Arkiv | juni, 2014

Så här försvinner stora pengar från avräkningarna

24 Jun

Vid tidpunkten då jag kom in i grisproduktionen gällde andra villkor för våra leveransavtal. Året var 1990 och då började man att ersätta de extra prestationer vi producenter utförde. Slakterierna började då att ersätta för OB-tid vid lastning av grisar. Då fick vi 4,50 kr per gris för sön- och helgdagslastning samt före kl 06.00 på vardagar. Dessa ersättningar är till en del borttagna idag. Vidare började slakterierna att ställa över resp. ta grisar i förskott. Då fick vi prisgaranti för såväl bäst pris för leveransvecka och anmälningsvecka samt vid överstående följde bäst betalda intervall med upp med 5-6 kg per överståendevecka. Dessutom erhöll vi 25 kr per gris och vecka som grisarna stod över eller togs i förskott. 25-kronan är helt borttagen idag och skulle med all säkerhet utgå till 30-40% av grisarna.

Räknar vi på detta så påstår jag att vi leverantörer går miste om 10-12 kr per slaktad gris. Totalt på alla 2300000 grisarna som slaktas talar vi om storleksordningen 25 milj kr som försvunnit. Grisar som blir överstående, som det varit de senaste åren, flera veckor är mycket glupska och med hänsyn till foderkostnader, fetare grisar och att mindre grisar inte kan hävda sig så blir förlusterna ännu högre. Förfärligt när jag hör att något slakteri ställt över grisar så länge att vissa grisar har betalts med endast 5 kr/kg!

Dalsjöfors avräkningsmodell är att jämföra med snikmodell. Här rundar man alltid neråt till närmaste heltal. Dessutom får du betala kadaveravgift två gånger för kasserade eller självdöda grisar. Denna snikmodell gör att du erhåller c:a 10 öre lägre pris per kg fläsk än vad konkurrenterna lämnar.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Positiva frågetecken?

17 Jun

Under den senaste stämman av Sveriges Grisproducenter så spirar återigen positiva vibrationer. Det positiva har framförallt gripit tag i de yngre inom branschen. Detta betéende känner jag igen. Hur många gånger har inte LRF, rådgivare och inte minst slakterier under de senaste 20 åren spridit ut positiva budskap. Slakterierna har ju haft skälet att kunna köpa in slaktdjur billigt. Men vad vi i branschen har blivit lurade många gånger. Ett uttryck är ”samma lianer,nya babianer”.

Visst är det bra att vara positiv men det är ju ingenting man lever på. De enda som tjänar pengar på positivism är positivitetskonsulter. Vi måste lägga till realism till vår positivitet. Vårt beting är tufft för att nå den konkurenskraft som är nödvändig. Jag skall senare återkomma med några ekonomiska funderingar.

Hur positiv är utnämningen av Torbjörn Lithell till ny ordförande för Svenskt Kött? Där han jobbar på SCAN har ju varken han eller SCAN visat framfötterna. Senast hans affärsmoral i samband med hantering av leverantörer under den gångna vintern. Tyvärr så tror jag inte att Lithell kommer att bidra med att föra Svenskt Kött framåt. En kunnig mer neutral ordförande med marknadsföringserfarenhet hade varit positivt.

Glad Midsommar

Sven Jerpdal

Vem ska sätta fart?

10 Jun

I dessa skolavslutningstider sjungs ofta Idas sommarvisa. I den visan sjunger man ”hur ska det bli sommar om ingen sätter fart”. Samma sak kan vi säga om återhämtningen av grisnäringen.
Vi har nu ett gyllene läge genom den stora publicitet vi får genom pressen där man talar om vårt fina griskött. När jag talar med ett antal i grisnäringen verksamma så känns det som att dessa tycker att någon annan skall fixa vår framtid.

Vem skall sätta fart? Samtliga inblandade måste dra sitt till ” stacken”. Vi som är i primärledet skall öppna upp oss och gärna bjuda in konsumenter till våra anläggningar. Varför inte uppmärksamma din handlare som kastat ut det danska fläsket och bjuda in handlare och personal till din anläggning. Slakterierna måste göra sitt yttersta och visa upp en positiv bild. Produktutveckling ger extra skjuts. Jag vill här framhålla en mycket fin produkt ifrån Ugglarp. Den heter skinkmingnon och är en utmärkt produkt som jag själv avnjöt under pingsthelgen. Försäljningen måste jobba hårdare än någonsin och premieras på lämpligt sätt. De som gör ett bra jobb måste få tjäna duktigt med pengar.

Det känns som NU eller aldrig. Vi måste få lönsamhet i alla led inom grisproduktionen, i annat fall blir ett stort antal utslagna inom de flesta av våra led i Sverige.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Höj golvpriset på smågris till 650 kr och fläskpriset till 16 kr!

3 Jun

Fr.o.m. juli månad måste avräkningspriserna upp till vad jag skriver i rubriken. Skälen till det är många. 1.efterfrågan på vårt fläsk ökar starkt. 2.Det tyska priset är just nu uppe på 15,80 skr. 3.Att förhindra att ännu fler grisproducenter lägger ner. 4.Handels ökade intressen för vår djurvälfärd och låga antibiotikaanvändning. 5.Slaktköerna minskar snabbare än vad de flesta tror. 6.De gamla kontrakten, framförallt hos SCAN löper ut i och med juni månad. Dessa kontrakt har varit på nivåer 17-18 kr per kg. Det finns även andra slakterier som har släpande avtal om 16-17 kr per kg.

Om slakterierna verkligen menar allvar med att man tror på svensk grisproduktion så är det hög tid att visa handlingskraft. För några år sedan ställde jag en fråga till Magnus Lagergren om, varför man betalar skatt i stället för att hålla upp avräkningspriserna. Då svarade han att slakteriet måste konsolidera sig för att möta svårare tider. Slakteriet hade en soliditet på över 80%. Det är dags att ta fram pengarna NU och visa vad man vill. De slakterier som inte hänger med kanske skall fundera på annat.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal