Arkiv | maj, 2015

Ny marknadsledare i slakten

26 Maj

Äntligen får vi en marknadsledare värd namnet inom slakten!
Idag har det bekantgjorts att Ugglarp köper en aktiepost i Dalsjöfors Kött AB. Företagen har samarbetat under en tid varför det faller sig naturligt för ett djupare samarbete. Det innebär också att den nya företagsgruppen blir störst på slakt i Sverige. Företagen skall fortsätta att jobba som nu med tillförsel och slakt men i övrigt samordna förädling och försäljning.
Jonas Tunestål, svensk slakts ”comming man”, blir en allt större tillgång för oss inom svenskt kött.
Som grisföretagare räknar vi med att man ligger i topp med avräkningspriser och behåller och utvecklar det goda sätt man har vad gäller anmälan och leveranser av såväl liv- som slaktdjur.
Den tidigare marknadsledaren SCAN fortsätter sin kräftgång och dess skuggföretag SCAN-agri gör ett allt sämre arbete för producenterna. SCAN-agri saknar helt precision och förstår inte hur illa man behandlar sina leverantörer.
Vad händer med de kvarvarande slakterierna, Skövde slakteri, Dahlbergs slakteri och Ginsten? Kanske borde SCAN köpa Skövde slakteri som redan idag har ett betydande samarbete genom slakt av grisar i Skövde. Investeringen efter branden i Skövde framstår ännu mer som ytterst tveksam.

Lycka till KLS-Ugglarp-Dalsjöfors kött!

Sven Jerpdal

Moment 22 råder inom animalieproduktionen

20 Maj

De flesta animalieproducenterna har slagit huvudet i taket vad gäller vidareutveckling av sin produktion. Det krävs investeringar för att kunna gå vidare och bli effektivare.
Då uppmanas vi att gå till banken med våra affärsplaner och kalkyler. Vi behöver nytt kapital eftersom de flesta animalieföretagen har låg soliditet och brist på kapital för investeringar. De flesta banktjänstemännen förstår ofta inte affärsplanerna och vrider och vänder på siffrorna och ser i huvudsak bara risker. Från bankhåll ser man HJÄRNSPÖKEN. Vidare kräver bankerna att företagaren skall visa bättre siffror innan de kan bevilja ytterligare krediter. Eftersom nya krediter är förutsättningen för att lyfta företaget så blir det stopp hos banken. Således gäller moment 22.

Investeringar skall göras i en nedgångsfas så att företaget kan utnyttja uppgången med full kraft när den kommer. Detta vill man inte fatta på bankerna eftersom bonusar till chefer är viktigare. Kanske finns det nya kreditgivare som är beredda att gå in i investeringar i vår animalieproduktion?

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Ställ krav på djurskyddsinspektionen

15 Maj

Här om veckan hade vi ordinarie djurskyddsinspektion. Inspektören underrättade oss några dagar före , som hon skall göra. Där har man möjlighet att säga nej om man inte har tid.
Dagen började med att inspektören med följe totalt 4 personer ,kom för sent med en halvtimme och förklarade det med att länsstyrelsen inte hade uppdaterade register över vårt företag. Inspektören berättade att det var hennes första inspektion och att hon aldrig hade varit i ett grisstall. Genomgången av inspektörens checklista gick bra men sedan gick rundvandringen mycket långsamt. Gasmätningar genomfördes utan anmärkning och djurbeläggning och mått kontrollerades. Ett långt uppehåll gjordes vid en sjukbox där inspektören funderade över om vår och den veterinära bedömningen var rätt. Grisen var svårt halt och förd till sjukbox där vi satte in relevant behandling. Tre dagar senare var grisen helt frisk och äter med god aptit.Inspektionen var avslutad 13.45,men vi hade avsatt tid till kl 12.00.
Vår reflektion är att inspektören måste komma i tid och dessutom tala om hur många man kommer.Att skicka ut helt orutinerade inspektörer borde inte få förekomma, det ger bara upphov till onödiga och alltför elementära frågor. Att inspektören dessutom ifrågasätter veterinära frågor är helt oacceptabelt.
Ställ krav på proffitionell inspektion nästa gång.

Sven Jerpdal

När kommer lönsamheten?

7 Maj

Sedan ett år tillbaka har det talats alltmer om svenskt griskött. Då jag träffar konsumenter så säger de att ” nu går det väl bra för grisuppfödarna”. Det borde vara så. I september 2013 talade jag med Tommy Ögren, ägare till Skövde slakteri, som sa att vi skulle räkna med ett avräkningspris under 2014 på 16 kr per kg med en topp till jul inemot 17 kr. Verkligheten vid Skövde slakteri blev c:a 14,50 kr dvs 10% lägre än vad Tommy sade.
Om vi tittar på balansnoteringen så ligger den på ungefär 50% för närvarande. Balansnoteringen kom till för att få en följsamhet av smågrispriset mot aktuellt fläskpris. Det betyder att smågrisen kostar c:a 50% av aktuell slaktintäkt. Just nu kostar en smågris runt 670 kr fritt levererat och dessa grisar är slaktfärdiga i juli-augusti. Då balansnoteringen lanserades sa man att smågrisen skall kosta 45-48% av slaktintäkten. Om vi då räknar 47% av 670 kr blir avräknat pris 15,65 kr per kg vid 90 kg slaktvikt. Då skall vi veta att avräknat pris ligger 35-50 öre under notering + ev leveranstillägg= 16,05 kr per kg. Kommer det att bli så?
Vi får hoppas att grillsäsongen sätter fart och det verkar som att det har börjat bra för offensiva KLS-Ugglarp och Dalsjöfors medan SCAN och Skövde slakteri sladdar efter.
Jag tror att noteringen måste upp över 17 kr per kg för att få igång investeringar i grisnäringen och full lönsamhet vid nybyggnation ligger vid nivån över 18,50 kr per kg.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal