Arkiv | november, 2014

Ännu en paraplyorganisation

25 Nov

Den 5 november bildades köttföretagen bestående av fem hittills fristående organisationer. Genetikbolaget Avelspolen köper Scan-ägda konkurrenten QG och därmed är det upplagt för monopol. Svenska Djurhälsovården skall ingå liksom Svenska Pig och Taurus med rådgivning. Svenskt Kött skall dessutom ingå som lobbyorganisation. Alla dessa organisationer skall ha med sig sina nuvarande chefer och underordnas Hans Agné som koncernchef.
Detta påminner om ett konglomerat med förebild Swedish Meats. Det vet vi ju hur det gick! Ett av de största felen där var att trots att man var en koncern så fungerade man inte som en sådan. Varje chef hade sitt fögderi och arbetade artistiskt.dvs.man gjorde det man trodde var bra för stunden. Ett beprövat knep som gjorts vid en del sammanslagningar har varit att göra rockad på chefer och nyckelpersoner mellan de olika ursprungsföretagen.
Lägger vi därtill att man skall samla alla djurslagen under samma paraply så blir konfrontationerna många. Grisuppfödare och fåruppfödare brukar inte ha så mycket gemensamt och nötsidan är ju fortfarande kvar till stor del i Växa Sverige.
Vem är ingenjören till detta expriment?

Sven Jerpdal

Vill Espert avveckla SGF?

18 Nov

I senaste numret av Land uttalar sig Mathias Espert att vi borde bli hälften så många grisföretagare i Sverige framöver. Vad Mathias än säger så är hans koppling som styrelseledamot i SGF odiskutabel och framstår som tveeggad.
Det är en hel del som jag kan hålla med om. Blir vi hälften så många men med oförändrad produktion så skulle antagligen förhållandet till våra slakterier bli mer affärsmässigt. Detta scenario ger inga funderingar på export av griskött.
Mathias anser att fläskpriset just nu är gott nog för nyinvesteringar. Då tror jag att han räknar fel. Verkligheten är att med dagens nybyggnadskostnader och full förräntning och normala avskrivningar samt 4% vinst kräver 2-3 kr högre fläskpris. Orsakerna till att investeringarna uteblir är förutom otillräcklig lönsamhet vissa slakteriers dåliga behandling av sina leverantörer och bankernas avsaknad att tro på animalieproduktion i Sverige. Jag vill påminna om SCAN:s dåliga affärsmoral för ett år sedan och det senaste året vid Skövde slakteri som varit under all kritik.Dessa omständigheter gör att vi grisföretagare tänker mer än en gång före ev.investeringar som skall vara i 20 år eller mer.

Var rädd om ”Svensk-kött-märket”

Sven Jerpdal

Svenskt Kött ratar matmässan

11 Nov

I den gångna helgen var det den traditionella matmässan i Stockholm. Den var som vanligt välbesökt. Mässan har utvecklats alltmer mot att vara en vin och spritmässa. För mathantverket stod många duktiga mindre producenter varav många från Norrland. Våra slakterier och större mejerier saknades helt. Allt om Mat:s mitt kök stod för ett antal demonstrationer med matlagning av kända kockar.
Det är anmärkningsvärt att Ögrenägda Gudruns inte fanns med på sin hemmaplan. Vad värre är så saknades Svenskt Kött. Det är tjänstefel att under pågående goodwillkampanj så finns inte Svenskt Kött med på mässan. Skall man lyckas med sitt budskap till svenska konsumenter så måste man synas så mycket som möjligt och allra helst på en så här stor mässa. Har Svenskt Kött slagit sig till ro?
Lantmännen med sitt produktsortiment verkar helt och hållet tycka att mässor av detta slag är onödiga.
En del utställare tycker att kostnaderna för mässan är för hög, men marknadsföring måste få kosta pengar.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Skövde slakteri ifrågasätter sina kollegor.

4 Nov

I en skrivelse av den 23 oktober från Skövde slakteri till grisproducenterna vill man stressa fram nästa års leveransavtal. Skrivelsen är undertecknad av Ove Konradsson och Caroline Germer-Rehn. Ove framhåller hur ”Skövde/Gudruns har ett väl fungerade ledarskap”. Ett ledarskap som närmast är att beteckna som diktatoriskt gentemot leverantörer,personal och underentreprenörer.
Vidare ifrågasätter Ove hur vissa konkurrenter som skall expandera skall klara av sin ekonomi. Sanningen är den att Skövde slakteri är på väg att tappa en betydande del av sina leverantörer p.g.a. dåligt bemötande från framförallt Ove och dessutom ligger utbetalt per kg griskött c:a 3-4% lägre än de bästa slakterierna i Sverige. Med en stor förlust under året och den olycksaliga branden så får Skövde slakteri några tuffa år framöver. Att man sedan tänkt sig att maximera antal slaktade grisar till 250000 st gör att kostnaderna per kg slakt ökar och slakteriet får därmed sämre betalningsförmåga.
Slakteriet har klara ledningsproblem och ser man till Ove Konradssons CV så vill jag bara peka på Hjordnäramejeriet. Ove var VD där och ett femtiotal lantbrukare satsade stora pengar i detta mejeriprojekt. Ganska snart körde Ove mejeriet i botten och de lantbrukare som var delägare förlorade en betydande summa pengar. Även om Ove borde ha lärt sig en del av denna ”kullerbytta” så är det omöjligt att tro på honom som framtidens ledare för Skövde slakteri.

Sven Jerpdal