Arkiv | juli, 2015

Bästa bondekompisen

29 Jul

LRF har inrättat begreppet bondekompis som skall kunna vara själasörjare för kollegor som har det extra jobbigt. Hur skulle det vara om LRF ansträngde sig för att medlemmarna får bättre lönsamhet? Det vore den bästa bondekompisen. Bondenyttan som LRF kan erbjuda är lika med noll på riksplanet medan man lokalt har ett litet berättigande. LRF-kött verkar att vara en organisation helt i LRF:s anda, dvs. helt uddlöst och saknar handlingskraft. LRF -mjölk är samma sak.
Kanske är de franska kollegorna våra bästa bondekompisar. Där gör bönderna uppror p.g.a. för låga producentpriser på främst animalieprodukter. Dessutom kräver man av den franska regeringen att den inhemska produktionen och konsumtionen skall gynnas extra.
När gjorde de svenska bönderna sig hörda på allvar senast? LRF gör ju alltför att tysta ner oss och traktordemonstrationer eller andra aktioner banlyses. Vi kan inte ”tassa i korridorerna” längre.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Vem kommer först till 17 kr?

21 Jul

Vi är inne i en uppåtgående trend vad gäller våra avräkningspriser. Grillköttsförsäljningen har kommit av sig något men går ändå hyggligt.
Med ett extra tillägg har Ginsten passerat 16 kr även om det bara är tillfälligt. Närmast därefter noterar KLS-Ugglarp-Dalsjöfors 15.50. SCAN släpar som vanligt efter. Nu skall vi i rättvisans namn säga att till avräkningsnoteringarna kommer leveranstillägg alltifrån 10 öre till 1kr och 25 öre per kg med SCAN som har de högsta tilläggen. Detta gör att verkligt avräknat pris,efter avdrag för köttbesiktning 19 öre per kg och 8 kr i branschgemensamma kostnader, jämnas ut mellan slakterierna.
Vem kommer först till nödvändiga 17 kr per kg avräknat. Som det ser ut nu så ligger Ginsten bäst till. !7 kr är en psykologiskt viktig gräns för att återfå förtroendet i näringen. Nivån behövs för att befintliga grisföretagare skall kunna göra investeringar för att öka och förbättra produktionen. Många företag går utan att köra för full kapacitet genom att delar av deras anläggningar ligger i malpåse. 17 kr får ses som ett delmål eftersom nybyggnad av anläggningar kräver 18,50 kr per kg fläsk.

Det är av största vikt att våra slakterier lägger i minst en växel till för att ge TYDLIGA besked till oss producenter om framtiden och dessutom verka aktivt för att få upp produktionen i Sverige. Gör vi inget så kommer vi att dö ”sotdöden”.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Grisgeneralen jubilerar

15 Jul

I och med detta inlägg så är det inlägg 200. Mer än 200 personer går in på bloggen och läser varje inlägg. Besök ifrån mer än 40 länder under den tid bloggen har verkat. Därtill lägger vi att ännu fler läser bloggen via Lannhards Grisportalen.
I början då bloggen debuterade fanns det flera som ville se att bloggen försvinna så fort som möjligt. Dessa belackare återfanns ibland slakterifolk. Jag kan ha förståelse för kritiken men sanningar gör ju ont och enskilda personer som omnämnts hade gjort sig förtjänta av att omskrivas i bloggen.Jag har även blivit hotad vad gäller min produktion av grisar.
Jag skriver om saker som kommer till min kännedom som grisproducent och som engagerar mig och då är det bra att rensa tankarna genom att skriva av sig sina funderingar.
Även i fortsättningen kommer jag att finnas som en fri röst i min blogg. Som tur är så är yttrandefriheten en grundlagsskyddad rättighet.
Häng med bloggen även framöver.

Sven Jerpdal

Vem köper dina grisar 2016?

9 Jul

Hur ser affärerna ut nästa år? Det är full fart på kontraktsskrivningarna inför nästa år. Hur tänker då slakterierna? SCAN-agri tecknar i första hand kontrakt med grisproducenter som bjuder så korta transporter som möjligt till sitt slakteri i Kristianstad och därefter ger man sig uppåt i landet. Min tro är då att när SCAN har tecknat den volym som man räknar med att slakta så går man heller inte längre norrut. Dessutom har SCAN åttatimmarsregeln för djurtransport att ta hänsyn till. Då är man i Mälarregionen. Skövde slakteri har deklarerat att man vill öka slakten med hänsyn till sin utbyggnad efter branden. KLS-Ugglarp-Dalsjöfors är som ny marknadsledare i en stark expansionsfas och vill öka slakten. De övriga verkar mer att slå vakt om sin marknadsandel som ofta är lokal.
Kan nu också avräkningspriserna komma upp till runt 17 kr så kommer nog också utökningen av i första hand smågrisproduktionen. För nyproduktion av stallar måste vi nå över 18 kr per kg fläsk.
Konkurrensen om slaktgrisarna närmar sig det läge som man inom nötköttsproduktionen levt med under de senaste åren. Slakterierna vill ju gå med full kapacitet och då kan det ju bli ett visst riv efter slaktgrisar.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal