Arkiv | december, 2014

Land sorterar människor

25 Dec

I senaste numret av Land lantbruk kan vi läsa en lista över 50 personer som utmärkt sig inom svenskt lantbruk. Listan är att beteckna som en rankinglista.
På första plats finns Bo Algers veterinär och professor som framställs som grisnäringens frälsare, apropå Julen. För några år sedan svartmålade han svensk grishållning så att det var klart negativt för lönsamheten. Vid den tidpunkten var han illa sedd även inom veterinärkoren. Numera är Algers professor emeritus som tur är. Emeritus betyder enl.Leif G W förbrukad.
På andra plats finner vi Anders Borg eftersom han dömde ut hela jordbruksnäringen inför framtiden. Han vill ha oss som parkarbetare där bl.a. han kan bedriva jakt och andra förlustelser. Som tur är så är även Anders emeritus.
På tredje plats har vi den som verkligen bör hyllas. Nämligen Sture Johansson, LRF-bas i Mälardalen, som verkligen står oss bönder nära genom att alltid finnas till hands. Dessutom gjorde Sture en jätteinsats då han var med och organiserade bönderna i kampen mot den stora skogsbranden i Västmanland.
I övrigt finns det endast 8 bönder med på listan som egentligen är de verkliga hjältarna.
Den här typen av journalistik hör hemma i skvallerpress, så de som skrivit denna rappakalja borde se sig om efter annat jobb.
Grisgeneralen önskar sina läsare en god fortsättning på julen.

Sven Jerpdal

Bästa julskinkan

18 Dec

Julen är nära och det är högtryck för julmaten och framförallt julskinkan. Dessbättre är absolut övervägande delen svenskproducerad till priser från 69 kr till 179 kr per kilo. Varianterna är så många att man funderar på om det är nödvändigt med så många sorter. Det är rå, rimmad, kokt, rökt, griljerad, raps, ekologisk m.m. Dessutom skrivs det spaltmeter om denna företeelse. Läser man vad matskribenterna framhåller så är det mest uppfödningssätt där det skall vara certifierat på alla möjliga sätt och vara klimatsmart. Däremot skriver dessa mycket lite om kött- och ätkvalité och uttalar sig inte om hur det smakar. Kockarnas artiklar däremot Beskriver kvalitetsfrågor och framhåller vad dessa tycker är bra och gott. Därutöver får du som läsare bra tips på tillagning och spännande tillbehör.

Bästa skinkan för andra året i rad är SCAN:s rapsskinka som blev korad vid chark-SM för halvannan månad sedan. Omnämnande i Mälarregionen är Nibble gårdsskinka som också är en fin produkt som vinner alltmer förtroende. Överlag är de flesta fabrikaten av julskinka en bra produkt som Du kan känna svensk trygghet i.
Svensk mat ger jobb och GOD JUL i Sverige.

Sven Jerpdal

Så blir 2015?

11 Dec

Detta år började med turbulens och många grisar såldes på export till alltför dåliga priser. Vissa slakterier behövde rädda sitt eget skinn varför det var turbulent kring leveransavtal och gott om smågrisar omkring nyår 2013-14.Under våren fick vi draghjälp av negativ press runt danskt och tyskt griskött. Detta förstärktes under sommaren och hösten. Ica klev fram och tog sig an svenskt färskt kött i likhet med vad City Gross och Lidl redan gjort. Svensk-kött-märket har kommit i ropet och stärkt sina positioner.

2015 börjar stabilt med en högre prisnivå än för ett år sedan samt att förtroendet för svenskt kött är betydligt starkare än förra årets början. Vi kommer med all sannolikhet att bli attackerade av importkött och då visar det sig hur starka vi egentligen är. Om Ukrainakrisen slutar så blir det stabilare på Europamarknaden. Det finns goda förutsättningar för högre avräkningspriser i år, främst beroende på att första halvåret blir starkt. Foderkostnaderna ser lovande ut, med minst 30 öre lägre spannmålspris och 15-20% lägre sojapris. Dessa komponenter tillsammans gör att lönsamheten per gris bör öka med minst 50 kr för såväl smågrisled som slaktgrisled. Detta kanske leder till att investeringsviljan återvänder till grisnäringen. Problemet då kan vara bankerna. Norr om Mälaren är de traditionella lantbruksbankerna,Swedbank,LF bank och Landshypotek skitskraja att låna ut till animalieproduktion beroende på hariga och okunniga s.k. lantbruksansvariga banktjänstemän.

Lycka till inför 2015

Sven Jerpdal

Bankernas ovilja

2 Dec

Vi hör från flera håll att vi skall gå till banken för att förbättra våra lånevillkor. Det är tyvärr lättare sagt än gjort. På många banker är man direkt ogin. Det är alltför många som betalar alldeles för mycket för framförallt topplån. Och topplånen har blivit större p.g.a. att bankerna sänkt gränsen för bottenlånetak. Mer driftskapital behövs också beroende på att vi har haft dålig lönsamhet och inte minst att slakterierna under de senaste åren dröjer ytterligare en vecka med avräkningarna.
Räntorna är uppe på nivåer om 6-7% för de som sitter hårdast till. Bankerna vill absolut inte sänka räntor. Här ett exempel på regler som man har infört utan att informera kunderna. Om du drar över med en låneavi, om det så gäller 50 kr, i 10 dagar eller mer så vill man inte göra dina villkor bättre förrän att du under nästkommande 12 månader visar att du kan sköta dig. Från bankhåll är man mycket uppfinningsrik för att slippa att ge dig bättre villkor. Lägger man därtill många nya bankmedarbetare som knappt kan hantera en miniräknare så är läget svårt.
Den bästa räntan jag hittills har hört är 1,6% på ett treårigt bottenlån. Lånenivåer på 1.8-2,0% på rörliga upp till 5 åriga får anses vara bra. Driftskapitalet måste ner till under 4%. Volym spelar roll dvs. mera lån ger högre rabatt.

Ta med dig en tiger till banken.

Sven Jerpdal