Arkiv | april, 2015

SCAN klantar sig igen

28 Apr

Det finns inte många slakterier som man får höra så mycket om som SCAN. Från SCAN:s sida säger man att det inte finns några slaktköer men från uppfödare och åkare kommer en annan bild. I Mellansverige är det åtskilliga som har både 2 och 3 veckors överstående slaktgrisar. Från en åkare hörde jag att han hade lastat fullt lass med slaktsvin som hade en medelvikt på över 140 kg levande vikt som skulle till SCAN:s slakteri.
På smågrissidan uppger man att det är brist men även där händer det konstiga saker. Flera bönder rapporterar att de har tagit upp till fyra veckor att fylla en 400-avdelning en annan bonde rapporterar att han har fått mer än 100 smågrisar för mycket till en avdelning. Hur skall smågrisköparen göra då alla inom branschen vet att vi av många skäl skall jobba med all in -all out.
Detta visar återigen hur klantigt och oproffitionellt herrar Lithell och Nihlén jobbar. Det verkar som man helt och hållet släppt allt ansvar till chaufförerna som är kunniga att köra lastbil och inget annat, smittskydd och grisproduktion har man inga insikter i.
I den gångna helgen bestämde jag att grilla. Jag köpte SCAN:s grillskiva som jag hade goda erfarenheter av sedan i fjol. Ack vilken besvikelse beroende på ojämn köttkvalité, med många sega köttbitar som var helt oputsade från slamsor och senor. Dessutom hade man lagt i flera småbitar som var av kallopsstorlek .INTE KÖPVÄRT!!
Kan inte SCAN bättre än så här finns det fog för att hålla med de som tvivlar.

Trevlig Valborg

Sven Jerpdal

Ännu mera pålagor

23 Apr

I fredags var jag på en sammankomst som det nya Gård& Djurhälsa höll vid Brunnby Västerås. Carl-Johan Ehlorsson talade förtjänstfullt och pragmatiskt om stallmiljön och dess betydelse för infektionssjukdomar. Ingvar Eriksson hade räknat på vad vissa luftvägssjukdomar kan kosta i pengar. Uppemot 80 kr per gris i omgången kan det betyda. Petra Lindblad beskrev läget i de olika Win-Pig programen för resultatuppföljning.

Sedan kom programpunkten ”smittsäkrad besättning gris” framfört av Frida Karlsson. Hon berättade att detta nya program var frivilligt och vid hennes genomgång framgick det att nästan ingen grisbesättning i Sverige klarar detta utan betydande ombyggnader och ändrade skötselprogram. Allting skall göras så sterilt som möjligt ex. tvätta och sprita händerna mellan varje avdelning man går in i, hantverkare som kommer skall man tillhandahålla arbetskläder till samt desinficera deras verktyg etc.Vidare skall man ha olika körvägar för fordon som kommer till anläggningen så att fordonen inte kan korsa varandras körvägar. Dessutom skall ännu en gång kontrolleras sådant som lännsstyrelsen,kommunen och certifieringsorganisationerna gör. Hur många kontrollanter behöver vi?

Allt detta kostar stora pengar i form av eget arbete, investeringar och avgifter. Till den eller de ljushuvuden som kommit på detta så finns det bara en sak att göra ”Lägg ner dylika tilltag” tills vi får lönsamhet i vår näring. Man kan inte lugga en flintskallig.

Sven Jerpdal

Förklara krig mot APP!

16 Apr

APP är en svår lungsjukdom som kan drabba våra grisar. Det är således inte frågan om dessa APPar som finns i våra mobiltelefoner. Vi tycker att det är viktigt att vi har MRSA och Salmonellafria grisar i våra stallar och det är för konsumenterna. APP-fria grisar är till för våra grisar.

Alltfler grisbesättningar framför allt slaktgrisar drabbas av denna sjukdom. Den triggas av olika typer av stress framförallt kring hantering , vägning, slaktstämpling och kan inom ett dygn efter stressen bryta ut. Smittämnet actinobaccilus aktiveras och utsöndrar ett gift som gör djuren sjuka och i många fall uppträder dödsfall. De döda grisarna blir blå över bröstkogen. Vidare tappar grisarna aptiten. Vad gäller utfodringen måste den mer än halveras för att undvika fodersnusk och i enskilda fall behandlas grisarna med någon antibiotika. Kontakta ALLTID din veterinär! Inför slakt och slakttransport bör du kontakta slakteriet för att få så kort tid som möjligt från utlastning till slakt.

Det måste även tas krafttag förebyggande. Ett rengörings och desinficeringsprogram måste göras i våra stallar. Dessutom skall ett vaccinationsprogram genomföras strikt i ett halvår per besättning. Smågrisarna vaccineras före insättning i slaktsvinsstallet och där kompletteras det med ytterligare en vaccination 2-3 veckor efter insättningen.

Sven Jerpdal

Vem bör betala offentliga köttkontrollavgiften?

9 Apr

Som företagare har vi fått vänja oss vid att våra leverantörer från tid till annan höjer sina priser mot oss.Det heter ofta ” p.g.a. framförliggande kostnader som vi inte råder över, ser vi oss nödsakade att höja våra priser med si och så mycket”.
Hur är det inom grisproduktionen? Alla tillkommande kostnader + frakt läggs på livdjuren. Då vi säljer dessa till slakt får vi ännu en gång avdrag för det ena och det andra. Det är branschgemensamma kostnader som bl.a. går till Svenskt Kött och en klassningsavgift. Dessutom tar man ut en offentlig kontrollavgift för köttet om 19 öre per kg slaktat kött. Varför skall det drabba leverantören då detta är till för köparen och slutligen konsumenten som ger god livsmedelssäkerhet och garanterat bra kvalitet. Om inte konsumenten skall betala avgiften så får väl Åsa Romson göra det. Det är stora pengar vi talar om för oss producenter 2,5 milj grisar á 88 kg = 42 milj kr per år som borde vara i våra kassor.
Varför tar inte SGF och det likaledes sovande LRF-kött tag i denna fråga?
Nu verkar det som att vårbruket drar igång i Mälardalen.

Sven Jerpdal

Fyll på varumärket

3 Apr

Varumärket Svenskt kött har slagit igenom i handeln och används positivt. De flesta slakterierna och charkföretagen har även tagit till sig varumärket. Det finns fortfarande företag som är för snåla och inte använder märket.Se till att det blir ändring på det.

Djuruppfödarna är ju grunden till märket men verkar anonymt. Det måste vi ändra på! Alla djuruppfödare i Sverige bör ha en skylt eller flagga vid sina anläggningar där det framgår att ”här växer svenskt kött”. Även dekaler till våra bilar vore bra. Det vore bra om ”Svenskt Kött” tog fram materialet och låter slakterierna distribuera via sina djurtransportörer till oss djurbönder. Marknadsföring måste få kosta pengar.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Glad Påsk

Sven Jerpdal