Arkiv | mars, 2014

Göran Holm Var är du?

25 Mar

Göran Holm har nu varit chef för HK SCAN i Sverige i drygt ett år. Han kanske är som Jesus, alla pratar om honom men ingen har sett honom. En synnerligen turbulent tid för leverantörerna har helt hanterats av HK Scan agri och det verkar som att Göran inte fattat vad dessa chefer har ställt till med. Göran har vid ett kort inslag på TV haft en för leveratörerna intetsägande kommentar.
Samma sak har det varit då SCAN har figurerat med listeria-smörgåsmat. Göran gör som strutsen; kör huvudet i sanden.

Det som Göran däremot har gjort det är att byta namn på ett antal företag inom koncernen. Som exempel kan nämnas att SLS har bytt till HK Scan Agri, vad det nu skall tjäna till då Göran egentligen borde ha bytt ut Torbjörn Lithell och Krister Svensson.

Nej Göran, gör som koncernchefer i andra välkända bolag i Sverige, träd fram!! Du är väl inte feg?

Sven Jerpdal

Vad har bonden på matbordet?

19 Mar

Det är inne att diskutera mat och matkvaliteter i såväl TV radio och press. Som informationen är så tycker jag att den är saklig och visar på klar skillnad på svenskproducerat kontra import. Vi behöver mer konsumentinformation och att även alla våra politiker kan uppfatta budskapet.

Vi bönder tycker naturligtvis att det är självklart att vi äter svenskproducerat i huvudsak. Emellertid så är det lite si och så med vad som står på böndernas matbord. Jag vet åtskilliga, framförallt spannmålsbönder, som struntar i vilket ursprung och produktionsmetoder deras mat har. Djurbönderna har större medvetenhet. Spannmålsbönderna vill att djurbönderna skall köpa deras spannmål till sin animalieproduktion. Detta är en typ av dubbelmoral som känns otillfredsställande. Varje bonde bör gå före som ett gott exempel och tro på sin egen bransch och dessutom fungera som en ambassadör för oss alla mot bekanta och politiker.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Sven Jerpdal

Djurböndernas cirkus fortsätter

11 Mar

För en vecka sedan hade Sveriges Djurbönder möte bakom lykta dörrar. Mötet slutade i fullständigt kaos. Den styrelse som valberedningen nominerat fick inte mötets förtroende. Följden blev att Espert som ville ta krafttag med föreningen hamnade utanför styrelsen och Karin Ceder hoppade av styrelsen dagen efter stämman. Idag har Sveriges Djurbönder inte ens en beslutsmässigt fungerande styrelse. Detta är en stor skandal då det gäller så mycket kapital som Sveriges djurbönder ser gå upp i rök. Det är mycket anmärkningsvärt att styrelsen hittills inte förmått att genom sitt kapital och röstetal kunnat utöva sitt inflytande i HK SCAN. Kapitalet måste snarast arbeta på ett sätt som gör det möjligt att ge ägarna till Sveriges Djurbönder vettig valuta för sitt engagemang.

Svensk slakt har alltid lidit av att då det framkommit dugliga förtrondevalda så har dessa utmanövrerats av en samling mindre framsynta och ofta inkompetenta kollegor. Varför är det så? Man verkar vara rädd för förändringar. Förändringar som i andra branscher är nödvändiga för att vara kvar som företag.

Vi som tog ut våra pengar inför försäljningen av Swedish Meats är naturligtvis glada men beklagar samtidigt de som förlorat 2/3 av sitt insatskapital + ränta.

Sven Jerpdal

Gå till banken i tid

4 Mar

På min blogg som i den här veckan kommer upp i 30000 besök sedan starten ser jag en ökad aktivitet framförallt på mina inlägg som berör konkurs och obestånd.

Jag har stor förståelse för att alla som drabbas visar stor oro av de neddragningar som görs framförallt hos HK SCAN. I stället för att gå hemma och grubbla så bör Du ta hjälp av någon verkligt kunnig i företagsekonomi för att analysera Ditt läge. Om Du inte kan fortsätta med Din grisproduktion nu eller senare så måste Du låta fantasin komma fram för att se vilka alternativ som kan finnas.
Om Du kommit fram till att Du skall fortsätta eller lägga ner så måste Du snarast möjligt ta kontakt med Din bank. Det kan krävas nya omställningslån eller vid nedläggning att banken efterställer lån och sänker räntor på kvarvarande skuld. Om Du står inför ett generationsskifte så kan det vara ett bra tillfälle nu.

Misslyckas alla Dina förslag till fortsättning så kan konkurs vara det enda alternativet. Det är en lösning som framförallt banken och större fordringsägare bävar för. Ett ackord kan vara en mellanform som kan vara attraktivt och kräver goda förhandlare. Det finns proffs, utnyttja dessa.

Om Du är skyldig banken 1 milj kr så kan Du ha ett problem men är Du skyldig banken 10 milj kr så är det banken som har problemet!

Det våras så sakteliga

Sven Jerpdal