Arkiv | januari, 2015

Griskrisen långt ifrån över

24 Jan

Vi upplever många positiva signaler inom vår näring för närvarande. Det svenska köttet har fått en central roll i de flesta butiker och efterfrågan är bättre i början av detta år mot ifjol. MRSA-testerna i våra avelsbesättningarna konstaterade att vi är MRSA-fria i Sverige. Vi har många fördelar som äntligen börjar komma till sin rätt. Vi måste slå vakt om det vi uppnått och ingen i grisledet får göra bort sig genom att tumma på våra Sverige-unika regler.
Emellertid så är det alltför många grisföretagare som brottas med gamla skulder och dålig lönsamhet. Det vet jag eftersom min blogg besöks av många som vill läsa om konkurs, bankproblem etc. Dessutom är det några grisföretagare som har ringt mig och berättat om sina besvärliga lägen och beskrivit hur vrånga och okunniga många av bankernas, många gånger inkompetenta, lantbruksansvariga är.
Även om vi kommer att kunna få upp fläskpriset mot 16 kr per kg i år så är det fortfarande bara konstgjord andning på grisproduktionen. Om vi skall få igång en välbehövlig nyinvestering i produktionen så krävs 19 kr per kg för full företagsekonomisk lönsamhet. Detta stämmer med kompendiet ”Rätt pris på svensk gris” som SGF arbetade fram 2010. Dessutom måste våra slakterier göra sitt yttersta för att få upp priserna. Det har ju även att göra med att slakterierna måste trygga sin tillförsel av slaktdjur.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Effektivisering med förhinder

13 Jan

Alla företagare vet att vi behöver bli effektivare och det gäller alltid. Grisproduktionen är inget undantag. I slaktsvinsledet har vi en god internationell konkurrenskraft medan smågrisledet släpar efter.
Avelsstatusen hos nyare suggor ger klart högre antal födda smågrisar och med god skötsel så finns förutsättningarna för duktiga grisproducenter att kunna öka antalet producerade smågrisar per sugga.
En producent som jag har träffat säger att man har ökat antal producerade smågrisar med tre st per sugga och år.Denna förbättring ger vid 300 suggor hela 900 fler smågrisar per år. Det är här problemen kommer. Slakteriet som man har kontraktet med anser att denna produktionsökning finns det inget kontrakt för och vill inte ha smågrisarna!! Samtidigt vet vi att samma slakteri har producenter som står med tomma slaktsvinsstallar. Vad ger detta för signaler?? Jag kanske inte vill säga vilket slakteri det är frågan om men Torbjörn Lithell känner till slakteriet.

SKÄRPNING!!

Sven Jerpdal

Vems köttbullar är bäst?

7 Jan

Nyligen gjordes en smaktest på köttbullar som redovisades i tidningen Allers. Det är en smakpanel om 6 personer som avsmakat 7 olika fabrikat av färdiglagade köttbullar.
Bäst ansåg man att SCAN:s rapsköttbullar var. Priset är c:a 82 kr per kg. På delad andraplats kom Mamma SCAN:s och COOP:s köttbullar. De kostar 57 resp 52 kr. COOP:s ansågs vara ett bra köp.
På tredje plats kom ICA basic, Garant och Eldorado för 33, 54 resp. 39 kr per kg. Ica basic ansågs prisvärt. På jumboplats kom Enebackens för 33 kr per kg. Omdömet för Enebackens var föga smickrande och kanske kan ersättas med att köpa wellpapp?
Det enda vi säkert vet är att SCAN:s varor innehåller enbart svenskt kött. Vad övriga köttbullar har för ursprung får vi antagligen fråga efter i livsmedelsbutiken. Vi kan antagligen utgå ifrån att de billigaste köttbullarna innehåller uteslutande importkött av mycket låg kvalitet.

Svenskt kött ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

ATL vingklipps

1 Jan

Enligt beslut i LRF media kommer redaktionen för ATL i Malmö att läggas ned. Detta är att beteckna som helgerån på den tidning som är mest på hugg av lantbrukspressen. ATL finns alltid på plats där det händer något. Man uppdaterar senaste nytt snabbast av alla lantbrukstidningar. En alert hemsida och en papperstidning som kommer 2 gånger i veckan. Att man hittills funnits i Malmö har varit mycket bra eftersom man agerat något så när fristående från LRF-flum och trots allt händer det mest inom svenskt jordbruk i den södra delen av Sverige. Flytten av ATL redaktionen måste stoppas så att klåfingriga byråkrater i LRF media kan ägna sig åt att göra Land bättre.
Att som LRF media vill toppstyra även ATL och inlemma tidningen till Land och andra tidningar känns som läsare och prenumerant som ett övergrepp. För övrigt kan man säga om Land att allmändelen även kallad ”stick och virkdelen” är så dålig att den måste läggas ned.Innehållet under det senaste året håller så låg kvalitet att det hör hemma på sophögen.

I hopp om en bra lantbrukspress vill jag tillönska

ETT GOTT NYTT ÅR 2015

Sven Jerpdal