Arkiv | oktober, 2014

Pärssons vilseleder också

28 Okt

Vid ett besök i en av ICA-butikerna på Folkungagatan i Stockholm fanns Pärssons pålägg. Ett av lite högre kvalitet som var märkt med Svenskköttmärket. Bredvid låga andra Pärssons tunna skivor till ett lägre pris som saknade svenskmärkning. Vi var tvungna att fråga personalen om de kunde läsa för oss på paketen och försöka ta reda på ursprunget för köttråvaran. Med stor möda kunde en yngre vänlig flicka tala om att det stod att köttets ursprung var Tyskland/Finland. Hur skall det tolkas? Är det tysk gris slaktad i Finland eller tvärtom? Det största problemet är att den vetgirige konsumenten måste ha bästa Sherlok Holmes-förstoringsglaset för att kunna läsa på paketen. Pärsons är ju dessutom ett SCAN-företag!

Pärsons,Gudruns och Dafgårds är lika goda kålsupare allihop. Troligtvis finns det fler företag som har satt vilseledning i system. Hur blir det med julskinkorna?

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Bondfångeri

21 Okt

Förr var det mycket vanligt att man inom slakten sysslade med bondfångeri dvs. man utlovade ljusa framtidsutsikter som aldrig infriades i syfte att kunna köpa billiga slaktdjur.Det är mera sällan nu för tiden men det förekommer.
En episod som hände i fjol var att då vi skulle återstarta gamla Upppiganläggningen så ville vi producera för Skövde slakteri som vi har haft goda erfarenheter av tidigare. Jag tog kontakt med Tommy Ögren och han menade att vi skulle kunna räkna med 16 kr som medelpris för 2014. Dessutom sa han att priset skulle vara 16,50 kr under sommaren 2014 för att närma sig 17 kr framåt jul. Alla vet ju hur det blivit. Skövde når ju knappt upp till 14,50 kr utbetalt per kg fläsk för 2014 som helhet.
Historien verkar att upprepa sig. För halvannan månad sedan så uttalade sig vd Ove Konradsson att det skulle bli svårt att försvara någon högre prisnivå resten av året och räkna med en sänkning efter jul om minst 50 öre. I senaste info från Skövde slakteri är tongångarna annorlunda,det ljusnar. Kan det vara en omsvängning p.g.a.att slakteriet är på väg att missa minst 20% av slaktgrisarna eller återigen är det en ny sväng av BONDFÅNGERI?

Sven Jerpdal

Grisframtiden?

14 Okt

För tio dagar sedan gick en s.k. framtidsdag för grisproduktion av stapeln på Alnarp. Om jag förstår är det vad som kommit fram efter griskrismötet i februari år. Då skulle man ”skyndsamt” utreda förutsättningarna för vår grisproduktion av idag och framöver. Det är synnerligen dåligt av de som utsågs i de olika kommitéerna att ha så här länge göra och dessutom presentera så klent resultat.
Från Jordbruksverket lade man fram förslag till lindringar i L 100 dvs djurskyddet i våra byggsystem. Det gäller främst minskade ytor för suggor som skall ge lägre byggkostnader och minskad arbetstid i smågrisproduktionen. Vad skall befintlig produktion ha för nytta av detta då vi redan är fastbyggda i ett gammalt system. Det nya gäller ju enbart vid nybyggnad och hur många går i nybyggnadstankar?
Kapitalförsörjning berör man inte. Det är den helt avgörande frågan för framtida utbyggnad. Troligtvis är det ingen som begriper ekonomi och finansiering i kommitén?
De marknadsbefrämjande åtgärderna lyser också med sin frånvaro. Antingen har man glömt sitt grunduppdrag eller saknas kunskap även här. Vi kan inte låta marknadskrafterna ensamma sköta vår framtid. Det behövs verkligen seriös konsumentupplysning om matkvalité och antibiotikaresistens som måste skötas av livsmedelsverk och SVA.
I våras lovade LRF-kött att fortlöpande informera om sin verksamhet och nytta denna nya sektion skall göra. Har verksamheten upphört eller ska den det? En förening som verkar föra en alltmer tynande tillvaro är Sveriges Grisföretagare ,SGF, som bör avvecklas.

Med hopp om framtiden

Sven Jerpdal

Svensk normalgris bättre än Italiensk kravgris

7 Okt

I förra veckan hade jag förmånen att få höra ett föredrag från SVA där man jämfört konventionella grisar med ekologiska grisar i fem europeiska länder. Det man jämfört var antibiotikaresistens hos grisar. Länderna var Sverige,Danmark,Frankrike,Tjeckien och Italien. I samtliga länder var antibiotikaresistensen högre hos konventionella grisar mot ekologiska. Bästa läget var det som väntat i Sverige och sämst i Italien. De ekologiska grisarna i Italien hade betydligt sämre värden än de konventionella i Sverige. Det betyder att ohämmat välja ekologiskt oavsett ursprungsland är fel väg.
I samma undersökning jämförde man slakthygien i Sverige,Danmark och Frankrike. Mätningen gick till så att man mätte förekomsten av colibakterier på utsidan om slaktkroppen. Dessa bakterier härrör från mag och tarminnehåll. Även här var Sverige bäst före Danmark och skyhögt sämre var Frankrike. Vi skall vara stolta över våra mycket duktiga slaktare och all hantering runt detta.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal