Arkiv | maj, 2014

SGF under upplösning?

27 Maj

Sveriges grisföretagare, SGF, är under hård press då arbetet i framför allt styrelsen inte verkar att fungera.
Vid årsstämman i Falkenberg för tre år sedan valdes Ingmar Olsson till SGF:s ordförande. Det hördes i leden att många var betänksamma över honom. Känslan blev ”i stället för bröd får man ta limpa”. Vid den stämman beslöts bl.a. att utreda möjligheterna för ett marknadsbolag men detta har styrelsen inte på tre år kommit till skott med.

Som läget redovisades i Land skall styrelsen minskas med 2 personer och ytterligare 2 hoppar av. Orsaken är att arbetet inte flyter på som det skall. Ingmar är en mycket påläst person men verkar att helt sakna egenskaper som entusiasmerande lagledare. Det märkliga i detta läge är att Ingmar väljer att vara kvar i styrelsen.

Vad gör valberedningen? Uppgiften är naturligtvis svår, framförallt beroende på grisproduktionens fortsatt pressade läge och att ingen verkar att vilja engagera sig. Då kommer valberedningen på att de skall nominera två av dem själva! Mycket ovanlig åtgärd men fullt möjligt, och det är dessutom årsstämman som väljer ledamöter.

Detta kanske är början till slutet för SGF? En bättre lösning kanske är att SGF går upp som en egen sektion i LRF-kött och att lokalföreningarna sorterar under resp länsförbund. En liknande organisation har fungerat sedan slutet på 70-talet inom trädgårdsnäringen.

Lycka till på årsstämman

Sven Jerpdal

Argsinta grisar?

20 Maj

Läste idag i ATL att svenska grisar är mer argsinta idag än tidigare, och att Durockorsningar skulle vara värre än Hampshirekorsningar. Dessutom har genetiker på SLU påstått detta. En genetiker borde veta bättre eftersom arvbarheten är under 10%. Alltså beror lynnet till mer än 90% på miljön.

Under min 25-åriga erfarenhet som slaktsvinsuppfödare är min erfarenhet att vi genom miljöbetingelser väl kan hantera detta. Jag har vid ett tillfälle för c:a 12 år sedan köpt smågrisar från Finland som var mycket fina vid ankomst men efter 10 dagar bröt helvetet ut och grisarna bet och lemlästade varandra så att vi var tvungna att avliva c:a 3% av insättningen. Svenska grisar som var insatta samtidigt uppförde sig helt normalt. Under senare år har vi gått över till 4 utfodringar per dag i stället för 3. Detta sänkte svansbitningarna från 3% till strax under 2% samt att vi sänkte foderförbrukningen med mer än 1 Mj/kg tillväxt. Vid överstående grisar kan det även vara bra att gå upp till 5 utfodringar per dag och att ge en extra gång med lite halm till varje box.
Miljön betyder mer än arvet!

Ett exempel på en genetiker som trodde benhårt på sina formler och undervärderade god miljö var Nählinder på SHS under 60 och 70-talet. Det är livsfarligt när genetiker får tag på siffror, för då kan man verkligen göra en höna av en fjäder.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

I väntans tider

13 Maj

På måndag är det tre månader sedan det stora krismötet om svensk grisproduktion hölls. Landsbygdsdepartement,LRF-kött, SGF, KCF, och slaktare bl.a. var representerade. Man enades om att bilda tre grupper som SKYNDSAMT skulle komma med förslag till hur vi på olika håll skall hantera griskrisen. Det sades att det skulle göras en stor drive i början av maj för svensk gris i 700 butiker i Sverige. Vad har det blivit?

Har grupperna somnat in? Skyndsamt måste ju vara snabbare än tre månader? Jag frågade härom veckan en slaktare om denne hade hört eller märkt något som kan hänföras till ett resultat av krismötet. Men ack nej. Det är väl så att några fler har väl ringt och frågat på priser men något mer har det inte blivit. Dafgård har ringt men värdesätter tydligen inte den svenska kvaliteten på fläsket. Dåligt Dafgård, som borde bojkottas. Å andra sidan så går ju telefonerna åt båda håll. Slaktarna måste ju också anstränga sig. Vart tog den 1,5 milj.kr. vägen som staten genom jordbruksverket skulle satsa på marknadsföring?

Tyvärr kan vi befara att det blir som de flesta gångerna sådana här grupper skall göra något, det blir mycket snack och ingen verkstad. ”Det bidde bara en tumme”.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Sven Jerpdal

EU-valet står för dörren

6 Maj

I lördags var jag i Stockholm och gick förbi Norrmalmstorg. Där pågick moderaternas valmöte för EU. På scenen stod fru Bildt och gallskrek likt en agitator som vill komma till makten. Hon talade mest om konkurrerande partier och hur dåliga dessa är. Moderaternas egen politik talade hon tyst om. Även Hökmark var där. Han gör verkligen skäl för namnet. I en intervju angående handelsavtalet mellan EU och USA så betonar han vikten av affärer. Affärer är mycket viktigare än antibiotika och hormonanvändningen,som USA har,och han tycker att de varningar som läkare utfärdar ang. bakterieresistenser är inget att ta på allvar.

Jag har roat mig med att fråga ett antal politiker om de kan nämna tre saker som har varit till nytta för mig dels som privatperson och dels som bonde. Som privatperson hittar man ingenting och som bonde pekar man på gårdsstöden. Jag kan rekommendera Dig att göra det samma, så får Du en rolig stund.

Vad som händer inom grisnäringen är svårt att sia om. Det är ett måste att alla länder måste följa lagstadgade djurvälfärdsbestämmelser. Att man inom EU kontrollerar bl.a. Tyskland ,Danmark och övriga länder som bryter mot påbuden och i förekommande fall beivrar överträdelserna.

Om Du tänker rösta så ta reda på vad Du lägger Din röst på!

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i SVERIGE

Sven Jerpdal