Arkiv | april, 2014

Höj avräkningspriset!

29 Apr

Vi har den senaste tiden fått höra ifrån slaktarhåll att det är svårt med försäljningen beroende på att Putin jävlas med Ukraina. Det är nog som vanligt att slaktarna vill ha förevändningar för att ej höja avräkningspriset.

Ser man till tillgänglig prisstatistik så läser jag i Land att medelavräkningspriset i Sverige,som slakterierna har uppgivit, var 16,30 kr per kg för V 15. Konradsson på Skövde slakteri uppger att Skövde betalar bäst i Sverige med 15 kr som golvpris. Detta stämmer ej. Det finns många släpande avtal som ger leverantörerna upp till drygt 17 kr per kg och det ända fram t.o.m. juni 2014. Ser man till europapriserna så läser jag Ivarssons på SEB sidor att tyska priset ligger på 1,685 euro per kg. Vid en eurokurs på 9,05 kr så ger det 15,25 kr per kg. Lägger vi därtill den konkurensfördel, som flera inom slakten säger att vi har på hemmaplan, om 1-1,50 kr per kg så ger det att ett svenskt avräkningspris om 16,75 kr per kg fläsk vara fullt möjligt. Den amerikanska spotmarknaden har sedan jan i år gått upp 25%. Ett förutseende slakteri borde ha prissäkrat sig där.

Jag hoppas verkligen att vi grisproducenter inte är utsatta för våra slakteriers godtycke. Det är alltid lättare för slakten att sänka priset till bonden än att kriga med handlarna för högre priser.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Bluffar ICA?

23 Apr

Vi har under den senaste tiden hört att ICA vill slå ett slag för svenskt griskött. Kommer det att bli som tidigare, så är det ju så att ICA vill styra helt? För oss som har varit med ett tag finns det anledning att vara skeptisk eftersom ICA hittills helt styrt priser och handelsmönster. Som tur är så finns det en och annan handlare som agerar på egen hand genom att helt lämna danskt fläsk till förmån för svenska bönder. Nu senast en handlare i Sävsjö och tidigare en i Norrtälje. Heder åt dessa.

För några veckor sedan skrev Per Strömberg,VD för ICA, att man behöver importen för kokurrensens skull. Skitsnack! Som marknadsledare kan ICA helt och hållet ange tonen. Per bagatelliserar dessutom danskarnas djurvälfärd och tycker bl.a. att svanskupering är inget att hänga upp sig på eftersom man tar ”bara halva svansen”. Kupering som kupering! Jag tror att Per gärna vill hämnas svenska bönder efter sitt misslyckande som VD på Lantmännen. Nej Per ägna Er åt seriös marknadsföring och dribbla inte med era EMV-produkter. Ange ärligt ursprungsland och i Sverige även hemvist för produktionen. Jag var på ICA i Bålsta och skulle köpa ost. Vad fick jag se? Ursprungsland EU. Vad är det för land?

Jag hoppas ändå att ICA:s och övriga handlare inser vikten av goda svenska livsmedel.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i SVERIGE.

Sven Jerpdal

Producentkommité gör comeback

15 Apr

På den gamla goda tiden då vi hade våra slakteriföreningar intakta så fanns där producentkommitéer för alla djurslagen. Dessa kommitéer hade till uppgift att vara ”bollplank” till slakteriet i frågor som rörde leveransavtal och annat vesäntligt för affärerna mellan slakterier och leverantörer.

Då Swedish Meats bildades tyckte man, bl.a. vd för SM pork Körnell, att producentkommitén var överflödig och lades ner.

Då SLS bildades så framförde jag att denna institution skulle återinföras. Tyvärr så avvisade VD Fredrik Jönsson detta på ett mycket diktatoriskt sätt.
Dessbättre har man på HK Scan Agri kommit på bättre tankar och inför nu leverantörsråd för gris,nöt och lamm. Tänk om dessa leverantörsråd hade funnits för ett år sedan,så skulle mycket varit vunnet och den senaste tidens turbulens kring grisavtalen hade troligen kunnat hanteras efter bättre affärsmoral.

Sent skall syndaren vakna!
GLAD PÅSK

Sven Jerpdal

SCAN sviker återigen

8 Apr

I fredags kunde vi läsa att SCAN återigen beter sig ohedreligt. För mer än en månad sedan sa Torbjörn Lithell att ALLA Scan-producenter skulle ha sina besked om framtiden och inga fler uppsägningar skulle ske. För halvannan vecka sedan meddelade Scan samtliga grisproducenter i Värmland att deras avtal är uppsagda. Det gäller 25000 slaktgrisar! Hur i hela fridens dar sköter Scan Agri sina affärsförbindelser? Att Lithell är helt i avsaknad av affärsmoral bevisar han ännu en gång.

Vidare skämmer Scan ut sig i Danmark. Under förra veckan var man tvungen att stoppa produktionen av kyckling i sitt slakteri p.g.a.salmonellasmittad kyckling.
Hur många scandaler tål företaget? Alla dessa missar, vad de nu beror på, drabbar hela HK SCAN-koncernen. Det betyder att svensk grisnäring får subventionera salmonellamisstag i Danmark.

Svensk slakt tål absolut inga fler skandaler!

Sven Jerpdal

Försäkringspremierna skenar

1 Apr

Under en följd av år så har brandförsäkringspremierna ökat betydligt. Ökningstakten hos Länsförsäkringar är mer än 10% per år på våra vanliga lantbruksförsäkringar. Samtidigt har inflationen gått upp med 0-3 % per år. Det verkar som att LF tappat greppet om kostnadsutvecklingen. Eller är det kanske så att vi på landsbygden får betala LF:s inbrytningar i storstäderna där skadefrekvensen är stor och dyr. Samtidigt brottas LF med betydligt sämre lönsamhet i sin bankrörelse än sina större konkurrenter.

Rättsskyddsförsäkringen har dålig täckning. Den omfattar nämligen inte rättshjälp i arrende- och hyresnämnd. Ej heller i skiljenämnd som bl.a. SCAN Agri hänvisar till, vid tvist om leveransavtal. Att pröva i skiljenämnd är bara till för rika då det kostar 200000 kr i förskott för att starta ett mål i denna nämnd.

Som tur är så finns det värdiga konkurrenter till LF. Varför inte fråga dessa nästa gång Du har förfallodag? Det är troligtvis god lönsamhet i en sådan åtgärd.

Lycka till

Sven Jerpdal