Arkiv | juni, 2015

Finska smågrisar till Sverige för uppfödning

30 Jun

HK SCAN leker med elden då de har för avsikt att frakta finska smågrisar till slaktsvinsuppfödare i Sverige för uppfödning för att återtransportera grisarna då de uppnått slaktvikt och slakta grisarna i Finland. Hur vettigt är detta? Vi vet att i Finland har man ofta fina grisar med god lunghälsa men man är inte MRSA-fria i Finland.
Risken för smittor till eventuella grannar är uppenbar. Tänk på veterinärer,fodertransporter,hantverkare,kadaverbilar,råttor och katter som springer mellan olika gårdar.etc. Alla dessa är ju potentiella smittbärare.

Om detta tillåts i Sverige så kan det ju i förlängningen innebära att samma förfaringssätt kan uppstå till Danmark. Danska smågrisar till uppfödare i Skåne för att transporteras till Ringstedt i Danmark för slakt.

Kommer berörda myndigheter och sammanslutningar blunda för även detta då vet inte jag hur vi skall se på HELSVENSK Grisproduktion i framtiden.

Sven Jerpdal

Framtiden utan leveranskontrakt?

23 Jun

För många grisföretagare kan det vara aktuellt med att förnya leveransperioden eller t.o.m. byta slakteri till årsskiftet. De flesta kontrakten har avtalat sex månaders uppsägningstid och då kan det vara högst aktuellt med nya affärsförbindelser. Roger Olsson vid Ginsten tycker att de nuvarande kontrakten har tjänat ut sitt syfte. Skall vi då leva utan kontrakt och sälja en här och en där? Vi skulle då få stora avräkningsprisvariationer över året som i sin tur gör att jan-marsproduktion skulle bli ännu olönsammare än vad det är idag och höstslakten kunde ge möjlighet att skära guld med smörkniv.
Grisproduktionen är tämligen hårt styrd av biologi varför variationen endast kan bli marginell om inte en kraftig styrning görs i avtal. Dessutom har produktionen lång ledtid, 11 månader från spermie till fläsk. Marknaden för griskött reagerar mycket snabbare och inte alltid förutsägbart.
Det fanns mycket i de äldre kontrakten som var bra och stimulerade till följsamhet i produktionen.Ex. extra betalning vid överstående resp. tidigarelagd leverans, fulla lass osv. Jag har tidigare beskrivit hur man kan styra rekryteringen av suggor så att det i den planerade produktionen minskar slaktvolymerna på tidpunkter som marknaden vill.
Dessutom finns det så många kontrakt som är illa skrivna att vilken affärsjurist som vill ,kan ifrågasätta kontrakten. Vid tvist så hänvisar de flesta kontrakten till att tvisten skall lösas i skiljdom, vilket är mycket oförmånligt för framförallt grisproducenten. Skiljedom kan inte överklagas och är dyr att starta och rättsskyddförsäkringen gäller ej. Skiljdomsklausulen måste bort!

Se till att Du får ett nytt kontrakt till påseende och ger Dig möjlighet att konsultera affärsjurist innan Du skriver på.

Sven Jerpdal

Kontrollernas kontroll

17 Jun

I torsdags hade vi besök av två irländare som jobbar för kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor ,FVO, som är ett direktorat inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor.Förutom dessa två med tolkar närvarade undertecknad ,vår besättningsveterinär,två länsveterinärer,flera ifrån jordbruksverket och livsmedelsverket. Revisionen pågick i två och en halv intensiva timmar. Irländarna var mycket proffsiga och med falkögon synade vår användning och journalförande av antibiotika. I samband med detta kontrollerades alla berörda instanser som har att utöva tillsynen hos oss. Besättningsveterinärens rapporter till länsveterinären och vidare till jordbruksverket och livsmedelsverket. Många frågor ställdes till parterna utan att framföra några anmärkningar.
Det känns trots allt bra att kontrollen av antibiotikaanvändningen görs inom EU och särskilt i Sverige där vi gärna slår oss för bröstet och framhåller vår restrektiva och välavvägda användning hos oss grisföretagare. Däremot kan man ju alltid fundera över om det behövs så omfattande som detta i fem led och besöket hos oss kostade minst 50000 kr i löner utan att vi som besöksvärdar har erbjudits en enda krona i intrångsersättning.

Trevlig midsommar!

Sven Jerpdal

SGF:s pratjunta fortsätter

9 Jun

För en vecka sedan höll Sveriges Grisföretagare sin årsstämma i Bålsta nära Stockholm. Som vanligt mycket snack och lite verkstad. Det sociala att grisföretagare och representanter för olika företag knutna till grisföretagandet som träffas är inte att förakta. Men varför händer det inget som med kraft för vår näring framåt? En stor fråga som upptar mycket snack är huruvida smågrisuppfödningen skall kunna få fixera suggan i samband med grisningen eller inte. Här går åsikterna kraftigt isär. De som har strikt arbetstid kl 7-16 vill fixera suggorna för att gå hem just kl 16 medan de som jobbar i skift 3 dagar i samband med grisningen tycker att det är bra som det är nu. Eftersom vi i Sverige alltid eftersträvar koncensus i våra beslut så kommer även suggfrågan att hänga i luften tills någon annan bestämmer.

Fram för plånboksfrågor! En mycket konkret fråga är köttbesiktningsavgiften som är till för konsumenten och som uppgår till 19 öre per kg griskött. Dessa pengar som uppgår till 43 milj kr per år skulle betyda mycket för oss. Avgiften skall inte förväxlas med kostnaderna för klassningen och bör transfereras till konsumenten eller med hänsyn till folkhälsa betalas av staten.
Vi måste ha en styrelse i SGF som är handlingskraftig och fristående från LRF och som klarar en fight. Enligt för mig trovärdiga källor så har många medlemmar ledsnat på nuvarande styrelse och säger att styrelsen skall bytas ut 2016.

Det är bråttom för oss att få lönsamhet i vår näring

Sven Jerpdal

Skövde slakteri börjar med travhästsylta

2 Jun

Under den gångna helgen hölls Elitloppet på Solvalla i Stockholm. Det är Sveriges internationellt sett största travhändelse. Som travintresserad var jag naturligtvis fast vid TV:n under söndageftermiddagen. I Elitloppets första uttagningslopp vann Jennifer Tillman på ett skickligt sätt. Då prisutdelningen kom såg jag att Gudruns var sponsor av loppet och vinnande häst fick ett täcke med Gudruns varumärke. Vidare var Gudruns en av huvudsponsorerna för Elitloppet. Detta jippo är naturligtvis långt ifrån gratis. Ägare till Gudruns är som bekant Tommy Ögren som också är huvudägare till Skövde slakteri.Är detta rätt forum för marknadsföring av griskött? I själva verket luktar det mera av vad Skövde slakteris ägare och VD har som privata intressen.
Min reflektion är att Gudruns har överhuvudtaget inte deltagit på någon matmässa i Stockholm på flera år vilket känns fel då enbart matmässan på Älvsjö drar mer än 40000 matintresserade besökare.Hur många matintresserade var det på Solvalla i söndags?

Helgardera i fortsättningen

Sven Jerpdal