Arkiv | mars, 2015

Prisa den som prisas bör

27 Mar

Hushållningssälskapet i Uppland utser grisbonden Jonas Sandgren till årets bonde! I Norrtälje tidning säger Jonas att han brinner för grisproduktion. I dagens Land läser vi att samme Jonas lägger ner hela sin grisproduktion efter en djup konflikt med först SCAN senare Skövde slakteri. Det är inte första gången som Lithell och hans hejdukar behandlar leverantörer illa. Samma hushållningssällskap utsåg en kvinna för några år sedan till årets bonde. Hon kallar sig för ekologisk bonde och jag vet ingen i södra Uppland som har så mycket tistlar på sina åkrar som hon. Vilka parametrar går de i Upplands hushållningssällskap efter? Saknar man helt kunskap om bönderna inom sitt område? Grisgeneralen kan denna vecka jubilera med att ha passerat 40000 besök på sin blogg med hittills 184 inlägg. Bloggen har besök från ett fyrtiotal länder och startades i dec.2011. Dessutom vet jag att kanske ännu fler läser bloggen på Lannhards grisportal. Jag uppfattas ibland som väl mycket kritiserande, men dessa har gjort rätt för det och sanningen gör ibland ont. I fortsättningen blir det mera, framförallt om banker och dess många gånger urvidriga och okunniga behandling av oss kunder. Sven Jerpdal

Håll Svensk-Köttgrytan kokande

20 Mar

Vi kan glädja oss åt att vår inhemska produktion av kött går bättre. Men än är det långt kvar till break-even-Point för grisköttet. Svensk-köttmärket har fått ett bra genomslag i marknaden. Men alla varumärken måste underhållas genom att hela tiden fylla på med nyheter av alla dess slag. Det gäller det som vi bönder står för med vår produktion men även info kring köttindustrin och fortsatta recept och användningsområden. Ett bra exempel är hur ICA med sin ICA-Stig hela tiden fyller på med nytt.

Vi kan inte slå oss för bröstet och tro att denna positiva medvind vi har nu varar för evigt. Jag vet att organisationen Svenskt Kött arbetar bra numera men dessvärre är det brist på pengar för att fortsätta framåt. LRF, slakten och vi alla måste se till att den positiva marknadsföringen kan fortsätta. Vi måste tänka som Frälsningsarmén ”Håll grytan kokande”

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Sven Jerpdal

Foderkostnaderna drar iväg

11 Mar

Sedan årsskiftet har foderpriserna gått upp med nästan 20%. Det är framförallt fodersäden som har dragit iväg med mer än 20%. Soja priset håller sig fortsatt på en relativt hög nivå trots nedgångar på Chicago-börsen.Premixen har också ökat en del. En stor påverkan är den kraftiga dollarförstärkningen under senhöst och vinter 2015.
Dessa kostnadshöjningar betyder att grisar som slaktas under försommaren måste betalas med 1 kr per kg griskött mer för att kompensera foderprishöjningarna. Kommer vi att få det? Ett av frågetecknen är eurons utveckling som gått ner med 50 öre under kort tid. Ännu en känslig nivå är enligt ekonomisk press 9 kr. Under den gränsen tvingas antagligen riksbanken till nya åtgärder. Ett annat frågetecken är om vi får god fart på grillsäsongen redan till påsk.
Det är bråttom med lönsamhetsförbättringar för vår näring och break-even nivån för nyinvesteringar i grisstallar ligger på 19 kr per kg fläsk. När kommer vi dit?

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Suggorna på tapeten igen

3 Mar

Mot bakgrund av att statistiken säger att vi har bland den högsta spädgrisdödligheten i Europa så har ännu en debatt kommit igång. Många uppfödare vill få möjligheten att fixera suggan 3-5 dagar runt grisningen och skulle därmed få ner spädgrisdödligheten. I alla våra konkurrentländer har man suggan helt fixerad under grisning och digivningstiden samt många länder fixerar även suggorna under sintid och dräktighetstid.En cykel från grisning till grisning är c:a 140-165 dygn beroende på vilket land vi talar om. I Sverige tycker många att 3-5 dagar i en sådan cykel är acceptabel med hänsyn till så många spädgrisliv man räddar.
I Danmark så är suggorna helt fixerade och där slår man ihjäl övertaliga och för små grisar. Lägger vi ihop danskarnas normala spädgrisdödlighet med de grisar man slår ihjäl så är jag säker på att denna dödlighet med råge överträffar den svenska. I Sverige är uppfattningarna olika hos uppfödare. Jag vet att skickliga smågrisuppfödare med lösgående suggor har produktionsresultat som ligger runt 30 smågrisar per sugga och år medan andra fortfarande bara kommer upp till 22.Troligen är detta helt och hållet en managementfråga.
Vad värre är så har vi ett antal mer eller mindre kvalificerade tyckare,likt en fotbollspublik där de bästa spelarna sitter på läktaren, som sannolikt aldrig ens jobbat i ett grisstall gör uttalanden både i press radio och TV. Bespara oss dessa självutnämnda ”experter”.

Sven Jerpdal