Arkiv | augusti, 2014

Kolla slakteriets affärsplan

26 Aug

Inför kommande leveransavtal så vill slakterierna inte ha några fasta eller garantipriser. Då bör Du vara extra noga med att kolla slakteriets affärsplan. Detta för att kunna göra en bedömning av hur offensivt och vilken betalningsförmåga de kan förväntas ha. Vi ser av denna sommar att några av de bästa slakterierna har haft god försäljning medan andra halkat efter. Har Du följt kommentarerna på @-gris så ser Du skillnaden. En del gnäller och skyller på Putin medan andra jobbar på med gott resultat. Det verkar som att slakterierna har hanterat grisdebatten mycket olika. De duktigaste har varit offensiva och genom en aktiv marknadsföring flyttat fram sina positioner hos köparna.

Kolla även slakteriets affärsidé och hur de lever upp till den. Flera slakterier saknar affärsidé och jobbar ”artistiskt” dvs. man gör det man tror är bra för stunden. Man skyller ofta på vädret, valutan,elaka importen, utrikeshändelser och sist tar man till att folk har inte pengar. Detta resonemang påminner mig om min tid i trädgårdsnäringen där man hade betydligt kortare ledtider och saknade lagringsmöjligheter. Även inom trädgårdsnäringen är man betjänt av en tydlig affärsidé och dessutom att leva upp till den. Bortförklaringar har ofta sin grund i att ett företag är mindre bra skött.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Dafgårds borde skämmas!

19 Aug

Vid en undersökning av djupfrysta färdigrätter så ser jag att Dafgårds hårdlanserar svenska rätter. Ex.Jennys kåldolmar, Karins lasagne, Farfars köttbullar, Wallenbergare osv. Detta gör man utan en gnutta svenskt kött i rätterna. Man importerar kött och fläsk därifrån det är som billigast. Man får vad man betalar för dvs. vad vet man om antibiotika och hormonstatus samt förekomsten av MRSA och salmonella i skräpet de importerar. En delegation svenska bönder var på Irland och då ställde irländaren frågan om vi är mycket fattiga i Sverige eftersom flera av de svenska kunderna köpte de sämsta kvaliteterna som ingen vill ha på brittiska öarna.
För mig är det förvånande att en så redig karl som kocken Leif Mannerström lånar ut sig till detta företag,Dafgård. Det är väl pengarna som hägrar?

Min förhoppning är att Dafgårds produkter är bannlysta på matborden hos livsmedelsproducerande människor! I händelse av att vi återigen får stängda gränser för köttimport så skall absolut inte Dafgårds få köpa så mycket som en grisfot!

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Ramavtal för grisbranschen ett måste

12 Aug

Vi närmar oss alltmer tiden då nya avtal skall tecknas inom grisbranschen. Idag finns det avtal från varje slakteri som varierar kraftigt. Många är rent juridiskt förkastliga.
Ramavtal gällande i Sverige bör innehålla lika regler och ersättningar för bl.a. överstående och förskottsleveranser samt leveranser på obekväm arbetstid. Dessa ersättningar varierar stort från ingenting till skäliga ersättningar. Kvantitetsersättningar baserade på volym på årsbasis varierar för en producent med 10000 årsgrisar från 0,45 till 1 kr per kg. Avrundningsregler i avräkningar varierar från vedertagen till snålvarianten dvs alltid runda nedåt. Kasserade och självdöda grisar i slakten behandlas ytterst olika.Avräkningsnoteringarna sätts av respektive slakteri beroende av effektivitet och skicklighet.
Vid tvist så hänvisar några till svensk lag dvs.domstol som då ger möjlighet till att utnyttja rättsskyddsförsäkringen. De övriga vill lösa tvisten enligt lagen om skiljedom. Vilket är en synnerligen dyr process som inte går att överklaga och ej heller är berättigad till rättsskydd. I Percy Barneviks bok ”200 råd för företagare” så kommenterar han kort och gott. Att avslutar man ett affärsavtal med att hänvisa till lösning i skiljenämnd så har man förklarat att det är nog bra med att avtal men jag litar ej på min motpart.

Att upprätta ramavtal vore en synnerligen bra uppgift för LRF-kött och eller Sveriges grisföretagare. Dessa organisationer verkar ju som att man trampar vatten för närvarande.

Sven Jerpdal

Oron sprider sig

5 Aug

Sommarstiltjen gör att grisbönderna känner oro inför framtiden. Oron ökar. Detta ser jag på min blogg eftersom flera av mina läsare går tillbaka till tidigare inlägg. Man besöker titlar som har med konkurs, bank, avräkningspriser att göra. Sannolikt beror det på att de nyligen guldkantade avtalen på upp emot 18 per kilo är slut och grisarna är levererade. Dessutom är det knäpptyst från slaktarbänken. Slaktarna vet mycket lite om framtiden och därför förser dessa sig först efter som de säger, ha haft ett dåligt första halvår 2014.

På senaste @-gris kunde vi läsa att utsikterna utanför Sverige andas god framtidstro. Tyskland och Danmark går uppåt och förhoppningsvis drar med sig oss i Sverige. Tyvärr har jag varit med om att det tyska priset vid ett tillfälle var 2,50 kr högre än vårt inhemska. Då man ifrågasatte de svenska slaktarnas avräkningsprissättning så fick man inget bra svar. Antingen var det oförmåga att höja priset eller också hamnade pengarna hos slaktarna eller handlarna.

Det mesta av försäljningen går ju bra och överlagrat fläsk är snart slut i frysarna så låt oss se positivt framåt åtminstone denna höst.

Måtte den tryckande värmen ge sig!

Sven Jerpdal