Arkiv | september, 2014

Fram för Svenskköttmärket

30 Sep

Vi köttproducenter bidrar med stora pengar till Svenskt Kött som ger ut svensk-kött-märket. Ute i handeln anser jag att användningen borde öka. ICA som gått över till svenskt färskt kött använder det genomgående, vilket är jättebra. Sedan finns det slaktare som det är lite si och så med. Lövsta kött som genom sitt charkföretag Andersson&Tillman tidigare använde märket gick över till att märka sitt kött med en pytteliten svensk flagga i hörnet på etiketten på köttpaketen. Man har tagit sitt förnuft tillfånga och efter påpekanden går man tillbaka till svensk-kött-märket.
Vad gäller Ögren-ägda Gudruns i Stockholm är läget annorlunda. På det styckade köttet använder man märket men på korv är det lite sämre. Gudrun är ett välkänt varumärke i Stockholm. Man tillverkar en korv med det lokala namnet Munsökorv. Denna korv hade för något år sedan svensk-märkning men numera saknas märkningen p.g.a. att man blandar i importerad köttråvara, Den mest välkända svenska falukorven har Gudruns blandat i importkött och hittat på ett nytt märke som vid hastigt påseende kan ge en känsla av att vara helsvensk. Märket är litet runt gult med blå bård.
Gudruns och Sohlbergs borde hålla sig för goda för att blanda upp sina välkända varumärken med importerad köttråvara. Samtidigt klagar man på Ögren ägda Skövde Slakteri AB över att inte bli av med sin egen köttråvara. Svårt att förstå logiken.
Vi köttbönder skall då vi ser dylikt ute i handeln påtala detta och kräva bättring.

Sven Jerpdal

Dags att säga upp leveransavtal?

23 Sep

Vi närmar oss 30 sept och då kan det vara dags att se över leveransavtalen. Flera slakterier har tre månaders uppsägning på sina ettårs-kontrakt. Säger Du inte upp så förlängs avtalen med ett år automatiskt. Sitter Du nöjd så kan ju det vara bra men vill Du ha någon ändring så måste Du säga upp. Att rekommendera är då att säga upp för omförhandling. Vill Du upphöra med Dina affärer med Ditt slakteri så säger Du upp för upphörande.

Hur ser tendensen ut? Enligt mina källor pekar priserna neråt i början av året. Detta för att handeln har fått för sig att våra foderkostnader sjunker och då skall handeln roffa åt sig den marginalen. Det måste vi sätta stopp för. Samtidigt så har vi fortfarande medvind för svenskt griskött som vi hoppas att slakterierna utvecklar väl. Kolla noga Ditt slakteris affärsidé och affärsplaner för att kunna göra en egen bedömning av affärspartnerns möjligheter till en bra betalningsförmåga. Kommer ditt slakteri att enbart syssla med egna varumärken eller enbart private label (affärenas emv). Kanske båda delar? Gör en så god analys som möjligt och om Du är osäker försök att få avtal med kortare leveransperioder.

Lycka till

Sven Jerpdal

Hindra spridningen av APP

16 Sep

I Sverige är vi mycket stolta över att ha låg sjuklighet och låg antibiotikaanvändning. Emellertid så ökar lungproblemen framförallt på förmedlingsgrisar. APP eller actinobacillus ökar raskt och orsakar stora lidanden för grisarna med förhöjd dödlighet som följd. APP:n är känslig mot penicillin men kommer ofta igen vid stress hos grisarna. Övriga åtgärder är benhård omgångsuppfödning med all in och all out. Mellan omgångarna krävs grundlig rengöring samt upptorkning i minst 5 dagar innan nya grisar kommer till stallet. APP-bakterierna klarar bara 2-3 dygn i torr miljö men 30 dagar i fuktig miljö.
Dessvärre har jag fått rapporter om att lastbilar som förmedlar livdjur är mycket skitiga där det flyter en gödselsörja på flaket. Efter ett sådant lass kan bilen gå vidare till nästa uppdrag utan rengöring. Detta är helt förkastligt och ser Du något sådant så gör anteckningar och eventuellt fotografera för att sedan rapportera detta till Svenska Djurhälsovården och till Din besättningsveterinär. Gör dessutom en skriftlig reklamation till slakteriet som har förmedlat djuren för att kunna resa ev.krav vid förluster.
Framförallt SCAN pressar sina åkare till över bristningsgränsen så att dessa inte har tid att stå still för ordentlig rengöring mellan transportuppdragen. Dess bättre finns det fortfarande slakterier som vars åkare håller hårt på hygienen. Däribland Skövde slakteri.

Sven Jerpdal

Skövde slakteri betalar sämst!

9 Sep

Vid en genomgång av verkligt avräknade grispriser för V 34 så ser jag följande för de fyra största slakterierna i Sverige. KLS-Ugglarp ligger strax över 15 kr medan Dalsjöfors och SCAN hamnar strax under 15 kr. Det fjärde slakteriet Skövde som brukar hålla jämna steg med SCAN har halkat efter ordentligt. Skövdes medelutbetalning för V 34 var vid 58 i kött% 12,63 kr per kg. Här säger man att då man har legoslakt till SCAN så redovisas volymen men eftersom ingen avräkning sker mot SCAN så blir medeltalet missvisande. Legoslakten är enligt uppgift 8-12% av veckoslakten. Det betyder att vid 10% legoslakt skall således medelavräkningspriset räknas upp med 11,11% som då blir 12.63 +11.11 % därtill = 14.03 kr per kg.
Jag läser ur en avräkning med 141 grisar slaktade till 84,8 kg och 58,1 i kött-% med en gris utanför bäst betalda. Detta gav ett medelpris om 14,38 kr per kg avräknat. I avtalet står det klart och tydligt att priset skall vara 15 kr + leveranstillägg.
Slutsatsen är att Skövde slakteri för V 34 låg c:a 75 öre per kg efter sina tre större konkurrenter. När vi nu ser att denna vecka höjer KLS-Ugglarp och Dalsjöfors med 20 öre så halkar Skövde efter ännu mer och närmar sig 1 kr i skillnad. Vem berikar sig vid Skövde slakteri? Är det månne mångmiljonären Tommy Ögren som tar hem kovan. Vi pratar om mer än 250000kr per vecka.

Sven Jerpdal

Vinstförbud i grisproduktionen?

2 Sep

Vi har inte kunnat undgå att höra käbblet i årets valrörelse. Inför EU-valet var det mycket populärt att tala om grisproduktion och hur förträfflig den är i Sverige. Varenda politiker utom möjligen folkpartisterna fanns i sångkören. Det var som pojkfotboll dvs. alla springer dit där bollen är. Till riksdagsvalet har huvuddelen av sångkören tystnat och man talar mest om skolan och äldrevården. I dessa områden skall man tydligen fortsätta att utfordra folket med typ Dafgårds lågkvalitemat.

Vänsterns Sjöstedt lanserar vinstförbud inom vård och omsorg. Vinstförbud har vi haft inom grisnäringen i stort sett sedan slutet av 90-talet. Det har våra slakterier ihop med handeln sett till. Politikerna har hejat på och även lämnat sina pålagor genom olika typer av lagar och föreskrifter.

Vem skall man då tro på inför valet??. Rösta efter din övertygelse på något som skadar jordbruket så lite som möjligt.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal