för ev.justeringar i villkoren bör kunna vara bra för alla parter inkl.bankmaffian.

Kanske kan Dalsjöfors-KLS-Ugglarp bli först med att presentera avräkningsnoteringarna en vecka tidigare än nu, så att vi vet vad vi har för pris på de grisar vi säljer redan vid anmälningstillfället. Detta är också ett angeläget spörsmål som många producenter frågar efter.

Sven Jerpdal

Annonser

Slakteriernas prisändringsstrategi

20 Aug

Alla grisföretagare som varit med ett tag vet att då avräkningspriserna ändras är det alltid 20 öre då det är höjningar men 50 öringar och kronor då det gäller sänkningar. Så har det varit sedan 1980 talet. Då jobbade också Danskarna på samma sätt med 20 öringar. Då var den danska kronkursen 1 kr mot den svenska men idag är danska kronan i 1,25 kr per svensk krona. Slutsatsen blir då att de tidigare svenska 20-öringarna bör vara 25-öringar för närvarande. Tittar vi på prisrörelserna i övrigt så är de betydligt större ute i Europa.

Dessutom bör prisinformationen för aktuell vecka komma tidigare, så att vi som anmäler grisar till slakt skall veta vilket pris som gäller för slaktanmälda grisar. Detta var ett enigt krav från Jönköpingsmötet som var för några år sedan.

Fram för rakare affärer inom branschen.

Sven Jerpdal

LRF:s beskyddarverksamhet

14 Aug

Läser i dagens lantbrukstidningar hur LRF återigen skall mobilisera all kraft för mjölkbönderna.Det är bra men det har alltid varit ett förfärligt klemande med mjölkbönder. Historien känns igen och har pågått under lång tid så fort som tillräckligt många mjölkbönder beklagat sig. Den största boven i dramat är utan vidare Åke Hantoft, ordf.för Arla. Han har sålt ut sina medlemmar till övriga Europa. De övriga svenska mejerierna betalar betydligt bättre och låter pengarna stanna i Sverige.

För några år sedan var det jättekris inom svensk grisnäring. Vad gjorde LRF då? Praktiskt taget ingenting av betydelse. Det enda man pekade på var en ökad rådgivning. Åtskilliga grisbönder lämnade sin företag, helt barskrapade och med livslånga skulder. Vissa företag gick även i konkurs. Vår egen branschorganisation SGF var helt förlamad och kunde inte påverka LRF att hjälpa till.

Grisbönder är lika mycket LRF medlemmar som mjölkbönder, så varför gör LRF skillnad?

Sven Jerpdal

Bort med branschgemensamma kostnader

5 Aug

Sedan många år så dras branschgemensamma kostnader ifrån slaktlikviden hos de flesta slakterierna totalt c:a 15 milj kr. Detta är otidsenligt och direkt konkurrensbegränsande hos de branscher som får dessa pengar.
Svenska PIG är en organisation som får bidrag ifrån grisproduktionen med c:a 5 milj kr per år. Till vilken nytta? På det viset så håller vi en orationell verksamhet under armarna och omöjliggör för enskilda som vill starta privatrådgivning. Samma sak gäller Gård&Djurhälsan, tidigare Svenska djurhälsovården. Det är klart svårare för privatpraktiserande veterinärer att starta eget till gagn för grisnäringen. Vidare får Svenskt Kött en del pengar i ovan nämnda avdrag som möjligen kan vara motiverade.

För många år sedan så hade fackföreningen LO ett liknande sätt. Dvs i medlemsavgiften så betalade man automatiskt en slant till det socialdemokratiska partiet. Då det vara alltfler LO-medlemmar som inte var sossar så ändrades avgiften till att bli frivillig och medlemmen själv fick bestämma.

Låt oss grisproducenter var och en bestämma över huruvida vi vill betala dessa avgifter. Dessutom kan jag inte hitta i något leveransavtal för slaktgrisar som medger avdrag på våra avräkningar.
Det är ju t.o.m. frivilligt om man vill vara med i svenska kyrkan.